Hovedinnhold

Frp vil ha hard og simpel soning for utlendinger

FOR BRA? Det forholdsvis nye Halden fengsel har god standard for sine innsatte. Frp ønsker ikke at utenlandske fanger skal ha like høy standard på soningsforholdene som norske. Foto: Scanpix
FOR BRA? Det forholdsvis nye Halden fengsel har god standard for sine innsatte. Frp ønsker ikke at utenlandske fanger skal ha like høy standard på soningsforholdene som norske. Foto: Scanpix
Ingen dagpenger, dårligere fengsler og null støtte til lege og tannlege. Det blir hverdagen for kriminelle utlendinger i norske fengsler hvis Frp får bestemme.

Denne saken handler om:

Frps fengselsreform

  • 1. Halvere dagpengesatsen til norske fanger
  • 2. Kutte dagpenger til utenlandske fanger
  • 3. Kun lov å drive med studier på kveldstid
  • 4. Arbeidsplikt på dagtid (som å plukke søppel, feie gater, annet samfunnsnyttig arbeid)
  • 5. Fjerne øvre grense for kumulativ straff
  • 6. Slutt på prøveløslatelse før minst tre fjerdedeler av straffen er sonet. Strengere vurdering før prøveløslatelse innvilges
  • 7. Lavere standard i fengsel for utenlandske fanger enn norske
  • 8. Dobbel straff for utenlandske kriminelle som er utvist og har fått innreiseforbud, men som tar seg inn i landet og begår nye kriminelle handlinger
  • 9. Vurdere å offentliggjøre navn på pedofilidømte
  • 10. Kutte alle sosiale ytelser til utlendinger som soner i norske fengsler (Som utgifter til tannlege, lege, frisør, fysioterapi)

- Det er ingen som blir skremt av norske fengsler, sier Frps nestleder Per Sandberg til VG.

I dag legger han frem en tipunkts fengselsreform for partiets landsmøte på Gardermoen.

VGTV:  Følg landsmøtet direkte på VGTV 

Reformen tar til orde for tøffere soningsforhold, lengre soningstid og mindre dagpenger.

Og det er særlig utenlandske kriminelle som skal svi i Frp-fengselet.

Dårlig standard

Sandberg foreslår blant annet at mens kriminelle nordmenn skal få halvert dagpengesatsen, så skal ikke utlendinger få et øre.

De skal sone i fengsler med dårligere standard enn fengsler for nordmenn.

Utenlandske kriminelle skal heller ikke få støtte til tannlege, lege, frisør eller fysioterapeut.

- Utenlandske kriminelle blir et større og større problem. Straffene i Norge er lave, det er gode fasiliteter og fangene får nærmest industriarbeiderlønn. Vi tiltrekker oss kriminelle og folk som lever i nød. Det er helt galt at man ved å sone 3-4 måneder i Norge skal kunne forsørge hele familien i hjemlandet, sier Sandberg.

Frps mål er at utlendinger skal sone i sine hjemland.

- Fører strengere soningsforhold til færre kriminelle?

- Ja. Det vil føre til mindre kriminalitet, og bedre beskyttelse av samfunnet. Personer som sitter i fengsel kan ikke begå ny kriminalitet.

Helt galt

TØFFE KRAV: Det skal bli tøffere å sitte i fengsel i Norge dersom Per Sandberg får bestemme. Foto: Scanpix
TØFFE KRAV: Det skal bli tøffere å sitte i fengsel i Norge dersom Per Sandberg får bestemme. Foto: Scanpix

Kriminologiprofessor Nils Christie ved Universitetet i Oslo reagerer sterkt etter å ha lest forslaget.

- Jeg ville ikke trodd mine egne øyne hvis du ikke garanterte at dette forslaget faktisk stammer fra lederen i Stortingets justiskomité, sier han.

- Hva vi gjør med fangene våre er et speil på hvem vi er. Jeg reagerer sterkt på et forslag om å øke lidelsesnivået i norske fengsler. Det er ofte fattige mennesker som sitter i fengsel, som også er fattige på sosial tilknytning, med skrøpelige familieforbindelser og lite utdanning. At vi da skal isolere folk enda mer, gjøre det enda vanskeligere å utdanne seg og sende fangene ut for å plukke søppel og fjerne tagging, til spott og spe for alle, blir helt galt, mener han.

«Helt utrolig»

Christie mener forslaget om å behandle utlendinger og nordmenn ulikt for «helt utrolig».

- Skal nordmennene få kjøpe røyk, kaffe og toalettsaker mens utlendingene ikke kan? En slik tenkning er skremmende.

- Er ikke strengere straffer og dårlige soningsforhold avskrekkende for kriminelle utlendinger?

- Mye av problemene har vi fått bukt med takket være politiets innsats. Det er passfriheten i Schengen som er helt gal.

Personer tidligere tatt for lovbrudd må stoppes ved grensen. Men vi skaper ikke orden i eget hus ved å pine dem som smetter inn, sier han.

Studier

PROFESSOR: Nils Christie er kriminolog. Foto: Scanpix
PROFESSOR: Nils Christie er kriminolog. Foto: Scanpix

- Samfunnet skal være bedre enn de det straffer, sier kriminolog Vibeke Ottesen.

Hun reagerer negativt på flere av Frps forslag.

- En domfelt har lik menneskeverd uansett om de kommer fra Norge eller et annet land. Derfor må de behandles likt. Jeg tenker på skrekk på hvor dårlige forholdene først måtte være i et fengsel for utlendinger, før det skal være avskrekkende for folk som ofte kommer fra svært dårlige kår.

Hun mener også det er galt å tvinge fanger til å arbeide med å plukke søppel eller fjerne tagging på dagtid, for så å studere på kvelden.

- I Norge har vi maskiner som plukker søppel. Jeg vet med meg selv at jeg ikke ville klart å gjennomføre mine studier, hvis jeg hadde måttet jobbe hele dagen, og studere på kvelden. En innsatt som blir gitt sjansen til å ta en bachelor i fengsel er mye mer samfunnsnyttig enn en som har plukket søppel, sier hun.

- Rasisme

- Jeg trodde Frp prøvde å fremstå som moderne, men dette er veldig gammeldags. Forslagene vil sette mye av den jobben vi gjør i kriminalomsorgen flere tiår tilbake, sier forbundsleder Geir Bjørkli i LO-forbundet Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, som organiserer om lag 3000 medlemmer i fengselsvesenet og kriminalomsorgen.

Bjørkli reagerer sterkt på at Per Sandberg og Frp vil forskjellsbehandle nordmenn og utlendinger.

- Det er reinspikket rasisme å behandle folk ulikt avhengig av nasjonalitet og tilhørighet, sier han.

- Frp er godt vant med denne type karakteristikker av våre fremtidsrettede forslag. Men når Bjørkli er så frekk å bruke det uttrykket så prater fagforeningslederen også som Ap-medlem og Ap-politiker. Mange av disse forslagene vurderes nå i ulik form i regjeringen, så Bjørkli bør henvende seg til sine egne først, sier Sandberg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

JUSTISMINISTER: Knut Storberget, her fotografert utenfor Oslo fengsel, sier at de landene som prøver å forverre fangenes forhold er de samme landene som sliter med mest kriminalitet. Foto: Scanpix
JUSTISMINISTER: Knut Storberget, her fotografert utenfor Oslo fengsel, sier at de landene som prøver å forverre fangenes forhold er de samme landene som sliter med mest kriminalitet. Foto: Scanpix

- Mer tilbakefall

Bjørkli mener forslagene ikke vil redusere kriminaliteten.

- Vi har studier som viser at lange straffer bryter ned mennesker, og gjør dem mindre i stand til å møte samfunnet. Utdannelse, botilbud, hjelp i kampen mot alkohol- og narkotikamisbruk og hjelp for å reparere relasjoner til familien fører til at tilbakefall går kraftig ned. Ikke strengere straffer.

- Er det ikke viktigere å se disse problemstillingene fra ofrenes og samfunnets ståsted, enn de kriminelles?

- Jeg snakker ikke de straffedømtes sak, men samfunnets. Å bistå straffedømte reduserer tilbakefallet, og det blir mindre kriminalitet. Å hevne seg, ta igjen og pine dem er å jobbe mot samfunnets interesser. Det fører til mer tilbakefall, og økt kriminalitet.

Heller ikke justisministeren er spesielt imponert over Frps forslag.

- Det er tydelig at landsmøtet nærmer seg. De flaste forslagene her synes jeg er usigelig dårlige, sier Knut Storberget.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks