Hovedinnhold

Moren anker dommen i Christoffer-saken

MISHANDLET TIL DØDE: Christoffer Gjerstad Kihle døde bare åtte år gammel. Foto: Privat
MISHANDLET TIL DØDE: Christoffer Gjerstad Kihle døde bare åtte år gammel. Foto: Privat
(VG Nett) Christoffer Gjerstad Kihles mor ble dømt til to år og seks måneders fengsel. Nå anker hun dommen.

Denne saken handler om:

Det melder Aftenposten.

- Vi har anket fordi hun mener hun ble feilaktig domfelt for medvirkning til dødsfallet. Det ankes også over saksbehandlingsfeil i retten, sier kvinnens forsvarer Thomas Randby til VG Nett, og utdyper:

- Det skal skje en selvstendig ny behandling i morens rettssak, men dommeren hadde satt seg inn i de to dommene mot stefaren før rettssaken startet, dette til tross for at dommene var begjært avskåret som bevis. Jeg mener dessuten det uansett var feil å fremlegge dommene, fordi jeg fryktet at disse ville virke førende for hva retten ville finne bevist, sier Randby.

BAKGRUNN: Christoffers mor dømt til fengsel

Aktor Kjetil Baustad Egelie sier at dommene mot stefaren var et viktig tema den første rettsdagen.

- Jeg ønsket å legge frem dommene som bevis, men forsvareren protesterte mot det. Så ble det et omdiskutert tema fordi dommeren refererte til dommene i spørsmålene mot tiltalte, sier Egelie til VG Nett.

- Hva synes du om at dommeren hadde satt seg inn i dommene mot stefaren på forhånd?

- Jeg har ikke lyst til å kommentere saken ytterligere før jeg har fått satt meg inn i anken, sier Egelie.

Christoffer Gjerstad Kihle (8) døde i 2005 av skader han var blitt påført av stefaren, som hadde mishandlet ham over lengre tid. Stefaren er i lagmannsretten dømt til åtte års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge under særdeles skjerpende omstendigheter.

Dømt til fengsel

I dommen fra Tønsberg tingrett som ble forkynt for moren tirsdag 24.april ble hun dømt til fengsel i to år og seks måneder, hvorav 120 dager gjøres ubetinget og resten gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Allmennpreventive hensyn kommer inn med stor tyngde i en sak som denne, slås det fast i dommen:

«Som mor med omsorgsansvar hadde tiltalte plikt til å gripe inn når hun ble klar over at Christoffer ble utsatt for vold fra stefar. Det er hennes manglende inngripen som har ført til at Christoffer ble mishandlet til døde.»

Christoffers mormor, Ragnhild Gjerstad, sa da til VG Nett at hun er glad for at datteren er dømt.

Må betale erstatning

Moren er også sammen med stefaren, som er dømt for å ha mishandlet gutten slik at han døde, til å betale 250.000 kroner i erstatning til Christoffers biologiske far.

De to må betale 75.000 kroner i oppreisningserstatning til den biologiske faren som stefaren ble idømt å betale.

Under sin forklaring i saken mot moren, brøt den biologiske faren sammen i gråt, og var tydelig preget over tapet av sønnen. Stefaren nektet å forklare seg i Tønsberg tingrett, og begrunnet det med at det kunne skade morens sak.

Les også: Vi varslet ikke, vi heller

VG Nett kommer tilbake med mer...

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks