Hovedinnhold

Moren for retten i Christoffer-saken

GJENOPPTATT: Morens forsvarer Thomas Randby sier at hun har vært uvitende til volden. Saken har blitt henlagt flere ganger, men riksadvokaten beordret saken gjenopptatt i fjor. Foto: Scanpix/Privat
GJENOPPTATT: Morens forsvarer Thomas Randby sier at hun har vært uvitende til volden. Saken har blitt henlagt flere ganger, men riksadvokaten beordret saken gjenopptatt i fjor. Foto: Scanpix/Privat
Tre år er gått siden stefaren ble dømt for å ha mishandlet åtte år gamle Christoffer Gjerstad Kihle til døde. Nå møter guttens mor i retten tiltalt for passiv medvirkning.

Denne saken handler om:

For litt over syv år siden ble åtteårige Christoffer Gjerstad Kihle funnet død i familiens bolig i Kodal i Vestfold.

Historien om den lille gutten skaket nasjonen da den ble kjent i mediene. Åtteåringen ble funnet død i sin egen seng, med omfattende hodeskader og blåmerker over store deler av kroppen. Senere obduksjon avdekket at han hadde et 17 cm langt brudd i skallen, og at dødsårsaken var hodeskadene.

Mange var også rystet over at skole, barnevern eller helsevesen ikke hadde grepet inn i tide, til tross for synlige, fysiske tegn på at noe kunne være galt fatt.

Henlagt flere ganger

Straffesaken mot moren starter i Tønsberg tingrett tirsdag og varer til 30. mars.

Moren ble tidlig anmeldt, men saken mot henne ble henlagt flere ganger, i likhet med saken mot stefaren.

Først etter ordre fra riksadvokaten i juni i fjor, ble moren tiltalt for legemsfornærmelse med døden til følge.

Riksadvokaten mener moren forsto at gutten ble utsatt for vold av stefaren. Som mor pliktet hun dermed å handle for å prøve å hindre nye voldshandlinger. Men hun gjorde ingenting. Denne passiviteten gir henne et medvirkningsansvar, mener riksadvokaten.

Bekymringssamtale

Riksadvokaten mener at moren forsto senest 1. februar 2005, dagen før sønnen døde. Da hadde rektor ved sønnens skole hatt en såkalte bekymringssamtale med henne.

Etter denne samtalen burde hun ført tilsyn med gutten eller varslet barnevernet, eventuelt politiet, mener riksadvokaten.

Moren erkjenner ikke straffskyld. Hun mener også at stefaren er uskyldig dømt.

Morens forsvarer Thomas Randby sier til NTB at moren ikke har sett at noen har utsatt gutten hennes for vold. Hun har heller ikke hatt mistanke om at det ble utøvd vold mot ham.

- Hun har heller ikke på annen måte skjønt at han ble utsatt for vold, sier Randby.

Han sier saken er krevende, også fordi passiv medvirkning er et område hvor det ikke foreligger mye rettspraksis.

Aktor Kjetil Baustad Egelie bekrefter overfor NTB at saken knytter an til et rettsområde som ikke er mye belyst tidligere

Riksadvokaten beordret

Det var statsadvokaten som hver gang besluttet at saken mot moren så vel som stefaren skulle henlegges. Men protester fra blant andre nær familie bidro til at saken ble gjenopptatt. Tre år etter guttens død, i mars 2008, beordret riksadvokaten at tiltale skulle reises mot guttens stefar.

Tønsberg tingrett dømte stefaren til seks års fengsel for å ha forvoldt Christoffers død. Straffen ble under ankesaken i april 2009 skjerpet av lagmannsretten til åtte års fengsel - ett år mer enn aktors påstand. Retten mente stefaren hadde mishandlet gutten flere ganger.

Høyesterett avslo stefarens anke. Han soner nå i Ringerike fengsel.

Falt og slo seg

Christoffer var på sykehus kort tid før han døde. Han hadde da ukontrollerte hodebevegelser, samt hevelser og skader i ansiktet. Christoffer fikk diagnosen ADHD året før han døde. Sykehuset antok at hoderisting skyldtes en overdose av medisin mot ADHD, og at skadene i ansiktet skyldtes at gutten hadde falt og slått seg på grunn av overdoseringen.

Rettssaken mot moren skulle startet i desember i fjor, men ble utsatt fordi mer etterforskning var nødvendig. Aktor Kjetil Baustad Egelie bekrefter overfor NTB at det i løpet av utsettelsen er innhentet dokumentasjon og opplysninger som vil belyse saken ytterligere.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks