Hovedinnhold

Gullpensjonene: - Ikke et vanskelig system å forstå

EKSPERTUTVALGETS LEDER: Asbjørn Kjønstad rett før han skal inn som vitne i saken mot de to bedrageritiltalte stortingsrepresentantene Anders Talleraas og Magnus Stangeland i Oslo Tingrett torsdag morgen. Foto: SCANPIX
EKSPERTUTVALGETS LEDER: Asbjørn Kjønstad rett før han skal inn som vitne i saken mot de to bedrageritiltalte stortingsrepresentantene Anders Talleraas og Magnus Stangeland i Oslo Tingrett torsdag morgen. Foto: SCANPIX
OSLO TINGRETT (VG Nett) Jusprofessor Asbjørn Kjønstad mener hovedprinsippene rundt de såkalte gullpensonene for avgåtte folkevalgte var klare.

I Oslo tingrett har det de siste to ukene blitt tegnet et bilde av et stortingspensjonsystem som for mange av mottakerne fremsto som et lite kaos av tildels motstridende og utilgjengelig informasjon.

Blant annet sa tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland tirsdag at hun til tross for purringer aldri fikk et klart svar på hvor mye hun kunne tjene ved siden av stortingspensjonen.

- Liten tvil

Asbjørn Kjønstad, som ledet utvalget som konkluderte med at seks tidligere stortingsrepresentanter måtte betale tilbake pensjonen, ga i retten torsdag et annet inntrykk.

- Det ville jo vært svært spesielt om det skulle være uavklarte spørsmål knyttet til dette. Når vi kommer til grenselandet mellom kapitalinntekt og lønnsinntekt, kan man begynne å lure litt. Men hovedprinsippene var det liten tvil om. Vi mener i det store og det hele at all inntekt som knytter seg til arbeidsinnsats, enten den kommer fra det offentlige, private, inn- eller utland, er inntekt.

Kjønstad er innkalt som vitne i saken mot Anders Talleraas og Magnus Stangeland, som er tiltalt for grovt bedrageri av tilsammen 3,2 millioner pensjonskroner.

Fikk for mye

Etterforskningen som ledet til tiltalen, ble igangsatt etter at det regjeringsoppnevnte Kjønstad-utvalget hadde levert sin innstilling. Den ble igangsatt i 2009, etter at Riksrevisjonen hadde tatt stikkprøver av pensjonsutbetalingene til en rekke avgåtte stortingsrepresentanter.

To av de åtte som Riksrevisjonen navnga i sin rapport, ble frikjent av utvalget. De øvrige seks ble bedt om å betale tilbake stortingspensjonen, fordi man fant det klart at de hadde mottatt mer pensjon enn de hadde krav på.

For Talleraas og Stangeland kan det ende med dom. Begge har i retten hevdet at de handlet i god tro, blant annet fordi de ikke visste at styrehonorarer og bilgodtgjørelse skulle telle med. Kjønstad mener at det ikke burde vært noe tvil rundt styrehonorarenes rolle.

Som VG tidligere har avslørt, tjente Talleraas opp mot 600.000 i året på sine mange styreverv, samtidig som han mottok stortingspensjon.

- Styrehonorar utbetales på slutten av året, og det kan være usikre faktorer. Men jeg har selv sittet i mange, og vi vet jo at de pleier å komme. Og har man et visst volum av styreverv, er det veldig sikkert at inntektene kommer, sa han.

- Dårlig oppfølging

At grensen for det man kunne tjene ved siden av tilsvarte størrelsen på pensjonen, fremsto også som rimelig klart for utvalget.

- Der har vi tatt utgangspunkt i langvarig praksis, som har vært pensjonsstørrelsen, som har vært den gjeldende linjen, sa Kjønstad.

Hovedproblemet, slik rettsprofessoren ser det, er mangelen på oppfølging fra Stortingets pensjonskontor.

- Hadde de vi undersøkte i vårt utvalg blitt fulgt opp av Pensjonsstyret, ville det oppstått en praksis rundt dette. Jeg mener man hadde en plikt til å følge opp, det har alle som administrerer offentlige midler. Det kunne blitt gjort i form av kontrollbrev, sa han.

Men det fritar uansett ikke pensjonistene for ansvar, fremholdt han.

- Der er loven klar, de burde fulgt opp. Dette med tillitt var enormt viktig. Her hadde man et system som fravek alle andre pensjons-, skatte- og trygdesystemer som gjelder i samfunnet, og da er det viktig.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks