Hovedinnhold

Dømt til 15 års forvaring for Elverumsvoldtekter

FORSVARER: 38-åringens forsvarer Steinar Thomassen (bildet) meddelte i dag innholdet i voldtektsdommen til sin klient. Foto: GEIR OLSEN
FORSVARER: 38-åringens forsvarer Steinar Thomassen (bildet) meddelte i dag innholdet i voldtektsdommen til sin klient. Foto: GEIR OLSEN
(VG Nett) 38-åringen var tiltalt for å ha dopet ned og voldtatt fem kvinner. Nå er han dømt for voldtekt mot fire av dem.

I den ferske dommen fra Sør-Østerdal tingrett er straffen satt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Det er i perioden fra 2006 til 2012 at påtalemyndigheten mente mannen hadde begått overgrepene mot de fem kvinnene, som han på forhånd også skulle ha gitt narkotika. En av kvinnene som han er dømt for å dopet ned og filmet sine egne voldtekter av er hans nå avdøde kone, Ida Marie (30).

«Filmene viser at tiltalte i realiteten har skapt en situasjon hvor han kunne gjøre helt som han ville med Ida Marie, også seksuelt», står det i dommen.

38-åringen er frikjent for det som etter tiltalen var den siste voldtekten, som angivelig skulle ha skjedd 11. mars i år. I tillegg ble en tiltalepost for frihetsberøvelse frafalt av statsadvokaten under rettssaken.

Utover dette ble han dømt for alle postene i tiltalen.

- Dommen er i samsvar med vår påstand og vi er godt fornøyde med resultatet, sier statsadvokat Iris Storås til VG.

- Det er overraskende at han ble frifunnet for voldtekt mot min klient. Vi legger til grunn at påtalemyndigheten kommer til å anke dette. Likevel er hennes forklaring med på å styrke forklaringen til de andre om tiltaltes handlingsmønster, sier bistandsadvokat Marte S. Brodtkorp til VG.

- Dette er en tiltalepost som er tatt ut av Riksadvokaten, så det må vurderes derfra. Vi kommer til å gå grundig igjennom dommen og vurdere om det er grunnlag for anke eller ikke, sier Storås.

Kommer til å anke

Flere av voldtektene mannen har filmet var så grove at statsadvokat Iris Storås mente de utløste lovens strengeste voldtektsparagraf på 21 års fengsel. Blant de groveste voldtektene var en begått mot Ida Marie, hvor det blant annet ble brukt gjenstander.

I løpet av rettssaken som gikk over tre uker i oktober skjerpet Storås påstanden om forvaring fra 12 til 15 år.

Mannen nektet straffskyld for alle voldtektene og hevdet at det var frivillig og avtalt seksuell omgang.

- Min klient kommer til å anke bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen og straffutmålingen. Han kommer i tillegg til å be om en fornyet behandling over erstatningskravene, sier forsvarer Steinar Thomassen til VG og forteller at hans klient mottok dommen med fatning.

- Han ga en detaljert forklaring om hvorfor det ble tatt opp filmer, som retten da ikke har festet lit til. Noe av kjernen i saken er at en av de fornærmede blant annet gir et samtykke om at den seksuelle omgangen skulle fortsette selv om hun ble bevisstløs, hevder Thomassen.

Henla drapssiktelse

Saken mot 38-åringen begynte å rulle da kona Ida Marie ble funnet død 23. januar.

Selve dødsfallet ble etterforsket rutinemessig fordi det var uventet, men politiet mistenkte at ektemannen hadde gitt henne narkotika og tok beslag i harddisker med hjemmelagde filmer.

I det over 2000 timer lange videomaterialet åpenbarte det seg en rekke voldtekter. Da en kvinne anmeldte han for voldtekt 11. mars, ble 38-åringen pågrepet umiddelbart.

Mannen var siktet av politiet for uaktsomt drap på sin kone; overdosedrap. Det fantes flere videoer som viste hvordan han satt sprøyter på henne i perioden før hun døde, men statsadvokat Storås henla drapet på bevisets stilling.

- En av de groveste sakene

Da VG snakket med Storås før rettsforhandlingene fortalte hun at hun ikke hadde vært borte i en tilsvarende sak.

- Nei, ikke med det omfanget, over så lang tid og med så mange ofre. I forhold til sakens alvorlighet mener vi derfor at det foreligger gjentagelsesfare, sa hun.

Saken ble etterforsket bredt av Hedmark politidistrikt.

- Voldtektsgruppen til Kripos har også vært inn i saken og jeg oppfatter det slik at det er en av de groveste de har vært borte i, har politiadvokat Henning Klauseie tidligere uttalt til VG.

- Alvorlige lidelser

De rettssakkyndige Jim Aage Nøttestad og Michael Setsaas konkluderte med at tiltalte led hadde alvorlige lidelser, blant annet dyssosial personlighets forstyrrelse og seksuelle forstyrrelser.

Ifølge Østlendingen mente Setsaas at 38-åringen vil kunne trenge behandling i opp til 15 år.

38-åringen er fra før av domfelt et tosifret antall ganger for blant annet vinnings- og narkotikaforbrytelser, i tillegg til fartsovertredelser.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks