Hovedinnhold

Elbilforeningen om bomavgift: – Det er for tidlig

<p>INGEN STANS: Etter det som fremkommer av forslaget til neste nasjonale transportplan kan elbiler fremdeles kjøre i kollektivfeltet, med mindre trafikken blir vesentlig hindret. Elbilforeningen er fornøyd med hovedlinjene, men er uenig i at elbiler skal betale bompenger.</p>

INGEN STANS: Etter det som fremkommer av forslaget til neste nasjonale transportplan kan elbiler fremdeles kjøre i kollektivfeltet, med mindre trafikken blir vesentlig hindret. Elbilforeningen er fornøyd med hovedlinjene, men er uenig i at elbiler skal betale bompenger.

Foto: Krister Sørbø, VG
I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan foreslås det at elbiler går fra ingen til lave avgifter. Det er elbilforeningen uenige i.

I forslaget til neste nasjonale transportplan fremkommer det at transportetatene vil halvere transportutslipp innen 2030. Ett av forslagene går på å få elbilsjåfører til å finansiere kollektivtransport, ved å betale mer av avgifter enn det de gjør i dag, ifølge NTB.

Fakta om Nasjonal transportplan (NTP)

* NTP er en plan som gjelder for tolv år for transport i Norge.

* Planperioden ble i fjor utvidet fra ti til tolv år, og det skal lages perspektiv mot 2050. Den revideres hvert fjerde år.

* I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter her i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.

* NTP for perioden 2018–2029 legges frem 5. april 2017.

Kilde: NTB

Etatene melder at elbiler må gå fra ingen til lave avgifter og at de må begynne å betale bompenger, selv om de fortsatt vil få lavere sats enn bensin- og dieselbiler.

Det mener elbilforeningen er for tidlig.

– Vi er enige i de store linjene som gjelder elbil, for eksempel at det er viktig med flere ladestasjoner. Så er det noen små detaljer som vi ikke er enige i. Vi mener det er for tidlig å fase inn betaling for bomavgift. Grunnen er at dette er en svært viktig gulrot for mange, sier Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

Salget stupte i Danmark

Mandag melder NTB at elbilsalget i Danmark nesten har bråstanset, etter at det fra nyttår ble innført registreringsavgift også på denne typen kjøretøy.

Mens det i desember ble solgt 1.561 elbiler i Danmark, ble det i januar solgt bare 64 slike biler, viser statistikk fra De Danske Bilimportører.

– Det er for tidlig å konkludere, men vi holder selvsagt nøye øye med situasjonen og effekten av avgiftsforhøyelsen, sier bransjesjef Lærke Flader i Dansk Elbil Alliance.

I Norge er det fremdeles momsfritak, på grunn av et bilforlik. Momsfritaket for nullutslippsbilene beholdes uendret ut 2017. Hvor lenge det varer etter det kan Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ikke svare på.

2018 blir for tidlig

<p>Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen smiler av at Posten kjøpte rundt <a class="" href="http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/elbil/posten-gjoer-kjempekjoep-av-elbiler/a/23468734/">300 elbiler i fjor</a>.</p>

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen smiler av at Posten kjøpte rundt 300 elbiler i fjor.

Foto: Hanne Hattrem, VG

Elbilforeningen i Norge peker på bråstansen i Danmark som et argument for å ikke innføre momsavgift i Norge på en stund.

– Det som har skjedd i Danmark viser at det å fase inn moms har en høy effekt, og at innføring av moms i Norge vil bremse den gode utviklingen. Regjeringen har garantert momsfritak frem til 2018, og så skal de se på en ordning etter det, forklarer Haugneland i elbilforeningen. Kommunikasjonslederen vet ikke når det vil skje, men tror ikke tiden er moden om ett år.

– På et tidspunkt vil nok elbilen kunne konkurrere med vanlige biler, som følge av at teknologien blir bedre. Likevel tror jeg nok 2018 blir for tidlig, og det dermed blir det for tidlig med momsfritak fra dette tidspunktet.

Samferdselsministeren forteller at han ikke kan svare på når diskusjonene rundt

Elbiler i NTP

*Null- og lavutslippskjøretøy og -fartøy skal være konkurransedyktige i pris. Avgiftsdifferensiering eller subsidier for kjøretøy må videreføres.

*Null- og lavutslippskjøretøy og -fartøy skal være billigere i bruk enn bensin og diesel. Drivstoffavgift, differensierte satser i bomringer, vegprising og annen trafikantbetaling i de største byområdene kan brukes som virkemiddel. På ferjer og ordinære bompengeprosjekter bør taksten være lik andre kjøretøyer.

*Der hvor det er mangel på vegkapasitet eller arealer (kø, parkering) skal nullutslippskjøretøy prioriteres.

*Lade- eller drivstoffinfrastruktur for nullutslippskjøretøy skal være så godt utbygget at langtransport er mulig og uakseptable ventetider unngås både i by og for langtransport.

*Tilgang til kollektivfelt for el- og hydrogenkjøretøyer opprettholdes der kollektivtrafikken ikke hindres vesentlig.


Kilde: NTP/elbil.no

momsfritaket skal skje.

Les også: Raja: – Lite ambisiøst at vi skal være halvparten så gode som svenskene

– Markedet må få satt seg

Pengene fra de økte avgiftene knyttet til bomstasjonene skal gå til å finansiere kollektivtransport og tiltak for gående og syklende, ifølge transportetatene.

– Vi som kjører elbil er enige om at vi skal være med å bidra for å bygge veier, men markedet må få satt seg først. Derfor burde gratis bompassering være en gulrot noen år til, sier Haugneland, og påpeker at det bare er tre prosent som kjører elbil i dag. 

Samferdelsesminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) forteller at elbil-tiltakene skal diskuteres bredt.

– I transportetatens forslag til NTP fremkommer det at deler av forslaget går ut på å fase ut noen av fordelene med elbil. Blant annet en redusert bompengeavgift, og fjerne fritak for å betale på ferjer, sier han. 

– Blir det dyrere å kjøre elbil fremover?

– Fjernes bompengefordelene så blir det dyrere å kjøre elbil. Det gjenstår og se om vi vil følge opp de forslagene som kom i NTP, vi skal reise mye rundt i Norge og snakke med folk, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren forklarer at han ikke vil ta stilling til om bompenge-økningen vil bli realiteten for de som kjører elbil.

Det ligger et bilforlik fra i fjor mellom FrP, Høyre, V og Krf om å videreføre avgiftsfordelene. Hvorvidt man skal gjøre noe med bompengene blir en del av diskusjonen mellom de fire borgerlige partiene, sier samferdselsministeren.

– På lang sikt blir teknologien moden, og elbiler vil bli priset likt som bensinbiler. Da er det ikke lenger grunn til å ha de samme lettelsene. Når dette skjer gjenstår å skje, og beror på diskusjoner mellom partier i Stortinget, sier han.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks