Hovedinnhold

Spesialstyrkeoperatører får Krigskorset med sverd

HYLLES SOM HELTER: Eirik Kristoffersen (t.v.) og Jørg Lian er tildelt Krigskorset med sverd. De mottar medaljen 8. mai. Foto: Forsvaret
HYLLES SOM HELTER: Eirik Kristoffersen (t.v.) og Jørg Lian er tildelt Krigskorset med sverd. De mottar medaljen 8. mai. Foto: Forsvaret
(VG Nett) To FSK-soldater belønnes for spesielt heltemodig og tapper innsats i Afghanistan.

Denne saken handler om:

Krigskorset med sverd

** Krigskorset med sverd er Norges høyest rangerte dekorasjon.

** Krigskorset ble stiftet i 1941 for belønning av dem som utmerket seg spesielt med innsats under den andre verdenskrig.

** Det kan tildeles militære og sivile som under krig eller væpnet konflikt på en særlig fremragende måte har utmerket seg med personlig tapperhet eller ved ledelse av troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.

** Krigskorset tildeles av Kongen i statsråd etter innstilling fra Forsvarsdepartementet.

** Innstillingen bygger på hemmelige rapporter fra nærmeste befal, bekreftet av bataljonssjef overfor Stridsdekorasjonsrådet. Deretter må det godkjennes av Krigsdekorasjonsrådet, som vurderer om vilkårene er oppfylt.

** Krigskorset er til sammen tildelt 275 personer.

KILDE: VG


Nyutnevnt sjef for Forsvarets Spesialkommando/Hærens Jegerkommando, oberst Eirik Johan Kristoffersen (42) og kaptein Jørg Lian (42) er av Kongen i statsråd nå i formiddag tildelt Krigskorset med sverd for eksepsjonelt heltemodig og tapper innsats i kamp mot opprørere i Afghanistan.

- Jeg er meget glad for å kunne tildele Kristoffersen og Lian Krigskorset med sverd. De har begge - ved flere anledninger - utvist personlig mot og fremragende ledelse i meget vanskelige situasjoner, sier forsvarsminister Grete Faremo.

- Avverget terror

De to er de første etter Trond André Bolle som får den høye utmerkelsen. Avdøde Bolle var den første som ble tildelt Krigskorset med sverd siden andre verdenskrig.

Oberst Eirik Johan Kristoffersen var i Afghanistan som operasjonsoffiser i 2007 og 2008. Han får blant annet mye av æren for at et sannsynlig terroranslag ble avverget.

Kristoffersen blir hyllet for å ha vist «fremragende mot og fremsynthet i en kritisk fase av operasjonen».

I tillegg var han sjef for bakkestyrken under en spesialoperasjon som blir karakterisert som unik.

«Kristoffersens personlige mot og inngående kjennskap til egen avdelings potensial, samt hans innsikt og evne til å utnytte andre tilgjengelige støtteressurser, var helt avgjørende for at operasjonen kunne gjennomføres.», skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

- Innsatsen til Eirik Johan Kristoffersen er særdeles fremragende, også sett i et historisk perspektiv, sier Forsvarsministeren.

- Tenkte ikke egen sikkerhet

Kaptein Jørg Lian er spesialist på rydding av eksplosiver og tildeles også Krigskorset etter flere heltmodige episoder. Under et angrep mot et offentlig bygg i februar 2009 gjorde gruppen til Lian «en stor innsats i en kaotisk sistuasjon.» Lian løste oppdraget under svært uoversiktlige forhold og med høy risiko, ifølge Forsvarsdepartementet.

- Uten tanke for egen sikkerhet, bidra han til livreddende innsats, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Det andre forholdet som trekkes frem for Lians del, er innsatsen da opprørere hadde forskanset seg i en bank i Kabul.

- Forbilledlig

«Det ble oppdaget sprengladninger, samt døde opprørere med selvmordsvester og klargjorte håndgranater. Situasjonen var uoversiktlig, og det var eksplosjoner i området. Lian startet likevel umiddelbart klarering av bygget. Oppdraget ble gjennomført på en forbilledlig måte. Hans innsats fremheves som særdeles fremragende og avgjørende for at oppdraget kunne gjennomføres, under ekstreme og svært risikofylte forhold.»

- De resultater Lian og Kristoffersen har stått for, under flere operasjoner, har bidratt til å øke sikkerheten til det afghanske folk og til å heve Norges anseelse i NATO og blant våre viktigste samarbeidspartnere, sier forsvarsministeren.

Saken fortsetter under bildet.

FSK: Her hilser forsvarssjef Harald Sunde på soldater fra Forsvarets Spesial Kommando (FSK) under et besøk i Rena Leir i 2009. Foto: Geir Olsen
FSK: Her hilser forsvarssjef Harald Sunde på soldater fra Forsvarets Spesial Kommando (FSK) under et besøk i Rena Leir i 2009. Foto: Geir Olsen


Seremoni i mai

FSK/HJK hadde i 2009-2010 ansvaret for å hindre Taliban og andre opprørsgrupper i å angripe den afghanske hovedstaden med veibomber, såkalte IED-er, og selvmordsbomber.

Sammen med den norskopplærte afghanske elitestyrken Crisis Response Unit Task Force 24 jaktet de på nettverkene og bakmennene for de gjentatte angrepene mot afghanske myndigheter, ISAF og hjelpearbeidere i Kabul.

- Dere gjorde Kabul-regionen til et tryggere sted, sa forsvarssjef Harald Sunde til hjemvendte FSK-ere i FSK/HJKs hovedkvarter i Rena leir i oktober 2009.

Medaljene blir overrakt 8. mai, samme dag som Trond André Bolles medalje blir overrakt til hans nærmeste pårørende.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks