Hovedinnhold

Frykter forurensning av drikkevann over hele Norge

** Ny tilsynsrapport viser mangelfulle rutiner ved fire av fem vannverk
** Mattilsynet: Bekymringsfullt at slike avvik forekommer så ofte
** Se oversikt over funnene ved 491 norske vannverk

KAN STENGES: Mattilsynets tilsynsdirektør Kristina Landsverk forteller at vannverkenes sviktende rutiner kan føre til at vannet fra norske kraner blir forurenset og at vannforsyningen i ytterste konsekvens kan bli stengt. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
KAN STENGES: Mattilsynets tilsynsdirektør Kristina Landsverk forteller at vannverkenes sviktende rutiner kan føre til at vannet fra norske kraner blir forurenset og at vannforsyningen i ytterste konsekvens kan bli stengt. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
(VG Nett) Drikkevannet til store deler av landets befolkning står i fare for å bli forurenset grunnet vannverkenes manglende kontroll med ledningsnettet.

Det viser en tilsynsrapport fra Mattilsynet som offentliggjøres tirsdag. I 2012 førte de tilsyn ved 491 norske vannverk, som leverer drikkevann til 3,88 millioner nordmenn - 77 prosent av Norges befolkning.

- Funnene er nedslående. Vannverkene har for dårlig kontroll med vesentlige punkter når det gjelder ledningsnettet. Dette gjelder reglene og planene de skal ha for å forhindre forurensning, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet til VG.

I rapporten står det blant annet at «det er bekymringsfullt at slike avvik forekommer så ofte».

Sjekk om ditt vannverk er kontrollert i bunn av saken.

- Funnene er alvorlige

I rapporten kommer det frem at fire av fem av de kontrollerte vannverkene har fått påvist avvik. Bare 94 av 491 hadde alt i orden. Selv om Mattilsynet i denne omgang først og fremst har undersøkt planer og rutiner, påpeker Landsverk at ledningsnettet heller ikke er tilfredsstillende.

- For mange er det nok ikke overraskende at ledningsnettet er dårlig. Det er viktig at vannet som kommer ut fra vannverket er av god kvalitet, men det hjelper ikke hvis vi har et dårlig ledningsnett. Funnene er alvorlige, sier Landsverk.

- Hvor bekymret bør folk være for at deres drikkevann blir forurenset?

- Det er vanskelig å tallfeste eller anslå. Men vi har hatt tilfeller med forurensning av drikkevann hvor ledningsnettet er årsaken. Etter disse funnene må vi nok regne med å få det i fremtiden også. Derfor er det et stort behov for å redusere risikoen for forurensning av drikkevann, sier Landsverk.

Større vannverk bedre enn små

TILSYNSDIREKTØR: Kristina Landsverk i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
TILSYNSDIREKTØR: Kristina Landsverk i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Ved de kontrollerte vannverkene var det flest funn knyttet til mangelfulle rutiner for å hindre at forurenset vann kommer inn i ledningen som fører drikkevannet. Hele 70 prosent hadde avvik relatert til transportsystemets tilstand, drift eller fare for innsug og tilbakeslag.

Samtidig hadde nesten halvparten av vannverkene avvik når det gjaldt krav til beredskap, beredskapsøvelser og til å ha en oppdatert og risikovurdert beredskapsplan. De store vannverkene kommer bedre ut enn de små, ved å ha færre avvik enn de kontrollerte totalt sett.

Landsverk påpeker imidlertid at konsekvensene av en hendelse ved et stort vannverk får atskillig større konsekvenser enn ved et som forsyner færre mennesker med drikkevann.

- Utfordringene blir heller ikke mindre av klimaendringer med flom og dårlig vær - de blir tvert imot større. Det er ikke noe man bare kan løpe fra.

- Betydelig investeringsbehov

Landsverk håper dokumentasjonen rundt rutiner og brudd på regelverk som Mattilsynet nå kommer med, vil føre til at det skjer utbedringer.

- Det koster penger å holde dette ved like, og kommunene må prioritere å bruke penger på utbedringer av ledningsnettet fremfor andre ting. Det er et betydelig investeringsbehov her - men dette må kommunene ha kontroll på, sier Landsverk.

- Vi forventer at kommunene følger opp og gjør den jobben de skal gjøre.

Ulike reaksjonsformer

Mot vannverkene som har mindre alvorlige avvik har Mattilsynet gitt veiledning om aktuelle regelverkskrav, påpekt at regelverket ikke er overholdt og at vannverket har ansvar for å følge regelverket - dette er kalt pliktpåpekning i tabellen i bunnen av artikkelen.

I tilfeller der avvikene er mer alvorlige har Mattilsynet varslet vannverkene om at de vil fatte et vedtak - kalt vedtaksvarsel i tabellen. Da får vannverket anledning til å uttale seg innen en viss tid. Dersom de ikke kan dokumentere utbedring, kommer tilsynet med et pålegg om retting innen en tidsfrist.

- Det er vanskelig for oss å gå til det skrittet å stenge kraner, men vi setter en viss frist fra tilfelle til tilfelle, før vi eventuelt kommer med andre reaksjoner. I tilfeller der det er snakk om investeringer på flere millioner, kan det ta flere år å utbedre.

- Bransjen tar det på alvor

ASSISTERENDE DIREKTØR: Toril Hofshagen i Norsk Vann. Foto: Norsk Vann
ASSISTERENDE DIREKTØR: Toril Hofshagen i Norsk Vann. Foto: Norsk Vann

Assisterende direktør Toril Hofshagen i bransjeorganisasjonen Norsk Vann er glad for at Mattilsynet har rettet fokus mot det som ligger nedgravd og ikke synes daglig.

- De funnene som er gjort kommer ikke som en overraskelse på bransjen. Å drive en slik infrastruktur er et stort ansvar. Det er en jobb som må gjøres døgnet rundt over hele landet i alle kommuner, sier hun til VG.

- Men gir ikke et så stort omfang av avvik grunn til bekymring?

- All statistikk viser at tilnærmet 100 prosent av befolkningen får betryggende drikkevannskvalitet fra offentlige vannverk, og drikkevannskvaliteten har aldri vært så bra som i dag. På den annen side blir regelverket strengere og strengere, og kravet til planene og rutinene vannverkene skal ha blir mer omfattende. Det tar bransjen på alvor, sier Hofshagen.

Hun forteller at bransjeforeningen nå ønsker seg en tettere dialog med Mattilsynet om nødvendige tiltak.

- Regelverket slik det er i dag gir ikke klare svare på alle punkter, så det kan også være årsaken til noen av avvikene, sier Hofshagen.Søk etter ditt vannverk her

FylkeKommuneVirksomhetLeverer tilPlikt-
påpek-
ning*
Ved-
taks-
varsel
AkershusGjerdrumAsk Kommunale Vannverk1001-5000JaNei
AkershusAurskog-HølandAurskog-Høland kommunes vannverk5001-20000JaNei
AkershusEidsvollEidsvoll Vannverk5001-20000JaNei
AkershusFetFet kommunale vannverk5001-20000NeiJa
AkershusFrognFrogn Kommune, Teknisk drift og forvaltning5001-20000NeiJa
AkershusGjerdrumGimil Vann BA1001-5000JaNei
AkershusHurdalHurdal Vannverk1001-5000NeiJa
AkershusEnebakkKirkebygden og Ytre Enebakk vannverk5001-20000NeiJa
AkershusAskerKOMMUNALTEKNISK AVDELING AVD AVLØP>50000NeiJa
AkershusLørenskogLørenskog kommune, teknisk sektor20001-50000NeiJa
AkershusNannestadNAVAS (Nannestad Vannverk AS)5001-20000JaJa
AkershusSkedsmoNedre Romerike Vannverk IKS>50000NeiNei
AkershusNesoddenNesodden Kommunale vannverk5001-20000NeiJa
AkershusNittedalNittedal kommunale vannverk5001-20000NeiJa
AkershusOppegårdOppegård Vannverk20001-50000NeiJa
AkershusRælingenRælingen Kommunale Vannverk5001-20000NeiJa
AkershusSkedsmoSkedsmo kommunale vannverk20001-50000JaJa
AkershusSkiSki Vannverk20001-50000NeiJa
AkershusSørumSørum kommunes vannverk5001-20000NeiJa
AkershusUllensakerUllensaker kommunale vannverk20001-50000NeiNei
AkershusBærumVANN OG AVLØP - NETT>50000JaNei
AkershusBærumVANN OG AVLØP - NETT1-500JaNei
AkershusNesVannverket i Nes5001-20000JaJa
AkershusVestbyVestby kommunale vannverk5001-20000JaJa
AkershusNesÅrnes Vannverk AL5001-20000NeiJa
AkershusÅsÅs kommunale vannverk5001-20000JaJa
Aust-AgderArendalARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON20001-50000NeiJa
Aust-AgderFrolandFROLAND KOMMUNALE VANNVERK1001-5000NeiJa
Aust-AgderGrimstadGrimstad vannverk5001-20000NeiJa
Aust-AgderLillesandLillesand vannverk5001-20000NeiJa
Aust-AgderRisørRisør vannverk5001-20000NeiJa
Aust-AgderVegårsheiTEKNISK DRIFT ADMINISTRASJON501-1000NeiJa
Aust-AgderBirkenesTEKNISK KONTOR1001-5000JaJa
Aust-AgderTvedestrandTvedestrand vannverk1001-5000JaJa
Aust-AgderÅmliÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON501-1000NeiJa
BuskerudDrammenDrammen kommune, VANN (VAR)>50000NeiNei
BuskerudDrammenDrammen kommune, VANN (VAR)20001-50000NeiNei
BuskerudNore og UvdalEKT Langedrag1-500NeiNei
BuskerudHurumFILTVEDT VANNVERK A/L1001-5000NeiNei
BuskerudFlesbergFlesberg kommune Vannverk1-500NeiJa
BuskerudFlesbergFlesberg kommune Vannverk1-500NeiNei
BuskerudFlåFlå kommune501-1000NeiJa
BuskerudHolGEILO VANNVERK AS501-1000NeiJa
BuskerudHemsedalHemsedal kommune Vassverka1001-5000NeiJa
BuskerudHemsedalHemsedal kommune Vassverka501-1000NeiJa
BuskerudHolHol kommune vannforsyning501-1000NeiJa
BuskerudHolHol kommune vannforsyning5001-20000NeiJa
BuskerudHolHol kommune vannforsyning1001-5000NeiJa
BuskerudHoleHOLE VANNVERK5001-20000NeiNei
BuskerudHurumHurum Drift - den kommunale vannforsyningen5001-20000NeiJa
BuskerudGolKOMMUNALTEKNISK AVDELING1001-5000NeiJa
BuskerudRøykenKommunalteknisk enhet, Røyken kommune5001-20000NeiJa
BuskerudKongsbergKongsberg kommune vannverk20001-50000NeiJa
BuskerudLierLier kommunale vannforsyning5001-20000NeiJa
BuskerudLierLier kommunale vannforsyning1-500NeiNei
BuskerudModumMODUM KOMMUNE, TEKNISK ETAT, KOMMUNALTEKNISK AVDELING5001-20000NeiJa
BuskerudNedre EikerNedre Eiker kommune vannforsyning20001-50000NeiNei
BuskerudRingerikeRINGERIKE KOMMUNALE VANNVERK20001-50000NeiJa
BuskerudRingerikeRINGERIKE KOMMUNALE VANNVERK1001-5000NeiJa
BuskerudRollagRollag kommune, Teknisk enhet administrasjon (vannverk og slamkompost)501-1000NeiJa
BuskerudRollagRollag kommune, Teknisk enhet administrasjon (vannverk og slamkompost)1-500NeiJa
BuskerudSigdalSigdal kommune vannverk501-1000NeiJa
BuskerudNesTEKNISK ETAT ADMINISTRASJON1001-5000NeiJa
BuskerudHurumTOFTE VANNVERK SA1001-5000NeiJa
BuskerudRingerikeTyristrand Vannverk BA, c/o Fossum og Sandum1001-5000NeiJa
BuskerudØvre EikerØvre Eiker kommunes vannverk1001-5000NeiNei
BuskerudØvre EikerØvre Eiker kommunes vannverk5001-20000NeiNei
BuskerudÅlÅl kommune, Vassverka1001-5000NeiJa
BuskerudÅlÅl kommune, Vassverka1-500NeiJa
FinnmarkHasvikANLEGGSTJENESTEN I HASVIK DRIFT/VEDLIKEHOLD ETC501-1000NeiJa
FinnmarkBåtsfjordBåtsfjord kommune, Teknisk sjef1001-5000JaJa
FinnmarkKautokeinoENHET FOR TEKNISKE TJENESTER1001-5000NeiJa
FinnmarkHammerfestHammerfest kommune5001-20000JaNei
FinnmarkAltaKOMMUNALTEKNIKK5001-20000JaJa
FinnmarkAltaKOMMUNALTEKNIKK1-500JaJa
FinnmarkMåsøyMåsøy kommune1001-5000NeiJa
FinnmarkNordkappNordkapp kommune1001-5000JaNei
FinnmarkNordkappNordkapp kommune1-500JaNei
FinnmarkNordkappNordkapp kommune1-500JaNei
FinnmarkPorsangerPorsanger Kommune Teknisk etat1-500NeiJa
FinnmarkPorsangerPorsanger Kommune Teknisk etat1-500NeiJa
FinnmarkPorsangerPorsanger Kommune Teknisk etat1-500NeiJa
FinnmarkPorsangerPorsanger Kommune Teknisk etat1-500NeiJa
FinnmarkPorsangerPorsanger Kommune Teknisk etat1-500NeiJa
FinnmarkPorsangerPorsanger Kommune Teknisk etat1-500NeiJa
FinnmarkPorsangerPorsanger Kommune Teknisk etat1001-5000NeiJa
FinnmarkLoppaTEKNISK ETAT ADMINISTRASJON501-1000JaJa
FinnmarkLoppaTEKNISK ETAT ADMINISTRASJON1-500JaJa
FinnmarkVadsøVADSØ VANN OG AVLØP KF5001-20000JaJa
HedmarkAlvdalAlvdal Kommunale Vannverk1001-5000NeiNei
HedmarkFolldalDalen Vassverk BA1-500JaJa
HedmarkElverumELVERUM KOMMUNALE VANNVERK5001-20000JaJa
HedmarkElverumELVERUM KOMMUNALE VANNVERK1-500JaJa
HedmarkFolldalFolldal Vannverk1001-5000JaJa
HedmarkKongsvingerGIVAS IKS AVD VANN1-500JaJa
HedmarkKongsvingerGIVAS IKS AVD VANN1001-5000JaJa
HedmarkKongsvingerGIVAS IKS AVD VANN1-500JaJa
HedmarkKongsvingerGIVAS IKS AVD VANN1-500JaJa
HedmarkKongsvingerGIVAS IKS AVD VANN1-500JaJa
HedmarkFolldalGrimsbu Vannverk SA1-500NeiNei
HedmarkHamarHamar kommune, vannforsyning20001-50000NeiNei
HedmarkHamarHIAS IKS>50000NeiNei
HedmarkVålerKommunal vannforsyning Våler1001-5000JaJa
HedmarkTynsetKommunale vannverk i Tynset1-500JaJa
HedmarkTynsetKommunale vannverk i Tynset1001-5000JaJa
HedmarkTynsetKommunale vannverk i Tynset1-500JaJa
HedmarkTynsetKommunale vannverk i Tynset501-1000JaJa
HedmarkEidskogKroksjøen vannverk1001-5000Ja9
HedmarkLøtenLøten kommune Vannforsyning5001-20000NeiJa
HedmarkOsOs kommunale vannverk501-1000JaJa
HedmarkOsOs Vannanlegg A/L501-1000JaJa
HedmarkRingsakerRingsaker kommune, vannforsyning5001-20000NeiJa
HedmarkRingsakerRingsaker kommune, vannforsyning5001-20000NeiJa
HedmarkRingsakerRingsaker kommune, vannforsyning1001-5000NeiJa
HedmarkRingsakerRingsaker kommune, vannforsyning1001-5000NeiJa
HedmarkRingsakerRingsaker kommune, vannforsyning1001-5000NeiJa
HedmarkStangeStange Kommune Vannforsyning1. IngenNeiJa
HedmarkStangeStange Kommune Vannforsyning501-1000NeiJa
HedmarkSør-OdalSØR-ODAL KOMMUNE VANN5001-20000JaJa
HedmarkÅmotTEKNISKE TJENESTER1-500JaJaJa
HedmarkÅmotTEKNISKE TJENESTER1-500JaJaJa
HedmarkÅmotTEKNISKE TJENESTER1-500JaJaJa
HedmarkÅmotTEKNISKE TJENESTER1001-5000JaJaJa
HedmarkÅmotTEKNISKE TJENESTER1-500JaJaJa
HedmarkStor-ElvdalTEKNISKE TJENESTER1-500NeiJaJa
HedmarkStor-ElvdalTEKNISKE TJENESTER1001-5000NeiJaJa
HedmarkStor-ElvdalTEKNISKE TJENESTER1-500NeiJaJa
HedmarkTolgaTolga Vannforsyning BA1001-5000JaJa
HedmarkTrysilVANN- OG AVLØPSAVDELINGEN1-500JaJa
HedmarkTrysilVANN- OG AVLØPSAVDELINGEN1-500JaJa
HedmarkTrysilVANN- OG AVLØPSAVDELINGEN1001-5000JaJa
HedmarkÅsnesVANNVERKET I ÅSNES5001-20000JaJa
HordalandFitjarANLEGGSTENESTA I FITJAR DRIFT/VEDLIKEHALD ETC1001-5000NeiJa
HordalandKvam heradANLEGGSTENESTA I KVAM DRIFT/VEDLIKEHALD ETC5001-20000JaJa
HordalandKvam heradANLEGGSTENESTA I KVAM DRIFT/VEDLIKEHALD ETC1001-5000JaNei
HordalandAskøyAskøy kommune, Teknisk drift og utbygging5001-20000JaJa
HordalandAustevollAUSTEVOLL VATN OG AVLØP SA1001-5000JaJa
HordalandAustrheimAustrheim kommune, Teknisk avdeling1001-5000NeiJa
HordalandBergenBergen kommune vann- og avløpsetaten>50000NeiNei
HordalandBømloBØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS5001-20000NeiNei
HordalandBømloBØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS1001-5000NeiNei
HordalandFusaDRIFT OG VEDLIKEHALD FELLESUTGIFTER501-1000JaJa
HordalandFusaDRIFT OG VEDLIKEHALD FELLESUTGIFTER1-500JaJa
HordalandVossDRIFTSAVDELINGA I VOSS5001-20000JaJa
HordalandEtneETNE - KOMMUNALE VASSVERK501-1000NeiNei
HordalandEtneETNE - KOMMUNALE VASSVERK1-500NeiNei
HordalandFedjeFedje vassverk - Fedje kommune501-1000NeiJa
HordalandFjellFJELL VATN AVLØP OG RENOVASJON AS5001-20000NeiNei
HordalandJondalJONDAL KOMMUNE TEKNISK OG N&Aelig;RING501-1000JaJa
HordalandLindåsLindås kommune, Teknisk drift5001-20000NeiNei
HordalandMasfjordenMasfjorden kommunale vassverk501-1000NeiNei
HordalandMelandMeland kommune vass-og avlaupsverk5001-20000JaNei
HordalandModalenModalen kommune, teknisk sjef1-500NeiNei
HordalandOddaODDA KOMMUNALE VAR- TENESTA5001-20000JaJa
HordalandOddaODDA KOMMUNALE VAR- TENESTA1001-5000NeiJa
HordalandTysnesONARHEIM VASSVERK SA501-1000NeiJa
HordalandOsOs Kommune - Kommunalteknikk drift/vedlikehald5001-20000JaNei
HordalandOsterøyOsterøy kommune, Sektor for miljø og teknikk1001-5000JaJa
HordalandRadøyRadøy kommune, Teknisk avdeling1001-5000NeiJa
HordalandSamnangerSamnanger kommunal drikkevassforsyning1001-5000JaJa
HordalandEtneSKÅNEVIK VANNVERK501-1000NeiNei
HordalandStordSTORD VATN OG AVLAUP KF5001-20000JaJa
HordalandSundSund vatn og avlaup AS1001-5000NeiNei
HordalandSveioSVEIO - KOMMUNALE VASSVERK1001-5000NeiNei
HordalandSveioSVEIO - KOMMUNALE VASSVERK1001-5000NeiNei
HordalandKvinnheradTEKNISKE TENESTER5001-20000JaJa
HordalandTysnesUGGDAL VASSLAG SA501-1000NeiJa
HordalandUlvik heradUlvik herad - vassverk501-1000JaNei
HordalandVaksdalVaksdal kommune - vassverk1001-5000JaJa
HordalandVaksdalVaksdal kommune - vassverk1001-5000JaJa
HordalandGranvin heradVASSVERKET I GRANVIN1-500JaNei
HordalandØygardenØygarden kommune, Teknisk drift og service1001-5000JaJa
Møre og RomsdalRaumaANLEGGSTJENESTEN DRIFT/VEDLIKEHOLD1001-5000JaNei
Møre og RomsdalRaumaANLEGGSTJENESTEN DRIFT/VEDLIKEHOLD1-500JaNei
Møre og RomsdalKristiansundAVDELING VANN20001-50000JaJa
Møre og RomsdalGjemnesBATNFJORD VASSVERK SA1001-5000JaJa
Møre og RomsdalHaramBRATTVÅG VASSVERK A/L5001-20000JaJa
Møre og RomsdalEideEIDE VASSVERK SA1001-5000NeiNei
Møre og RomsdalÅlesundELLINGSØY VASSVERK A/L1001-5000JaJa
Møre og RomsdalAverøyFolland vannverk1001-5000JaJa
Møre og RomsdalGiskeGiske kommunale vassverk5001-20000JaJa
Møre og RomsdalHaramHaram kommunale vassverk, Kommunalteknisk drift og eigedomsforvaltning1001-5000JaJa
Møre og RomsdalHaramHaram kommunale vassverk, Kommunalteknisk drift og eigedomsforvaltning1001-5000JaJa
Møre og RomsdalHareidHAREID VASSVERK1001-5000NeiJa
Møre og RomsdalHerøyHERØY VASSLAG SA1001-5000NeiJa
Møre og RomsdalAverøyHOEL VASSVERK SA501-1000NeiJa
Møre og RomsdalAverøyINDRE AVERØY VANNVERK A/L501-1000JaJa
Møre og RomsdalSurnadalKommunale vannverk i Surnadal1001-5000NeiJa
Møre og RomsdalAureKommunale vassverk i Aure1001-5000JaJa
Møre og RomsdalØrstaKOMMUNALTEKNIKK DRIFT/VEDLIKEHALD5001-20000NeiJa
Møre og RomsdalMidsundMidsund Vannverk501-1000NeiNei
Møre og RomsdalMoldeMOLDE VANN OG AVLØP KF20001-50000JaNei
Møre og RomsdalMoldeMOLDE VANN OG AVLØP KF1001-5000JaNei
Møre og RomsdalAverøyNORDRE AVERØY VANNVERK A/L1001-5000NeiJa
Møre og RomsdalAureNORD-TUSTNA OG LEIRA VASSVERK BA501-1000NeiJa
Møre og RomsdalNessetRÅDMANNSKONTORET I NESSET1001-5000JaJa
Møre og RomsdalNessetRÅDMANNSKONTORET I NESSET1-500NeiJa
Møre og RomsdalSandøySandøy kommunale vassverk1001-5000JaJa
Møre og RomsdalSkodjeSkodje kommune - Teknisk avd.1001-5000JaJa
Møre og RomsdalStrandaStranda kommunale vassverk1001-5000JaJa
Møre og RomsdalSulaSula kommune - Prosjektering, bygg og drift5001-20000JaNei
Møre og RomsdalSykkylvenSYKKYLVEN ENERGI AS1001-5000NeiJa
Møre og RomsdalAureSØR-TUSTNA VASSVERK A/L501-1000JaJa
Møre og RomsdalAukraTEKNIKK, EIGEDOM OG BRANNADMINISTRASJON1001-5000JaNei
Møre og RomsdalSunndalVANNVERK5001-20000NeiJa
Møre og RomsdalFrænaVASSFORSYNINGA5001-20000JaNei
Møre og RomsdalVestnesVESTNES VASSVERK AL1001-5000JaJaNei
Møre og RomsdalØrskogØrskog kommunale vassverk1001-5000JaJa
Møre og RomsdalÅlesundÅlesund kommunale vannverk>50000JaJa
NordlandAlstahaugAlstahaug kommunale vannverk5001-20000JaNei
NordlandVåganANLEGGSTJENESTEN DRIFT OG VEDLIKEHOLD501-1000JaJa
NordlandVåganANLEGGSTJENESTEN DRIFT OG VEDLIKEHOLD5001-20000NeiJa
NordlandGraneANLEGGSTJENESTEN I GRANE DRIFT/VEDLIKEHOLD ETC1001-5000JaJa
NordlandNesnaANLEGGSTJENESTEN I NESNA DRIFT/VEDLIKEHOLD ETC1001-5000JaJa
NordlandSaltdalANLEGGSTJENESTEN I SALTDAL DRIFT/VEDLIKEHOLD ETC1001-5000JaJa
NordlandTrænaANLEGGSTJENESTEN I TR&Aelig;NA DRIFT/VEDLIKEHOLD ETC1-500NeiJa
NordlandFauskeAnleggstjenesten VVA, Fauske kommune1001-5000NeiJa
NordlandBallangenBALLANGEN KOMMUNALE VANNVERK1001-5000NeiJa
NordlandBindalBindal kommune501-1000JaJa
NordlandBodøBODØ KOMMUNE VANN OG AVLØP20001-50000NeiJa
NordlandBrønnøyBRØNNØY KOMMUNALE VANNVERK5001-20000JaNei
NordlandBø kommune, teknisk etat1001-5000JaJa
NordlandGildeskålDRIFT- OG VEDLIKEHOLDSAVDELINGEN501-1000NeiNei
NordlandDønnaDønna kommunale vannverk1001-5000JaNei
NordlandSortlandGEODATA SORTLAND KOMMUNE501-1000NeiNei
NordlandSortlandGEODATA SORTLAND KOMMUNE5001-20000NeiJa
NordlandVåganHENNINGSV&Aelig;R VASSVERK SA501-1000JaJa
NordlandHerøyHerøy kommunale vannverk1001-5000NeiNei
NordlandSortlandJENNESTAD VANNVERK SA1-500NeiNei
NordlandSømnaKommunale vannverk Sømna1001-5000JaJa
NordlandSømnaKommunale vannverk Sømna1001-5000JaJa
NordlandHemnesKOMMUNALTEKNIKK DRIFT1001-5000JaJa
NordlandRødøyKOMMUNEINGENIØRENS KONTOR1-500JaJa
NordlandLeirfjordLeirfjord og Bardal kommunale vannverk1001-5000NeiNei
NordlandLeirfjordLeirfjord og Bardal kommunale vannverk1-500NeiNei
NordlandMeløyMeløy kommune Kommunalteknisk drift, vannverk1001-5000NeiJa
NordlandNarvikNARVIK KOMMUNALE VANNVERK5001-20000JaNei
NordlandNarvikNARVIK KOMMUNALE VANNVERK1001-5000NeiNei
NordlandVestvågøyPlan og Teknikk1001-5000NeiJa
NordlandVestvågøyPlan og Teknikk5001-20000NeiJa
NordlandVestvågøyPlan og Teknikk1001-5000NeiJa
NordlandVestvågøyPlan og Teknikk1001-5000JaJa
NordlandMoskenesReine Vannverk501-1000NeiNei
NordlandAndøyRISØYHAMN VANNVERK A/L1-500NeiNei
NordlandSørfoldSørfold kommune avd. Plan og ressurs501-1000NeiJa
NordlandRanaTEKNISK ADMINISTRASJON20001-50000NeiJa
NordlandHadselTEKNISK DRIFT AVD VEIVEDLIKEHOLD1001-5000NeiJa
NordlandHadselTEKNISK DRIFT AVD VEIVEDLIKEHOLD501-1000NeiNei
NordlandVefsnTEKNISK DRIFT, VANN OG AVLØP5001-20000JaJa
NordlandFlakstadTEKNISK ENHET1-500JaJa
NordlandFlakstadTEKNISK ENHET1-500JaJa
NordlandHamarøyTeknisk sjef1-500NeiJa
NordlandTjeldsundTJELDSUND KOMMUNALE VANNVERK1001-5000NeiNei
NordlandTysfjordTYSFJORD KOMMUNALE VANNVERK501-1000JaJa
NordlandLurøyUTBYGGINGS- OG N&Aelig;RINGSKONTORET1-500NeiJa
NordlandHattfjelldalVANN OG KLOAKK501-1000NeiJa
NordlandAndøyVANN- OG KLOAKKVESENET5001-20000NeiJa
NordlandSteigenVANN- OG KLOAKKVESENET1-500NeiJa
NordlandBeiarnVann og kloakkvesenet Beiarn Kommune501-1000NeiJa
NordlandVegaVann- og kloakkvesenet i Vega1001-5000JaJa
NordlandVærøyVann- og kloakkvesenet i Værøy501-1000NeiJa
NordlandVevelstadVevelstad kommunale vannverk501-1000JaJa
NordlandØksnesØksnes kommune teknisk avdeling1001-5000NeiNei
Nord-TrøndelagVerranANLEGGSTJENESTEN DRIFT/VEDLIKEHOLD1001-5000JaJa
Nord-TrøndelagGrongANLEGGSTJENESTEN I GRONG DRIFT/VEDLIKEHOLD ETC1001-5000NeiJa
Nord-TrøndelagNamdalseidEIENDOM OG TEKNISK1001-5000NeiJa
Nord-TrøndelagFrostaFROSTA VASSVERK A/L1001-5000NeiJa
Nord-TrøndelagInderøyInderøy vannverk5001-20000NeiJa
Nord-TrøndelagNærøyKOMMUNALTEKNIKK1001-5000JaNei
Nord-TrøndelagLevangerLevanger kommunes vannverk5001-20000JaJa
Nord-TrøndelagStjørdalLÅNKE VASSLAG1001-5000NeiJa
Nord-TrøndelagInderøyMosvik Vannnverk SA501-1000JaJa
Nord-TrøndelagNamsosNAMSOS KOMMUNALE VANNVERK5001-20000NeiJa
Nord-TrøndelagSnåsaSnåsa Vannverk501-1000JaNei
Nord-TrøndelagSteinkjerSteinkjer Vannverk5001-20000NeiJa
Nord-TrøndelagStjørdalStjørdal Vannverk5001-20000JaJa
Nord-TrøndelagSnåsaSØRBYGDA VASSVERK A/L1-500JaJa
Nord-TrøndelagViknaVANNVERK1001-5000JaNei
Nord-TrøndelagOverhallaVANNVERK1001-5000NeiJa
Nord-TrøndelagVerdalVerdal kommunale vannverk5001-20000NeiJa
Nord-TrøndelagSnåsaVest-Snåsa Vannverk1-500JaJa
Nord-TrøndelagSnåsaØVERBYGDA VASSVERK SA1-500NeiNei
OpplandSkjåkBISMO VASSVERK501-1000NeiJa
OpplandVestre TotenDALKIA NORGE AS1001-5000JaNei
OpplandDovreDOVRE KOMMUNE DRIFTSAVDELING1001-5000NeiJa
OpplandØyerDRIFTSAVDELING ADMINISTRASJON5001-20000NeiJa
OpplandGjøvikGJØVIK KOMMUNALE VANNVERK1001-5000NeiNei
OpplandGjøvikGJØVIK KOMMUNALE VANNVERK20001-50000NeiNei
OpplandGranGran kommunale vannverk5001-20000NeiJa
OpplandJevnakerJevnaker kommunale vannverk5001-20000NeiNei
OpplandLunnerLUNNER KOMMUNE1001-5000NeiNei
OpplandNordre LandNordre Land kommunes vannverk1001-5000JaNei
OpplandNordre LandNordre Land kommunes vannverk1-500NeiNei
OpplandSelPLAN, AREAL OG OPPMÅLING I SEL KOMMUNE1001-5000JaJa
OpplandSør-FronPLAN- OG UTVIKLINGSETATEN1001-5000JaJa
OpplandVestre TotenSIVESIND VANNVERK A/L1001-5000JaJa
OpplandVestre TotenSkjelbreia vannverk5001-20000NeiNei
OpplandSøndre LandSØNDRE LAND VANNVERK1001-5000JaNei
OpplandNord-FronTeknikk, næring og eigedom1001-5000NeiJa
OpplandRingebuTEKNISK DRIFT1001-5000JaJa
OpplandNord-AurdalTEKNISK DRIFT1001-5000NeiNei
OpplandGausdalTEKNISK ENHET1001-5000NeiJa
OpplandVågåTEKNISK SEKTOR ADMINISTRASJON1001-5000NeiJa
OpplandLomVANN AVLØP RENSING (VAR)1001-5000JaJa
OpplandLillehammerVANN- OG AVLØPSAVDELINGEN I LILLEHAMMER20001-50000NeiJa
OpplandVestre SlidreVANN- OG KLOAKKVESENET I VESTRE SLIDRE1001-5000JaJa
OpplandLesjaVANNVERKET1-500JaJa
OpplandØystre SlidreVASSVERK5001-20000NeiNei
OpplandØystre SlidreVindin vannverk A/L1001-5000NeiNei
OpplandØstre TotenØstre Toten vannverk5001-20000NeiNei
OsloOsloVann- og avløpsetaten>50000JaJa
RogalandBoknBOKN VANNVERK501-1000NeiNei
RogalandFinnøyFinnøy kommune teknisk sjef1-500NeiNei
RogalandFinnøyFinnøy kommune teknisk sjef1-500NeiNei
RogalandFinnøyFinnøy kommune teknisk sjef1001-5000JaJa
RogalandFinnøyFinnøy kommune teknisk sjef1-500NeiNei
RogalandForsandForsand kommune drift og vedlikeholdsavdelinga1-500JaNei
RogalandGjesdalGJESDAL KOMMUNALE VASSVERK5001-20000JaJa
RogalandHaugesundHaugesund vannverk20001-50000NeiNei
RogalandHjelmelandHjelmeland kommune teknisk seksjon1001-5000JaJa
RogalandHå kommunale vannforsyning5001-20000NeiNei
RogalandGjesdalIVAR IKS vannverk>50000NeiNei
RogalandGjesdalIVAR IKS vannverk5001-20000NeiJa
RogalandKarmøyKARMØY VANNVERK20001-50000NeiNei
RogalandKleppKlepp kommune kommunalteknisk avd.vatn5001-20000NeiNei
RogalandKvitsøyKvitsøy vannverk501-1000NeiJa
RogalandRandabergRANDABERG KOMMUNE VANNFORSYNING5001-20000JaNei
RogalandRennesøyRennesøy vannverk1001-5000JaNei
RogalandSandnesSandnes kommune Bymiljø1-500NeiJa
RogalandSandnesSandnes kommune Bymiljø>50000NeiJa
RogalandSaudaSauda vannverk1001-5000NeiJa
RogalandSolaSola Kommunale VannverkJaJa
RogalandStavangerStavanger kommune BMU Teknisk drift vannverket>50000NeiNei
RogalandKarmøySYRE VANNVERK1-500NeiNei
RogalandBjerkreimTEKNISK AVDELING I BJERKREIM501-1000JaJa
RogalandSokndalTEKNISK ETAT1001-5000NeiJa
RogalandTimeTIME KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON5001-20000NeiJa
RogalandTysværTYSV&Aelig;R - KOMMUNALE VASSVERK1001-5000NeiNei
RogalandTysværTYSV&Aelig;R - KOMMUNALE VASSVERK1001-5000NeiNei
RogalandTysværTYSV&Aelig;R - KOMMUNALE VASSVERK501-1000NeiNei
RogalandTysværTYSV&Aelig;R - KOMMUNALE VASSVERK1-500NeiNei
RogalandTysværTYSV&Aelig;R - KOMMUNALE VASSVERK501-1000NeiNei
RogalandEigersundVANN OG AVLØP5001-20000NeiJa
RogalandLundVANNVERK1001-5000NeiJa
RogalandVindafjordVINDAFJORD - KOMMUNALE VASSVERK1001-5000JaNei
RogalandVindafjordVINDAFJORD - KOMMUNALE VASSVERK1001-5000JaNei
RogalandVindafjordVINDAFJORD - KOMMUNALE VASSVERK1001-5000JaNei
RogalandVindafjordVINDAFJORD - KOMMUNALE VASSVERK1001-5000JaNei
RogalandVindafjordVINDAFJORD - KOMMUNALE VASSVERK1-500JaNei
RogalandVindafjordØLEN VASSVERK SA501-1000NeiNei
RogalandVindafjordØLEN VASSVERK SA1001-5000NeiNei
Sogn og FjordaneEidANLEGGSTENESTA I EID DRIFT/VEDLIKEHALD ETC1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneStrynANLEGGSTENESTA I STRYN DRIFT/VEDLIKEHALD ETC1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneAskvollAskvoll Kommune - Vassforsyning1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneAurlandAurland kommune1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneBalestrandBalestrand vassverk1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneGulenEivindvik vassverk1-500NeiJa
Sogn og FjordaneFjalerFjaler Kommune - Vassforsyning1001-5000JaNei
Sogn og FjordaneFloraFLORA KOMMUNE - Vassforsyning5001-20000NeiNei
Sogn og FjordaneHornindalFORVALTNINGSAVDELINGA501-1000JaJa
Sogn og FjordaneFørdeFØRDE KOMMUNALE VASSVERK5001-20000NeiJa
Sogn og FjordaneGaularGaular Kommune - Vassforsyning501-1000NeiJa
Sogn og FjordaneHøyangerHØYANGER KOMMUNE - vassforsyning1001-5000NeiJa
Sogn og FjordaneJølsterJØLSTER KOMMUNE - vassforsyning501-1000JaJa
Sogn og FjordaneLeikangerLeikanger vassverk1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneLusterLuster kommune - drikkevann1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneLærdalL&Aelig;RDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneNaustdalNAUSTDAL KOMMUNE TEKNISK DRIFT1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneSogndalSogndal kommune - drikkevatn5001-20000JaJa
Sogn og FjordaneGloppenTEKNISK KONTOR1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneBremangerTEKNISKE TENESTER ADMINISTRASJON1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneVågsøyVASSVERK I VÅGSØY1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneVågsøyVASSVERK I VÅGSØY501-1000JaJa
Sogn og FjordaneSeljeVASSVERKET I SELJE501-1000JaJa
Sogn og FjordaneVikVik kommune1001-5000JaJa
Sogn og FjordaneÅrdalØVRE ÅRDAL VASSVERK1001-5000JaNei
Sør-TrøndelagRennebuBerkåk vannverk1001-5000JaNei
Sør-TrøndelagRennebuBerkåk vannverk1-500JaNei
Sør-TrøndelagRennebuBerkåk vannverk1-500JaNei
Sør-TrøndelagKlæbuBYGGESAK, EIENDOM OG AREALBRUK1001-5000NeiJa
Sør-TrøndelagMidtre GauldalEIENDOM OG KOMMUNALTEKNIKK ADMINISTRASJON1001-5000NeiJa
Sør-TrøndelagFrøyaFRØYA KOMMUNALE VANNVERK1001-5000JaJa
Sør-TrøndelagFrøyaHAMARVIK VANNVERK A/L501-1000JaJa
Sør-TrøndelagHitraHITRA KOMMUNE - AVD. VANNVERK501-1000JaJa
Sør-TrøndelagHitraHITRA KOMMUNE - AVD. VANNVERK1001-5000JaJa
Sør-TrøndelagHitraHITRA KOMMUNE - AVD. VANNVERK501-1000JaJa
Sør-TrøndelagHoltålenHOLTÅLEN KOMMUNE501-1000NeiJa
Sør-TrøndelagHemneKOMMUNALE VANNVERK1001-5000NeiJa
Sør-TrøndelagOrkdalKOMMUNALTEKNIKK5001-20000JaJa
Sør-TrøndelagSkaunMalmsjøen vannverk5001-20000NeiJa
Sør-TrøndelagMelhusMELHUS KOMMUNE5001-20000NeiJa
Sør-TrøndelagOppdalOppdal Sentrum vannverk5001-20000NeiJa
Sør-TrøndelagRissaRISSA VANNVERK SA1001-5000JaJa
Sør-TrøndelagRørosRøros kommune1001-5000JaJa
Sør-TrøndelagAgdenesTEKNISK ETAT1001-5000JaJa
Sør-TrøndelagTrondheimTrondheim kommunalteknikk Trondheim vannverk>50000NeiJa
Sør-TrøndelagØrlandØRLAND VANNVERK5001-20000JaJa
Sør-TrøndelagÅfjordÅfjord kommune - drift av vannverk1-500NeiNei
Sør-TrøndelagÅfjordÅfjord kommune - drift av vannverk1. IngenJaNei
Sør-TrøndelagÅfjordÅfjord kommune - drift av vannverk1-500JaJa
Sør-TrøndelagÅfjordÅfjord kommune - drift av vannverk1-500NeiNei
Sør-TrøndelagÅfjordÅfjord kommune - drift av vannverk1001-5000JaNei
Sør-TrøndelagÅfjordÅfjord kommune - drift av vannverk1-500NeiNei
Sør-TrøndelagÅfjordÅfjord kommune - drift av vannverk1001-5000NeiNei
TelemarkKviteseidANLEGGSTENESTA I KVITESEID DRIFT/VEDLIKEHALD ETC501-1000NeiNei
TelemarkKviteseidANLEGGSTENESTA I KVITESEID DRIFT/VEDLIKEHALD ETC1001-5000NeiNei
TelemarkBambleBamble kommune vannverk5001-20000JaJa
TelemarkBø kommune vassverk5001-20000NeiNei
TelemarkDrangedalDRANGEDAL KOMMUNALTEKNISK DRIFT OG EIENDOMSFORVALTNING KF VANN1001-5000JaJa
TelemarkFyresdalFYRESDAL KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKVESEN501-1000JaJa
TelemarkHjartdalHjartdal kommune vassverk501-1000NeiJa
TelemarkKragerøKragerø kommune teknisk drift20001-50000JaJa
TelemarkNomeNOME KOMMUNE VANNVERK1001-5000NeiJa
TelemarkNomeNOME KOMMUNE VANNVERK1001-5000NeiJa
TelemarkNotoddenNotodden kommune vannverk5001-20000NeiJa
TelemarkPorsgrunnPorsgrunn vannverk20001-50000NeiJa
TelemarkSauheradSauherad kommune vannverk1001-5000NeiJa
TelemarkSeljordSeljord kommune vassverk1001-5000NeiJa
TelemarkSiljanSiljan kommune vannverk1001-5000NeiJa
TelemarkTinnTinn kommune vannverk1001-5000NeiJa
TelemarkTokkeTokke kommune vassverk1001-5000JaNei
TelemarkSkienVANN>50000NeiJa
TelemarkVinjeVinje kommune vassverk1001-5000NeiJa
TromsNordreisaANLEGGSSEKSJONEN5001-20000JaJa
TromsBalsfjordSTORVATN VASSVERK SA1001-5000NeiNei
TromsHarstadTEKNISK AVDELING ADMINISTRASJON501-1000NeiNei
TromsSørreisaTEKNISK SJEFS KONTOR1001-5000NeiJa
TromsTromsøTromvik vannverk1-500NeiJa
TromsTromsøVann og Avløp, Tromsø kommune1-500NeiNei
TromsTromsøVann og Avløp, Tromsø kommune1-500JaNei
TromsTromsøVann og Avløp, Tromsø kommune1-500NeiNei
TromsTromsøVann og Avløp, Tromsø kommune>50000NeiJa
TromsTromsøVann og Avløp, Tromsø kommune1-500NeiNei
TromsSkjervøyVANN- OG KLOAKKVESENET1001-5000JaJa
TromsDyrøyVANN- OG KLOAKKVESENET I DYRØY501-1000NeiJaNei
TromsSalangenVANN- OG KLOAKKVESENET I SALANGEN1001-5000NeiJa
TromsTorskenVANN OG KLOAKKVESENET I TORSKEN501-1000NeiJa
TromsLenvikVANNFORSYNING5001-20000NeiJa
TromsKvæfjordVANNFORSYNINGEN I KV&Aelig;FJORD1001-5000NeiNei
TromsIbestadÅ og Ånstad vannverk v / Odd Helgesen1-500JaNei
Vest-AgderSirdalANLEGGSTJENESTEN I SIRDAL DRIFT/VEDLIKEHOLD ETC501-1000NeiNei
Vest-AgderSøgneINGENIØRVESENET5001-20000NeiJa
Vest-AgderKristiansandKRISTIANSAND KOMMUNALE VANNVERK20001-50000NeiJa
Vest-AgderLyngdalLyngdal Kommunale vannverk5001-20000NeiJa
Vest-AgderSongdalenSONGDALEN KOMMUNALE VANNVERK5001-20000NeiNei
Vest-AgderLindesnesTEKNISK DRIFT VEI/ANLEGG/VANN/AVLØP1001-5000NeiJa
Vest-AgderVenneslaTEKNISK FORVALTNING5001-20000NeiJa
Vest-AgderFarsundTEKNISK SJEFS KONTOR5001-20000NeiJa
Vest-AgderKvinesdalVANNVERK1001-5000NeiJa
Vest-AgderMandalVANNVERK5001-20000NeiJa
Vest-AgderFlekkefjordVAR-TJENESTE - VANN5001-20000NeiNei
VestfoldHolmestrandHolmestrand kommunale vannforsyning5001-20000NeiJa
VestfoldHortenHORTEN KOMMUNE - VANNFORSYNING20001-50000JaJa
VestfoldNøtterøyNøtterøy kommune vannforsyning20001-50000NeiNei
VestfoldSandeSande kommunale vannforsyning5001-20000JaJa
VestfoldSandefjordSandefjord kommune vannforsyning20001-50000JaJa
VestfoldStokkeStokke kommunale vannforsyning5001-20000JaJa
VestfoldSvelvikSvelvik kommunale vannforsyning5001-20000JaJa
VestfoldTjømeTjøme kommunale vannforsyning5001-20000JaJa
VestfoldTønsbergTønsberg kommunale vannforsyning>50000JaJa
ØstfoldAskimAskim Kommunale Vannverk5001-20000JaJa
ØstfoldEidsbergEidsberg Vannverk5001-20000JaJa
ØstfoldFredrikstadFredrikstad Kommunale Vannledningsnett>50000JaNei
ØstfoldHaldenHalden Kommunale Vannforsyningssystemer20001-50000JaJa
ØstfoldHobølHOBØL VANNVERK A/L1001-5000NeiJa
ØstfoldHvalerHvaler kommunale vannforsyningssystem5001-20000JaJa
ØstfoldHobølKnapstad Vannforsyning1001-5000JaJa
ØstfoldMossMoss Kommunale vannledningsnett20001-50000JaJa
ØstfoldRakkestadRAKKESTAD VANNVERK1001-5000NeiJa
ØstfoldRakkestadRAKKESTAD VANNVERK1-500NeiNei
ØstfoldRakkestadRAKKESTAD VANNVERK1001-5000NeiJa
ØstfoldRakkestadRAKKESTAD VANNVERK1-500NeiJa
ØstfoldRakkestadRAKKESTAD VANNVERK1-500NeiJa
ØstfoldRyggeRygge Kommunale Vannledningsnett5001-20000NeiJa
ØstfoldRådeRåde Kommunale Vannledningsnett5001-20000JaJa
ØstfoldSarpsborgSarpsborg kommunale vannforsyningssystemer20001-50000JaJa
ØstfoldSkiptvetSkiptvedt vannforsyning1001-5000NeiJa
ØstfoldTrøgstadTrøgstad kommunale vannverk5001-20000NeiJa
ØstfoldVålerVÅLER VANNVERK SA1001-5000JaJa
* Forskjellen på de to reaksjonsformene står forklart i saken

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks