Hovedinnhold

Verger slår alarm om barn på voksenmottak

<p>FLYTTER BEBOERE: Hvalsmoen i Buskerud er Norges største transittmottak. De siste månedene har rundt 60 asylsøkere som har oppgitt at de er mindreårige, blitt overført fra barne - til voksenavdelingen etter en vurdering fra UDI.</p>

FLYTTER BEBOERE: Hvalsmoen i Buskerud er Norges største transittmottak. De siste månedene har rundt 60 asylsøkere som har oppgitt at de er mindreårige, blitt overført fra barne - til voksenavdelingen etter en vurdering fra UDI.

Foto: Harald Henden, VG
400 asylsøkere som selv sier at de er mindreårige, er plassert på mottak for voksne. Nå frykter verger for barns helse og sikkerhet.

Denne saken handler om:

Denne vinteren har flere hundre blitt flyttet til voksenmottak etter først å ha blitt plassert på egne mottak for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

UDI og Barneombudet har mottatt flere bekymringsmeldinger fra verger som mener flyttingene skjer på feil eller vilkårlig grunnlag.

– Jeg er bekymret for barnas helsetilstand. Det er også en fare for at de kan bli utsatt for vold og overgrep siden det er lite bemanning på voksenmottakene, sier verge Eirin Strifeldt, som står bak ett av varslene.

Les også: Sa han var 12 - ble satt i fengsel

Bekymret

424 personer som har oppgitt at de er mindreårige, bor på mottak for voksne. 282 av disse ble flyttet fra barnemottak i desember og januar.

Enslige mindreårige asylsøkere

* I fjor kom 5297 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Rundt 1000 av dem var under 15 år.

* 3424 kom fra Afghanistan, deretter er Eritrea (717) og Syria (537) de største gruppene.

* Av de som fikk behandlet søknaden sin i fjor, fikk 99 prosent opphold.

Kilde: UDI

– De får en kjempesterk reaksjon. De blir ikke trodd på at de er mindreårige, og de blir revet opp fra det trygge miljøet de er i. De får ikke noe tilbud og de må bo på rom med voksne menn, sier Strifeldt.

Nå ber Barneombudet om en forklaring fra UDI:

– Barneombudet ser at en del av problemstillingene som trekkes fram i klagene gir grunn til bekymring, blant annet for barnas helse – og omsorgssituasjon, skriver ombudet i et brev til direktoratet.

Ble innlagt

Mange flyttes som følge av resultatene fra en forenklet aldersundersøkelse. En gutt som oppga at han var 16 år, ble flyttet fordi testen hevdet at han var 20. Nyheten om at han skulle dele rom med flere voksne menn kom som et sjokk, ifølge vergen hans.

– Gutten hadde i samtale med UDI fortalt at han var utsatt for overgrep på den farefulle reisen til Norge. Barnevernet var rutinemessig varslet av UDI for flere måneder siden, uten å ha foretatt seg noe. Helseavdelingen på mottaket han bodde på var også klar over situasjonen, sier vergen.

Omstendighetene fremkalte ifølge vergen en angstreaksjon som førte til at han ble tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon. Der ble han i flere uker.

Gutten ønsket ikke å leve lenger, og gikk inn i en modus hvor han nærmest ikke var kontaktbar, sier vergen, som ikke navngis for å verne om guttens identitet.

Gutten er nå flyttet tilbake til et barnemottak og har det bra der, opplyser vergen.

Les også: Bruker millioner på omstridte alderstester

– Føler seg utrygge

Hvalsmoen transittmottak i Buskerud, landets største transittmottak opplyser at rundt 60 personer har blitt flyttet fra barne – til voksenavdelingen de siste månedene.

Aldersundersøkelse av asylsøkere

* Gjennomføres hvis UDI tviler på at riktig alder er oppgitt.

* Består av to deler, røntgenbilde av hånd og tenner.

* Unilabs tar røntgen av hånden, mens institutt for klinisk odontologi ved Universtetet i Oslo undersøker tennene. Resultatene sammenstilles av tidligere barnelege Jens Grøgaard i Barnesak AS.

* UDI betalte i fjor rundt 13 millioner kroner for undersøkelsene. 

* Barne- og røntgenlegeforeningene har kritisert testene for å være uegnede og upålitelige. Både den norske og europeiske legeforeninger har frarådet medlemmene sine å utføre dem.

– De mister en del goder. De får eksempelvis ikke norskundervisning og de får tre måltider i stedet for fire. De synes ikke det er noe positivt, og særlig vergene reagerer på det. At UDI tviler på alderen deres kan virke frustrerende på beboeren, sier mottaksleder Tove Brorson.

Les også: Frykter barn registreres som voksne

Tom Lindberg er representant for to unge gutter fra Afghanistan som ble flyttet til et fra et barnemottak til et voksenmottak i desember.

– De føler seg utrygge og ukomfortable. De voksne sitter lenge oppe på natta og røyker og prater.

Han mener ungdommene kommer skjevt ut ved å plasseres i ordinære mottak.

– Det er vanskelig for dem. De får ikke noen form for skolegang, de lærer ikke ett ord norsk. Det er heller ikke lagt til rette for aktiviteter, sier Lindberg.

– Får ikke støtten de skulle hatt

Haslemoen mottak i Hedmark mottok i november i fjor 130 afghanske gutter som sa de var mindreårige, men som UDI mente var voksne på bakgrunn av den forenklede alderstesten.

<p>NYTT SPRÅK: Enslige mindreårige asylsøkere får norskundervisning mens de bor i mottak. Frivillig i Røde Kors, Solveig Berre (70) underviste ungdom da VG besøkte Torshov transittmottak i Oslo i desember.<br/></p>

NYTT SPRÅK: Enslige mindreårige asylsøkere får norskundervisning mens de bor i mottak. Frivillig i Røde Kors, Solveig Berre (70) underviste ungdom da VG besøkte Torshov transittmottak i Oslo i desember.

Foto: Helge Mikalsen, VG

I midten av februar ventet frundt halvparten fortsatt på svar etter å ha fullført den siste delen av undersøkelsen.

– Det burde vært en raskere avklaring av alder slik at de slipper å bo så lenge på voksenmottak. Vi ser at de ikke har det så bra som de som er på avdelingen for mindreårige. Det blir mer bråk og det skaper irritasjon blant de andre beboerne, sier mottaksleder Ola Cato Li til VG.

– Hvilken oppfatning har dere av guttenes alder?

– For noen er det åpenbart feil, uten at jeg har tall. For andre er det sikkert riktig.

– Hvilke konsekvenser får det at mindreårige blir plassert på voksenmottak?

– De får ikke den støtten de skulle hatt. Det kan hende mye av det kan rettes opp ved senere mottaksopphold, men de kommer ikke i gang med å tilpasse livet sitt i Norge på en god måte.

Les også: En av tre vurderes til over 18 år

Vil unngå voksne på barnemottak

UDI erkjenner at barn kan bli plassert i mottak for voksne og barnefamilier.

– Vi gjør en vurdering som sikrer at de som helt åpenbart er mindreårige blir plassert i mottak for enslige mindreårige. Så vil det være noen tvilstilfeller der noen blir plassert i ordinære mottak, sier assisterende direktør Birgitte Lange.

Les kronikken fra barneleger: Et medisinsk skjelett i skapet

Hvis aldersundersøkelsene viser at asylsøkeren er mindreårig, blir vedkommende flyttet til barnemottak, opplyser hun.

– Vårt viktigste hensyn er at de yngste skal bli skånet for det vi tror kan være overårige, blant annet fra overgrep og kriminell påvirkning.

Hun kjenner ikke de konkrete sakene vergene viser til.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi er veldig opptatt av å gjøre det vi kan for å forebygge sårbarhet. Det er veldig beklagelig hvis den type hendelser inntreffer.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks