Hovedinnhold

Dommer mener Fasting Torgersen-dom er feil

VIL HA NY BEHANDLING: Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen har hele tiden nektet seg skyldig i drapet. Foto: Roger Neumann
VIL HA NY BEHANDLING: Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen har hele tiden nektet seg skyldig i drapet. Foto: Roger Neumann
Tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett Nils Erik Lie, mener det er begått grov urett mot drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen. Han sier han er «ganske overbevist» om at dommen er gal.

Fakta om Torgersen-saken

  • Fredrik Fasting Torgersen ble 16. juni 1958 dømt til livsvarig fengsel for drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen i Skippergata i Oslo den 7. desember 1957. Han slapp ut av fengselet etter å ha sonet i 16 år.
  • Torgersen, som nå er 78 år gammel, har hele tiden nektet seg skyldig i drapet, og har gjort til sammen fem forsøk på å få gjenopptatt – gjenåpnet – straffesaken.
  • Den første begjæringen kom i forbindelse med anken til Høyesterett i 1958. Den ble stilt i bero og ikke realitetsbehandlet.
  • Høyesterett avviste en gjenopptakelsesbegjæring i 1976, og Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste en ny gjenopptakelsesbegjæring i 2001.
  • Enda en gjenopptakelsesbegjæring ble avvist av Gjenopptakelseskommisjonen den 8. desember 2006. Kommisjonen la ikke vekt på nye utredninger som reiste sterk tvil om de tekniske bevisene som førte til at Torgersen ble dømt.
  • Advokat Erling Moss sendte den 17. juli 2007 et krav om fornyet behandling og krevde samtidig at det må oppnevnes en settekommisjon fordi han anser Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer som inhabile.
  • 1. oktober 2010 – på Torgersens fødselsdag – avviste Gjenopptakelseskommisjonen på nytt å gjenoppta den nå 55 år gamle drapssaken.

I et brev til riksadvokat Tor-Aksel Busch 4. november uttrykker den tidligere sjefen i Borgarting lagmannsrett dyp uro over domfellelsen av Torgersen i 1958, skriver Aftenposten. Han håper Riksadvokaten vil se på saken på nytt.

Lie kritiserer også sin egen domstols avvisning av Torgersen-saken i 2000, Høyesteretts kjæremålsutvalgs behandling året etter og Gjenopptagelseskommisjonens nei i 2006 og 2010.

- Jeg er ganske overbevist om at dommen mot Torgersen er gal, og jeg stiller meg uforstående til at saken ikke ble tillatt gjenopptatt i 2000, og i alle fall i 2006, med det nye materialet som da forelå, sier Lie til Aftenposten.

Torgersen har saksøkt Gjenopptakelseskommisjonen og Riksadvokaten, og vil gi saken ny behandling.

Lie har brukt flere måneder til å gjennomgå et betydelig materiale i saken. Det var professor Ståle Eskeland, en av Torgersens støttespillere, som ba Lie gå inn i saken.

- Jeg fulgte oppfordringen, men med betydelig skepsis. Jeg har tidligere ikke sett noen grunn til å trekke i tvil rettsavgjørelsene i saken. Men jeg ble etter hvert ganske grepet av det jeg fant, sier Lie.

Torgersen ble dømt i 1958 for å ha drept Rigmor Johnsen under særdeles skjerpende omstendigheter i desember året før. Han ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring og ble løslatt fra fengsel i 1974.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks