Hovedinnhold

Bloggeren Berge havner i Høyesterett

Bloggeren Eivind Berge, som ble pågrepet tidligere i juli, er løslatt. Ytringene han har kommet med på nettet, er ikke straffbare, mener lagmannsretten.

Denne saken handler om:

Lagmannsretten avgjorde torsdag at bloggeren Eivind Berge skal settes fri fra varetekt.

Politiet ba om oppsettende virkning til Høyesterett har avgjort politiets anke, men retten kom sent torsdag ettermiddag til at Berge kunne settes fri mens saken blir behandlet, melder Bergens Tidende.

LØSLATT: Lagmannsretten mente at det ikke var grunn til å holde Eivind Berge (34) fengslet. Foto: Privat
LØSLATT: Lagmannsretten mente at det ikke var grunn til å holde Eivind Berge (34) fengslet. Foto: Privat

- Den viktigste grunnen til vår anke er lagmannsrettens vurdering av hva som er et offentlig sted, sier politiinspektør Liv Karlsen i Hordaland politidistrikt til NTB.

Mener internett er offentlig

Hun mener paragraf 140 i straffeloven som Berge er siktet for å ha overtrådt, er helt akterutseilt av den teknologiske utvikling dersom lagmannsrettens rettslige vurderinger får støtte i Høyesterett.

- Politiet mener internett er «offentlig» i lovens forstand, selv om paragraf 140 ble skrevet før nettet var et faktum.

Gulating lagmannsrett mener imidlertid at oppfordringene til straffbare handlinger ikke er blitt fremsatt offentlig fordi Berge benytter sin private blogg på internett og ikke de mer tradisjonelle medier.

Drapstrusler mot politifolk

Fredag i forrige uke ba politiet om forlenget varetekt for 34-åringen og fikk medhold i tingretten. Berge valgte å anke til Gulating lagmannsrett, som i sin rettslige begrunnelse ikke finner at paragraf 140 i straffeloven kan gjøres gjeldende og at Berge derfor skal løslates fra varetekt.

Karlsen sier lagmannsretten har lagt til grunn at trusler fremsatt på internett ikke er å anse som offentlige i lovens forstand. Dermed står vi overfor et prinsipielt meget viktig spørsmål som det er naturlig at Høyesterett avgjør.

Bloggeren selv hevder at han har kommet med ytringer og ikke trusler. Dermed skal Høyesterett både avgjøre om truslene rammes av paragraf 140 fordi de er reelle og i tillegg vurdere det prinsipielle spørsmål om publisering på internett er å betrakte som «offentlig».

Lovens bokstav

I paragraf 140 er formuleringen «Den som offentlig oppfordrer eller tilskynder til iverksettelse av en straffbar handling ... osv.»

- Spørsmålet politiet ønsker avklart er hvordan internett skal vurderes som medium. Karlsen mener lagmannsrettens avgjørelse innebærer at paragraf 140 må endres. Hun sier internett må oppfattes som «offentlig» i lovens forstand.

Professor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo sier Berge-saken beveger seg i et juridisk grenseland mellom lovlige ytringer og straffbare oppfordringer til alvorlig kriminalitet.
Dette berører uansett ikke politiets kjernespørsmål: Er en blogg på internett en privatsak eller er den offentlig?

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks