Hovedinnhold

Sorenskriver hadde 2,98 i promille - slipper fengsel

PÅ VEIEN: Først etter å ha satt seg i bilen på Gardermoen, begynte sorenskriveren og drikke. Turen endte i grøfta med 2,98 i promille.
PÅ VEIEN: Først etter å ha satt seg i bilen på Gardermoen, begynte sorenskriveren og drikke. Turen endte i grøfta med 2,98 i promille.
Sorenskriveren kjørte utfor veien med 2,98 i promille, men slipper å sone - og får strafferabatt på boten.

Denne saken handler om:

Slik påvirkes kroppen av promillenivået:

 • 0,2 promille:
  Promillegrensen for å kjøre bil er 0,2. Øyets evne til å fokuserer hurtig og omstille seg fra lys til mørke reduseres.

 • 0,5 promille:
  Litt «pussa». Evnen til å oppfatte situasjonen og reagere presist på den begynner å reduseres.

 • 0,8 promille:
  Nedsatt koordinasjonsevne og økt reaksjonstid.

 • 1,0 promille:
  Oppmerksomheten og konsentrasjonsevnen er svekket, begynnende tretthet, nedsatt balanse og bevegelsesevne.

 • 1,5 promille:
  Bevegelsen nedsatt, sløret tale.

 • 2,0 promille:
  Forgiftningssymptomer. Ingen selvkontroll.

 • 3,0 promille:
  Ingen kontroll med urinblæren. Fare for bevisstløshet.

  (Kilde: AKAN – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk)

I stedet for fengsel skal sorenskriveren i 60-årene, som var leder av en lokal tingrett, gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring.

Den dømte har selv sendt personer med lavere promille rett i fengsel.

Det var i oktober i fjor at den svært erfarne sorenskriveren begynte å drikke i bilen etter å ha vært på en tjenestereise til utlandet. Kolleger som var med på turen, har opplyst at sorenskriveren ikke drakk under flyturen og virket edru da de tok avskjed på Gardermoen.

Blåste "rødt"

Like over midnatt den 15. oktober mistet sorenskriveren kontroll over bilen og kjørte inn i autovernet. Politiet rykket raskt ut til åstedet, hvor sorenskriveren blåste "rødt" og ble tatt med til politistasjonen for utvidet blodprøve.

Sorenskriveren tilsto umiddelbart å ha kjørt i beruset tilstand. Kort tid etter episoden søkte sorenskriveren avskjed, og har fått denne innvilget.

VG var i går i kontakt med sorenskriveren, som ikke ønsket å kommentere saken - men henviste til sin forsvarer, Harald Stabell.

Fikk strafferabatt på boten

Stikk i strid med vanlig rettspraksis er sorenskriveren også innvilget tilståelsesrabatt ved at boten, som skal utgjøre halvannen månedslønn, ble redusert fra 133.000 til 110.000 kroner.

FORSVARER: Harald Stabell. Foto: NTB Scanpix
FORSVARER: Harald Stabell. Foto: NTB Scanpix

- Min klient har forstått at dommerne ved tingretten som behandlet saken, regelmessig lar formildende hensyn komme til uttrykk ved reduksjon i boten. Min klient har ikke bedt eller hatt noe ønske om det. Promilleprogrammet administreres av Kriminalomsorgen, sier Stabell til VG.

Professor i strafferett ved Universitetet i Bergen, Asbjørn Strandberg, mener strafferabatt ikke hører hjemme i en slik sak.

Sendte andre promillekjørere i fengsel

- Jeg syns det er meget spesielt å trekke inn dette ved en tilståelse. Det hører ikke hjemme i saker der bevisene ligger for dagen, sier Strandberg til VG.

- Når bevisene er helt åpenbare er det ikke noen grunn til å tillegge tilståelsen noe betydning.

Med unntak av strafferabatten i boten, er dommen i tråd med siktelsen.

Den samme sorenskriveren har selv sittet med sort kappe i flere promillesaker:

* Så sent som 3. oktober - bare 12 dager før sorenskriveren selv ble tatt - ble en 63 år gammel mann, med en promille på 2,66, dømt til 30 dagers ubetinget fengsel og en bot på 39 000 kroner. Mannen ble tatt hjemme i leiligheten etter avsluttet kjøring.

* I juni 2011 dømte sorenskriveren en 25 år gammel mann til 21 dagers fengsel etter å ha kjørt med 1,9 i promille. «Ved straffeutmålingen bemerkes i skjerpende retning at promillen var høy. Ellers finnes intet særskilt å bemerke i skjerpende eller formildende retning», konkluderte den nå promilledømte sorenskriveren.

* I juni 2010 slapp en 29 år gammel mann fengselsstraff da han samtykket og ønsket å gjennomføre tilsvarende program mot ruspåvirket kjøring som sorenskriveren nå selv har sagt ja til.

Vedtok dommen på stedet

Høyesterett har flere ganger vist til at det skal være meget sterke grunner for å unngå fengsel etter promillekjøring.

I desember 2012 slapp en mann fengsel etter å ha kjørt med "sorenskriver-promille", 2,98, mot å gjennomføre det samme rusprogrammet. Ifølge dommen hadde mannen da hatt alkoholproblemer i en årrekke.

Som begrunnelse for ikke å gi ubetinget fengselsstraff til sorenskriveren, vises det i dommen til at Kriminalomsorgen har gjennomført en personundersøkelse med henblikk på om den nå avgåtte sorenskriveren var egnet for å gjennomføre rusprogrammet.

Får ikke kjøre på tre år

Etter å ha blitt forkynt hva vilkårene for dommen innebærer, vedtok den erfarne sorenskriveren dommen på stedet.

Sorenskriveren har også mistet retten til å kjøre bil i tre år fremover, etter å ha foretatt kjøring som medførte fare både for sjåføren og øvrige trafikanter. Sorenskriveren må da gjennom en ny førerprøve for å kunne få tilbake sertifikatet.

Avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen bekrefter at de er kjent med at det er avsagt dom i denne saken.

- Utover det har vi ingen kommentar.

VG har tidligere omtalt promillekjøringen. Da ble sorenskriveren omtalt som dommer.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks