Hovedinnhold

Etterforskning av politimester legges død

BLE ANMELDT: Sjef for Politiets utlendingsenhet, Ingrid Wirum (54), er renvasket etter å ha vært etterforsket for grov uforstand i tjenesten. Foto: Robert Eik, VG
BLE ANMELDT: Sjef for Politiets utlendingsenhet, Ingrid Wirum (54), er renvasket etter å ha vært etterforsket for grov uforstand i tjenesten. Foto: Robert Eik, VG
Først ble saken mot politimester Ingrid Wirum henlagt av Spesialenheten for politisaker. Nå har Riksadvokaten opprettholdt avgjørelsen.

Dette er saken:

  • 15. mai 2012: En 25 år gammel mann fra Aserbajdsjan pågripes av Politiets utlendingsenhet (PU). Han har fått endelig avslag på å bli i Norge og skulle tvangsutsendes fra landet dagen etter. 25-åringen blir imidlertid ikke sendt ut, men løslates mot meldeplikt samme ettermiddag. Det viser seg å være PU-sjef Ingrid Wirum som har stoppet utsendelsen.
  • 23. mai: Spesialenheten for politisaker mottar en anmeldelse mot Wirum. Det er de tillitsvalgte og hovedvernombudet i PU som har anmeldt henne for grov uforstand i tjenesten.
  • 28. juni: PU-sjefen avhøres av Spesialenheten for første gang.
  • 5. juli: Wirum avhøres for andre gang.
  • 6. juli: Politimesteren avhøres for tredje gang.
  • 30. juli: Spesialenheten for politisaker innstiller Wirum til straff og at hun skal ilegges forelegg for overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten).
  • 17. august: Sjef for Spesialenheten Jan Egil Presthus bekrefter at de har besluttet å henlegge saken – stikk i strid med hva hans etterforskere mente.
  • 28. september: Henleggelsen ankes til Riksadvokaten.
  • 26. november: Riksadvokaten henlegger saken.

Det bekrefter konstituert statsadvokat Anders Blix Gundersen ved Riksadvokatens kontor.

Ingrid Wirum, sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU), ble før sommeren anmeldt for grov uforstand i tjenesten og etterforskere i Spesialenheten mente hun burde straffes etter å ha stoppet en uttransport av en ulovlig innvandrer (25) fra Aserbajdsjan.

En belastning

Wirum hadde et personlig kjennskap til 25-åringens huseier og støttespiller. Hun ble oppringt av ham da polititjenestemennene kom for å hente aserbajdsjaneren, som bodde med sin kone og nyfødte baby i huset.

- Jeg er glad for at Riksadvokaten ikke bare har henlagt saken, men slått fast at jeg hadde handleplikt og ikke kan kritiseres for å ha grepet inn, skriver Wirum i en e-post.

Hun legger ikke skjul på at mediedekningen har vært en belastning.

- Det har vært urovekkende å registrere hvordan enkelte uten kjennskap og kunnskap til saken har gått ut og kommentert den på en negativ måte, skriver hun.

Som politimester er hun forpliktet til å finne et mildere tvangsmiddel enn tvungen uttransportering om hun blir gjort kjent med forhold som tilsier det. 25-åringen ble ilagt meldeplikt og gitt anledning til å gjøre en frivillig utreise.

Grunnlag for kritikk

VG har tidligere omtalt at Spesialenhetens etterforskere mente Wirum manglet fagkompetanse og at hun holdt tilbake informasjon i avhør. I tillegg ville politimesteren omskrive eget avhør hjemme .

FAKSIMILE: VG 23. juni i år.
FAKSIMILE: VG 23. juni i år.

- Det er etter Riksadvokatens vurdering grunnlag for å kritisere Wirum på enkelte mindre punkter for hennes befatning med den aktuelle saken, skriver Anders Blix Gundersen.

Spesialenhetens henleggelse, besluttet av sjef Jan Egil Presthus og begrunnet med at etterforskernes baserte seg på en for streng norm, ble anket til Riksadvokaten av de tillitsvalgte og hovedverneombudet, som hadde anmeldt Wirum.

Hovedverneombud i PU, Einar Sagli, mener den ferske avgjørelsen svekker tilliten til Riksadvokatembetet.

- Med bakgrunn i sakens realiteter fremstår dette som kameraderi, og det både forsterker og bekrefter en mistanke om særbehandling av embetsmenn på samme nivå, sier Sagli.

Plikt

- Det er ikke funnet holdepunkter for anførsler om «kameraderi», hverken med hensyn til Wirums beslutning om løslatelse og utsettelse av uttransporteringen eller Spesialenhetens henleggelse av anmeldelsen mot politimester Wirum, skriver Gundersen.

Selv skriver Wirum:

- Som leder hadde jeg rett og plikt til å gripe inn for å avverge unødig maktbruk. Det er det denne saken har handlet om. Her var PU i ferd med å begå urett mot en person som senere frivillig forlot Norge uten unødig bruk av tvang.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks