Hovedinnhold

Listhaug forsvarer omstridte asylreturer

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) forsvarte de omstridte returene av asylsøkere til Russland etter å ha blitt hasteinnkalt til Stortinget.

– Kan statsråden forsikre Stortinget om at ikke norske myndigheter returnerer flyktninger som risikerer å bli sendt tilbake til land der de kan å bli utsatt for forfølgelse, tortur, umenneskelig behandling eller død? spurte SV-leder Audun Lysbakken fra Stortingets talerstol tirsdag kveld.

FAKTA: ASYLINSTRUKSEN

* I løpet av høsten i fjor syklet over 5.500 asylsøkere til Norge fra Russland over Storskog i Finnmark. For å redusere antallet asylankomster la Justisdepartementet fram en instruks i slutten av november, som senere er kritisert av FN og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.

* Også innad i UDI er det uro knyttet til instruksen, som blant annet åpner for at asylsøknader fra personer som kommer til Norge etter opphold i Russland, ikke skal realitetsbehandles.

* Instruksen er muliggjort av hasteendringene i Utlendingsloven som regjeringspartiene med støtte fra Ap og Sp fikk igjennom i Stortinget på under én uke i fjor høst.

* I tillegg til instruksen og endringene i utlendingsloven, inngikk Stortingets seks største partier i november og desember to forlik om asyl- og integreringspolitikken. Asylforliket av 19. november ble i romjula fulgt opp av regjeringen, som la fram et 150 sider langt høringsforslag med en rekke kontroversielle innstramminger.

Han påpekte at det er stor uro for hva slags kriterier som ligger til grunn for returene til Russland, og advarer mot at de som har brukt Russland som fluktrute skal avskjæres fra muligheten til å søke asyl og klagemuligheten. 

Les også: Buss med asylsøkere har kjørt over grensen til Russland

– Vi må stole på at regimet i Russland, som er svært positivt innstilt til regimet i Syria, ikke sender flyktninger tilbake til Syria, påpeker SV-lederen.

Innvandrings- og integrerinsminister Sylvi Listhaug (Frp) forsvarer fra Stortingets talerstol de omstridte utsendelsene.

 I en tid der vi møter stort press mot vårt asyl- og mottakssystem, er det viktig at de får rask behandling av saken, og rask retur. Den store tilstrømningen i høst ga et stort press og truet hele asylsystemet. Lovendringene og instruksene fra i høst har gjort at vi har fått tilbake kontrollen, sier Listhaug.

Listhaug advarer Europa: Flyktningstrømmen blir større enn i fjor

– Utviste har Russland-visum

Hun hevder de som returneres er personer med lengre oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Russland, men kan ikke gi garantier for at de som returneres til Russland ikke risikerer forfølgelse. Hun gjentar imidlertid at hun anser Russland som et trygt land for tredjelandsborgere. 

– Alle som skal utvises på nåværende tidspunkt er personer med multivisum eller lovlig opphold i Russland, sier Listhaug og viser til informasjon fra Politiets utlendingsenhet.

Hun sier også at hun vil møte FNs flyktningutsending for å diskutere kritikken som har kommet mot Norges retur av asylsøkere til Russland.

Vil bevare asylinstituttet

– Norge er et fantastisk land å bo i, mange ønsker et bedre liv, bedre økonomi og bedre trygghet for sin familie, men det gir ikke rett til opphold. Vi må returnere de som ikke har krav for beskyttelse. Dét for at vi skal ha mulighet til å ta imot dem som har krav på beskyttelse, som risikerer forfølgelse og tortur, understreker ministeren.

Hun minner om  at det var et bredt flertall i Stortinget for å stoppe den store tilstrømningen av asylsøkere i fjor høst.

– Det kom russiske statsborgere og personer som hadde oppholdt seg i mange år i Russland. Det er viktig at vi får en rask retur av de som ikke har behov for beskyttelse, nettopp for å opprettholde asylinstituttet, noe jeg tror alle i denne salen er opptatt av. Jeg har tiltro til at utlendingsmyndighetene gjør denne jobben på en skikkelig og god måte, sier Listhaug.

Hasteinnkalling

SV fikk ved lunsjtider gehør for anmodningen om å kalle inn Listhaug ved møteslutt tirsdag, skriver NTB. Grunnlaget er paragraf 54 i Stortingets forretningsordning som åpner for dette i «saker som det av spesielle grunner er ønskelig å ta opp straks.»

SV-leder Audun Lysbakken viste til at asylsøkere nå er i ferd med å returneres til Russland over Storskog, i henhold til den omstridte instruksen av 24. november som FNs høykommissær for flyktninger har kritisert.

Rundt 40 asylsøkere har forlatt Oscarsgata mottak i Vadsø i frykt for å bli tvangsutsendt til Russland.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig ba mandag Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg stanse utsendelsen av asylsøkere til Russland.

– EMD har avslått begjæringen knyttet til storskogflyktningene. Det er ikke vanlig å begrunne avslagene, sier advokat Halvor Frihage.

NOAS om asylsøkere som skal returneres: – Mange er apatiske

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks