Hovedinnhold

En av tre tror på tykkere lommebok i 2012

MER Å RUTTE MED: En ny undersøkelse fra Ipsos MMI viser at 33 prosent av alle nordmenn sier de har fått bedre økonomi det siste året. Foto: Eivind Griffith Brænde/VG
MER Å RUTTE MED: En ny undersøkelse fra Ipsos MMI viser at 33 prosent av alle nordmenn sier de har fått bedre økonomi det siste året. Foto: Eivind Griffith Brænde/VG
Mer enn hver tredje nordmann venter å få bedre økonomi i år enn i 2011. Yngre er mer optimistiske enn eldre, går det fram av en undersøkelse.

Blant dem som er under 40 år, svarer hele 50 prosent at de venter bedre økonomi de kommende tolv måneder. Av dem som har fylt 60 år svarer bare 14 prosent det samme.

Flertallet av oss venter imidlertid uendret økonomi.

Har fått bedre råd

En tredel - 33 prosent - av de spurte i undersøkelsen, som Ipsos MMI har laget for bank- og forsikringsselskapet Gjensidige, sier at de har fått bedre økonomi det siste året. 11 prosent sier privatøkonomien er blitt verre.

Også når det gjelder den økonomiske utviklingen det siste året er de eldre langt mindre fornøyd enn de yngre.

Mens 44 prosent i alderen 25 - 39 år sier de har fått mer penger å rutte med, er tilsvarende tall for dem over 60 år bare 10 prosent.

- Det er kanskje ikke så overraskende at mange eldre føler at de ikke har fått bedre økonomi. Det kan ha sammenheng med at de er pensjonister, og at de ikke opplever så store endringer i pensjonen, sier informasjonssjef Christian H. Haraldsen i Gjensidige Bank.

Flertallet i alle aldersgrupper svarer at de ikke har merket noen endring siste året.

Menn mest fornøyd

Menn er mer fornøyd med utviklingen siste året enn kvinner. Mens 36 prosent av mennene sier de har fått bedre økonomi siste tolv måneder, er tallet for kvinner 29 prosent.

39 prosent av mennene og 32 prosent av kvinnene venter at privatøkonomien deres vil utvikle seg til det bedre de neste tolv månedene.

Undersøkelsen er tatt opp i april/mai i år blant 4.200 personer. Den er også splittet opp på fylker. Fylkestallene viser at folk i Oslo er mer fornøyd enn dem som bor i Hedmark. Hedmarkingene ser heller ikke særlig lyst på framtidsutsiktene.
Mens 41 - 42 prosent av dem som bor i Oslo, Rogaland og Sør-Trøndelag forventer bedre økonomi neste tolv måneder, er det bare 26 prosent i Hedmark som svarer det samme.

Lønnsøkning viktigst

Undersøkelsen bekrefter at Norge er i en særstilling i Europa. Mens arbeidstakere i mange andre land må regne med lønnsnedgang, kan vi se fram til lønnsøkninger også i år.

- Lønnsøkning er den viktigste årsaken folk viser til når de sier de har fått bedre privatøkonomi det siste året, sier Haraldsen. Her er bildet det samme for både menn og kvinner.

Til sammen 75 prosent av dem som sier de har fått det bedre begrunner dette med lønnsøkning, at de jobber mer eller at de har skiftet stilling. I den yngste gruppen mellom 15 og 24 år er det 57 prosent som har fått bedre økonomi fordi de har begynt å jobbe eller jobber mer. Rundt 10 prosent av alle spurte har fått bedre økonomi fordi de har skiftet stilling.

Bare 5 prosent av de spurte oppgir at de har fått bedre råd på grunn av rentenivået.

- I historisk sammenheng har renten vært svært lav hele det siste året. Den falt ytterligere i vår, men dette hadde nok ikke slått inn i lommeboken til folk da undersøkelsen ble gjort, sier Haraldsen.

11 prosent har dårligere råd

Bare 11 prosent av de spurte sier at privatøkonomien har blitt verre det siste året.

Blant dem som synes de har fått det verre er det 12 prosent som forklarer dette med arbeidsledighet eller at de ikke jobber av ulike årsaker.

Det oppgis også en rekke andre grunner til forverring. 9 prosent svarer at sykdom eller skader har ført til nedgang i økonomien, mens andre sier at økte utgifter, overgang til pensjonisttilværelse eller økte skatter og avgifter er grunnen til at de har mindre å rutte med.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks