Hovedinnhold

Dårlig politiarbeid sikret full frifinnelse i hundekampsak

Den 39 år gamle mannen som politiet mener er en sentral person i det norske hundekampmiljøet, ble torsdag frifunnet på alle punkter i Oslo tingrett.
Det fremgår klart av domspremissene at retten er lite imponert over politiets etterforskning, noe som også kom fram under selve rettssaken.

Da trakk påtalemyndigheten hovedpunktet i tiltalen og påsto i stedet frifinnelse. Aktor, politiadvokat Morten Hojem Ervik, opprettholdt imidlertid tiltalens punkt om brudd på dyrevernloven og straffelovens paragraf 182 om dokumentfalsk.

Også her får påtalemyndigheten merke rettens kritikk ved at dommer Inger Kjersti Dørstad i premissene klargjør den elementære forskjell på et uriktig og et falsk dokument. Det foreligger ingen holdbare bevis og tiltalte blir å frifinne på samtlige tiltalepunkter, er rettens enstemmige konklusjon.

Vitnet uteble

Hovedpunktet i tiltalen gjaldt en hundekamp på Skistad gård i Hokksund der tiltalte etter påtalemyndighetens mening opptrådte både som dommer og organisator.

Beviset i saken skulle være et vitneprov fra en mann som uten lovlig grunn ikke møtte fram til rettsforhandlingene. Politiet ønsket i stedet å legge fram hans politiforklaring.

Det avslo retten med den begrunnelse at det vil være i strid med både den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og straffeprosesslovens regler for krav til forsvarlig saksbehandling. Aktor forsøkte deretter å få retten med på et telefonavhør av vitnet, men gjorde oppmerksom på at vitnet ikke ville forklare seg, bare avgi forsikring.

Retten avslo også dette fordi den kom til at aktors formål bare var å få en mulighet til å lese opp vitnets politiforklaring.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks