Hovedinnhold

Vil kreve erstatning fra Forsvaret

KARTLA JOURNALISTER: Etterretningsbataljonen på Setermoen i Indre Troms. Foto: FORSVARET.
KARTLA JOURNALISTER: Etterretningsbataljonen på Setermoen i Indre Troms. Foto: FORSVARET.
Journalist Kjetil Stormark ønsker at den ulovlige kartleggingen av journalister skal få håndfaste konsekvenser innad i Forsvaret.

Denne saken handler om:

Fakta

  • Etterretningstjenesten og Etterretningsbataljonen er ikke det samme, selv om tjenesten og bataljonen er en del av Forsvaret.
  • Etterretningstjenesten er Norges nasjonale militære og sivile etterretningstjeneste rettet mot utlandet, som er regulert av lov om Etterretningstjenesten.
  • Etterretningsbataljonen er en avdeling i Hæren, som har som hovedformål å yte etterretningsstøtte til militære operasjoner i Norge og i internasjonale operasjoner.
    Etterretningsbataljonens virksomhet er ikke regulert av lov om Etterretningstjenesten, men har ikke lov å overvåke personer i Norge uten hjemmel.

Han har varslet at han vil kreve oppreisningserstatning av staten ved Forsvarsdepartementet, dersom opplysningene stemmer om at han skal ha blitt kartlagt av Etterretningsbataljonen.

Stormark anmeldte mandag i forrige uke bataljonen for mulige overtredelser av personopplysningsloven og militær straffelov etter at det to dager før kom frem at også han skal ha blitt kartlagt, i tillegg til VG-journalist Rolf J. Widerøe og Stavanger Aftenblad-journalist Hans Petter Aas.

Hvem gav ordren
- Vi krever at Forsvaret finner ut nøyaktig hva som har skjedd. Hvis Stormark har vært ulovlig registrert og kartlagt, så er det hjemmel for å kreve en oppreisningserstatning, sier advokat Jon Wessel-Aas, som representerer Stormark.

Han peker på at et slikt krav vil kunne gjøres gjeldende i forbindelse med en eventuell straffesak, eller på selvstendig grunnlag.

- Poenget vil være å markere at dette er prinsipielt galt å bli kartlagt med bakgrunn i journalistikken man bedriver, sier Wessel-Aas.

- Foreløpig er dette et varsel om et mulig krav. Jeg er imidlertid mest opptatt av at man finner ut hvem som ga ordren om kartleggingen, og at saken får håndfaste konsekvenser i Forsvaret.

På den måten vil det sendes et tydelig signal innad om at dette er uakseptabel atferd. Dette mente jeg også før mitt eget navn ble nevnt. For hvem det skal få konsekvenser, må etterforskningen avdekke, påpeker Stormark selv.

Frykter kilder blir tause

Han ser et mulig økonomisk tap for egen frilansvirksomhet i kjølvannet av saken:

- Kanskje kilder ikke tør snakke med meg, noe som kan føre til et eventuelt inntektstap, sier Stormark.

Det var Stortingets EOS-utvalg som for to uker siden slo fast at Etterretningsbataljonen har bedrevet ulovlig kartlegging av journalistene Rolf J. Widerøe og Hans Petter Aas. Også de ønsker svar på hvem som ga ordren om kartleggingen.

Så langt har duoen ikke vurdert å varsle et erstatningskrav.

- Men vi holder alle muligheter åpne, sier Widerøe.

Krigsadvokat Joachim Nordgreen bekrefter overfor VG at etterforskningen av Etterretningsbataljonen er i gang.

- Det ble tatt grep for å sikre mulige bevis før påske. Det er alt jeg kan si, sier Nordgreen til VG.

- Har det vært gjennomført avhør i saken eller vil det bli gjennomført avhør i nærmeste fremtid?

- Det kan jeg ikke si.

- Hvorfor ikke?

- Det kan jeg heller ikke si, sier Nordgreen.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks