Hovedinnhold

Gjeldskrisen: Må vente åtte måneder på inkassohjelp

En av ti kommuner med ventetid over en måned

<p>OVERRASKET: Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen, er overrasket over den lange ventetiden. I fjor viste en landsomfattende gjennomgang at 98 prosent av kommunene informerte sine innbyggere for dårlig om tjenesten økonomisk rådgivning.</p><p> </p>

OVERRASKET: Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen, er overrasket over den lange ventetiden. I fjor viste en landsomfattende gjennomgang at 98 prosent av kommunene informerte sine innbyggere for dårlig om tjenesten økonomisk rådgivning.

 

Har du alvorlige betalingsproblemer skal kommunen tilby rådgivning i tide. Men der flest sliter, svikter kommunene.

Denne saken handler om:

VG har i en serie artikler satt søkelyset på nordmenn i gjeldskrise. I april i år var 235.526 nordmenn svartelistet.

Folk med gjeldsproblemer kan be kommunen om hjelp. Kommunene er lovpålagt å yte rådgivning innen rimelig tid.

Kommuner med lang ventetid:

Ventetid oppgitt i antall dager i snitt.

Eidsberg: 240

Hobøl: 195

Lenvik: 150

Våler (Østf.): 135

Spydeberg: 120

Sarpsborg: 120

Larvik: 114

Svelvik: 105

Askøy: 94

Harstad: 90

* 260 kommuner har oppgitt ventetiden. Av disse er de ovennevnte de ti lengste.

VG har spurt samtlige kommuner om ventetiden på økonomisk rådgivning. 260 kommuner har svart. Kartleggingen viser at ventetiden for å komme til en rådgiver kan være så høy som tre til åtte måneder i enkelte kommuner.

– Dette overrasker meg, for det har vært så mye snakk om hvordan tjenesten skal forbedres. Det er et behov for å gjennomgå hele dette systemet på nytt, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Les også:Vestlendinger er best til å betale regninger

Åtte måneder ventetid

Av dem som har svart, er det Eidsberg kommune som har lengst ventetid, på åtte måneder. Eidsberg er også en av kommunene som har flest svartelistede i landet.

– Jeg er veldig overrasket over at vi kommer så dårlig ut. Dette har ikke vært noe sak i det politiske miljøet, og ingen har nevnt dette som et problem, sier Erik Unaas, ordfører i Eidsberg kommune.

Han understreker at når folk med betalingsproblemer ikke får økonomisk rådgivning, så vil det få utslag på hvor mange som svartelistes i kommunen. Han skal drøfte saken med rådmannen.

– Kommunen har i rådmannens budsjettforslag for 2015 foreslått en økning i stilling til økonomisk rådgivning. Vi håper da at ventetiden vil falle til kun noen få uker, skriver NAV-leder i Eidsberg, Ole J. Hansen, i en mail til VG.

NAV har et gratis, landsdekkende rådgivningstjeneste per telefon, 800GJELD, som kan være til hjelp for de som har økonomiske problemer, og som trenger noen å snakke med om dette.

Sliter du med økonomien?Slik unngår du gjeldskrisen


Gjeldskrisen:

* VG har foretatt en omfattende granskning av personer med betalingsanmerkninger per april 2014. Rådata er levert av Kredittinformasjonsbyrået Experian.


* Nærmere 236 000 nordmenn er økonomisk svartelistet.


* Svartelistet gjeld har økt fra 20 milliarder i 2009 til 36 milliarder per september 2014.


* Rekordmange 18 474 boliger ble begjært tvangssolgt i 2013, hvorav 7149 tvangssalg ble gjennomført.


* I overkant av 1000 boliger ble tvangssolgt per år under gjeldskrisen på slutten av 80-tallet.


* 5528 personer søkte om gjeldsordning i 2013. Tallene er ny rekord.


Kilder: Kredittinformasjonsbyrået Experian, Politidirektoratet, Norsk inkassobyråers forening, VG.

Stor variasjon

Flere kommuner oppgir at de holder seg innenfor lovpålagt frist og ikke har noe, eller svært kort ventetid.

Loven krever at økonomisk rådgivning ytes i tide og uten ugrunnet opphold, etter en konkret vurdering. Bruker skal få svar på sin søknad innen en måned, og helst innen 14 dager, anbefaler Justisdepartementet.

Én av ti kommuner VG har kartlagt har en ventetid som overstiger 30 dager.

– Hvis kommunen skal hjelpe til, er det åpenbart at de må fort på banen. Hvis folk må vente i åtte måneder så er spørsmålet om det virkelig er et reelt tilbud, sier Jensen.

Gamvik, Lebesby, Nordkapp, Båtsfjord og Våler i Hedmark er kommunene med flest svartelistede.

Forbrukerrådet testet blant annet kommunenes informasjon om gjeldsrådgivning i 2013. Testen viser at alle disse kommunene fikk strykscore for hvordan de informerer om gjeldsrådgivning for ett år siden.

– Det er viktig at dette vises frem. Det er den administrative ledelsen og politikeres ansvar at innbyggere får den rådgivningen de har krav. Dette er prioriteringssak, sier Jan Arne Kristiansen, fungerende rådmann i Gamvik.

I landets hovedstad vet verken kommunen sentralt eller fylkesmannen hvor lang ventetiden er på økonomisk rådgivning.

– Oslo kommune sentralt fører ikke den type statistikk som du etterspør, og kan derfor ikke bistå deg med relevante tall når det gjelder ditt spørsmål om ventetiden for økonomisk rådgiving, skriver Endre Sandvik, kommunedirektør I Oslo til VG.

VG mener:Gjeld - et samfunnsproblem

– Elendig informasjon

Gamvik er en av kommunene som fikk lavest score på kommunetesten.

Fjorårets kommunetest viste at 98 prosent av landets 428 kommuner fikk strykkarakter for informasjon om økonomisk rådgivning over telefon og nett. Gamvik visste ikke om bunnkarakteren de fikk før VG tok kontakt.

– Vi tar rådgivningssaker fortløpende. Det er ikke så mange som etterspør tjenesten. Vi er for dårlige til å informere om det, men vår erfaring er at folk kjenner til sine rettigheter, sier Bjørn Johan Karlsen, Nav-leder i Gamvik.

Om undersøkelsen:

* VG har tatt kontakt med samtlige av landets kommuner og spurt hvor lang ventetiden er i antall dager på økonomisk (gjelds-) rådgivning. 260 kommuner svarte på innsynsbegjæringen.

* Innsynsbegjæring ble sendt 10. november i år og svarene sammenstilt 5. desember.

* En av ti kommuner hadde ventetid fra 31- 240 dager. 48 kommuner svarte de ikke hadde noe ventetid. Resterende oppga at ventetiden var fra en til fire uker.

* De fleste svarte at akuttsaker fikk time umiddelbart.

* Oslo kommune opplyste at de ikke hadde sentral statistikk på dette.

– Kommunene har helt elendig informasjon om økonomisk rådgivning, og det er et veldig paradoks at der behovet er størst er informasjonen aller dårligst. En måte å få kort responstid på er å ikke fortelle om tilbudet, sier Jensen.

Til VG oppgir kommunene at folk som står i umiddelbar fare for tvangssalg av bolig og som har barn, kommer først i køen og får time umiddelbart. Alle andre må i verste fall vente i månedsvis.

– Kommunen skal hjelpe til så det ikke går så langt at det blir tvangssalg. Hele poenget er at personer får hjelp raskt, ikke at de blir overlatt til seg selv inntil situasjonen blir akutt, sier Jensen.

Kommuner om gjeldskrisen

Flere kommuner merker at stadig flere personer opplever gjeldskrisen.

«Det viser seg at behovet for økonomisk rådgjeving er aukande, både i samband med at folk ikkje betaler det dei skal til naudsynte utgifter (straum, husleige) og utgifter dei tek på seg, som kjøp over internett, kredittkort m.m», Midsund kommune

«Generelt ser vi en økning i antall gjeldssaker siste år», Birkenes kommune

«Generelt ser vi ein auke hjå unge personar som tar opp kort-gjeld. Vidare ser vi personar/familier som har redusert inntekta si og har små marginer å gå på», Osterøy kommune

«Når det gjelder gjeldsrådgiving er ventetiden gradvis lenger på grunn av økt pågang», Suldal kommune

«Vi har nok merket en liten økning i antall henvendelser de senere årene, og vi ser at sakene vi får er tyngre og mer omfattende enn de pleide å være, altså at gjeldsproblemene er større. Vi ser også en økning i spillegjeld», Lyngdal kommune

«Vi ser en klar endring i type gjeldssaker. Sakene har blitt mer kompliserte, inneholder flere kreditorer, flere med stor forbruksgjeld (kredittkort), noen med spillegjeld. Vi ser at konsekvensene av å ikke ha orden på økonomien kan være mer fatal – særlig der det er barn inn i bildet», Stryn kommune

«Vi har merket en større pågang i år enn i fjor», Trøgstad kommune

«Me ser ein liten auke i behov for økonomisk rådgivning det siste året. Vi kommune har en del saker med «smågjeld» - det vil seie inntil kr 100 000», Vik kommune

«Behovet for økonomisk rådgivning er sterkt økende», Vindafjord kommune

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks