Hovedinnhold

Sorenskriver-saken: - Grotesk misbruk av statens midler

VAR PÅ TINGET: Olav Gunnar Ballo representerte Finnmark SV på Stortinget fra 1997 til 2009. Her er han fotografert på Løvebakken i oktober i fjor. Foto: NTB scanpix
VAR PÅ TINGET: Olav Gunnar Ballo representerte Finnmark SV på Stortinget fra 1997 til 2009. Her er han fotografert på Løvebakken i oktober i fjor. Foto: NTB scanpix
(VG Nett) Tidligere stortingspolitiker Olav Gunnar Ballo og justispolitikere på Stortinget reagerer på at den promilledømte og sykmeldte sorenskriveren hever millionlønn.

Denne saken handler om:

Lørdag skrev VG om sorenskriveren som kjørte utfor veien med 2,98 i promille, men som slipper å sone - og som får strafferabatt på boten.

I dag avslører VG at sorenskriveren også kan fortsette å heve millionlønn i et helt år til.

Innvilget avskjed

Det skjer til tross for at den profilerte og anerkjente domstolslederen selv søkte om avskjed 2. november i fjor - og fikk innvilget denne av justisminister Grete Faremo 19 dager senere.

- Et grotesk eksempel på misbruk av sykepengeordningen - og statens midler. Dette bør det slås ned på, sier Ballo, som satt som SVs representant på Stortinget i tre perioder fra 1997 til 2009.

Håper på liknende tilfeller

Nestleder i justiskomiteen, Høyres Andre Oktay Dahl, håper at det som har skjedd i denne saken ikke er et unntakstilfelle, men at flere uavhengig av yrkesbakgrunn har fått samme mulighet til å gjøre opp for seg.

- Det må ikke feste seg et inntrykk av at noen særbehandles innenfor rammen av det samme regelverket, sier Oktay Dahl, og legger til:

- Det er viktig med god personalpolitikk, men det som fremstår som en spesialtilpasset ordning har jeg sjelden sett kommet vanlige folk til del.

- Svært uheldige signaler

Hans Frode Kielland Asmyhr, stortingsrepresentant for Frp og medlem av justiskomiteen på Stortinget, mener det er svært uheldig at sorenskriveren får fortsette i sin stilling og heve millionlønn, riktignok mens vedkommende er sykemeldt.

- Dette burde vært nok til å foreta en avskjedigelse. Det sender svært uheldige signaler at denne hendelsen ikke får yrkesmessige konsekvenser for en person i en slik stilling, sier Kielland Asmyhr.

Han mener at for eksempel en yrkessjåfør som blir dømt for fyllekjøring automatisk ville mistet jobben.

Har bedt om redegjørelse

- Denne saken svekker tilliten både til rettsapparatet og til det offentlige. Justisministeren bør ikke tillate at sorenskriveren ikke blir avskjediget, sier Kielland Asmyhr.

Han forteller at han torsdag har sendt et brev til justisminister Grete Faremo der han ber om at hun redegjør for liknende tilfeller som har forekommet i det offentlige.

Kielland Asmyhr vil ha svar på hvor mange som har måttet gå av og senere fått «en type retrettstilling», og tar tidligere PST-sjef Janne Kristiansen som et annet eksempel på et slikt hendelsesforløp.

Dilemma for leger

Olav Gunnar Ballo har gått tilbake til sitt opprinnelige yrke som lege og er daglig i kontakt med personer som av forskjellige grunner ønsker sykemelding.

- Vi som fastleger havner lett i et dilemma. Innvilger vi ikke sykemelding bytter pasienten bare til en annen fastlege og får det som han eller hun vil. Dette er uheldig, og noe som politikerne på Stortinget bør se nærmere på, sier Ballo.

Han mener det er for mange eksempler på misbruk av etablerte velferdsordninger.

- Etter hvert blir det også vanskelig å forsvare disse ordningene når en person som i dette tilfelle har begått noe ulovlig og er avskjediget går over på en annen ordning og dermed fortsetter å heve millionlønn, sier eksstortingspolitikeren.

Har flere eksempler

Han mener det i en situasjon som denne, som er selvforskyldt, ikke kan påregnes at det offentlige skal sikre vedkommende mot inntektsbortfall gjennom sykelønn.

- Et viktig kontrollspørsmål er: Har vedkommende et arbeid å sykmeldes fra? Hvis svaret er nei, blir dette et spørsmål om dagpenger eller sosialstønad, og ikke sykepenger, sier Ballo.

Artikkelen fortsetter under bildet

PÅ VEIEN: Først etter å ha satt seg i bilen på Gardermoen, begynte sorenskriveren å drikke. Turen endte i grøfta med 2,98 i promille. Foto: Trond Solberg/VG
PÅ VEIEN: Først etter å ha satt seg i bilen på Gardermoen, begynte sorenskriveren å drikke. Turen endte i grøfta med 2,98 i promille. Foto: Trond Solberg/VG

Ballo har som lege flere konkrete eksempler på hvordan sykelønnsordningen kan misbrukes: En student, som er i innledende periode i et svangerskap, sykmelder seg like før et jobbvikariat går ut. Dermed får vedkommende sykemelding, for eksempel i syv måneder. En annen student, som ikke er i tilsvarende jobb, får ikke fem øre om hun sykmelder seg.

- I praksis kan det utgjøre en forskjell på mellom 200 000 og 300 000 kroner i året for de to studentene, sier Ballo.

Mener misbruk kan forebygges

Ballo reagerer også på at avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen sier at de ikke kan overprøve en legeerklæring.

- En arbeidsgiver kan, og bør, overprøve en legeerklæring hvis det kan reises berettiget tvil ved grunnlaget. Jeg mener at dette burde gjøres langt hyppigere enn nå, både av ulike arbeidsgivere, og av myndighetene generelt, sier Ballo.

- Slik kan misbruk til en viss grad forebygges, og legers arbeid paradoksalt nok gjøres enklere, legger han til.

Avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen reagerer på utsagnene fra Ballo.

- Han uttaler seg på svært tynt grunnlag. I denne saken har vi fått en legeerklæring, og den har ikke Ballo sett. Vi har ikke funnet grunnlag til å overprøve erklæringen. Da er det betenkelig at Ballo setter seg til doms over vår håndtering av saken, sier han til VG.

- For det andre skapes det inntrykk av spesialbehandling. Det har vi ikke gjort. Som med alle andre sykmeldte, vil vi ha dialogmøter. Om legen friskmelder sorenskriveren, vil vedkommende bli satt til arbeid. Det vil vi ha en dialog med om det blir aktuelt.

Han mener også at det skapes inntrykk av at de kunne avskjedighet sorenskriveren umiddelbart, og viser til at det må reises sak for å avskjedige en embedsmann.

- I en eventuell suspensjonsperiode vil vedkommende ha rett til full lønn. Og i flere tilfeller vil dette ta betydelig lenger tid, sier Moe.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks