Hovedinnhold

NHO vil ha monstertrailere på alle norske hovedveier

LENGRE ENN LANG: NHO-sjef Kristin Skogen Lund vil slippe til flere modultrailere på norske riksveier. Vogntogene bak henne står parkert på samme strek bak. Åtte meter skiller dem.
LENGRE ENN LANG: NHO-sjef Kristin Skogen Lund vil slippe til flere modultrailere på norske riksveier. Vogntogene bak henne står parkert på samme strek bak. Åtte meter skiller dem.
NHO-sjef Kristin Skogen Lund ber regjeringen slippe 25 meter lange monstertrailere løs på norske riksveier.

Denne saken handler om:

NHO-sjefen ber regjeringen allerede i år sette i gang ordningen, og dermed kan du allerede på din neste ferd over fjellet risikere å havne bak en 25 meter lang trailer.

- Det har vært en prøveordning i fem år på utvalgte veistrekninger, og det har ikke vært en eneste ulykke knyttet til modulvogntog i disse årene. Derfor foreslår vi overfor Samferdselsdepartementet at ordningen gjøres permanent og at de kan få kjøre på det nasjonale hovedveinettet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Vi traff NHO-sjefen på E6 ut av Oslo i går. Ved hennes side sto et hvitt «monster» fra transportbedriften Schenker som målte 25 meter i lengden.

- Hvorfor slippe til slike monstertrailere, som det neppe er lett å kjøre forbi?

- Vi liker ikke det navnet og kaller dem miljøtrailere. Vi kutter kostnadene og utslippene med tyve prosent, fordi det blir færre trailere på veiene.

- Det beste for miljøet er vel at varene fraktes med tog?

- Ja, men det er dessverre slik at tognettets kapasitet har nådd taket. I tillegg er ofte strekninger stengt for godstrafikk. På Dovrebanen har ulike strekninger vært stengt i rundt 60 dager det siste halvannet år. Våre transportselskaper ønsker stabile og miljøvennlige rammevilkår, og da er modulvogntog den beste løsningen, svarer Skogen Lund.

- Bedre veisikkerhet

Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og transport, monstertrailer-sjåfør Sveinung Sæther og driftssjef Per Anders Johansen i Schenker bedyrer at flere meter last ikke vil laste veisikkerheten.

- Det er ikke så stor forskjell i forbikjøringstid, sammenlignet med en vanlig trailer. Og så har den ekstra aksling og hjulsett midt på, som gjør den mer stabil, sier Sæther i NHO.

- Det kan jeg bekrefte. Det gir bedre veigrep, sier sjåfør Sæther.

- Hvilke problemer har du oppdaget?

- Den flyter fint i trafikken. Men siden den er så lang, hender det at vi sliter litt på lasteplasser og rasteplasser.

- Det blir ikke akkurat lett å kjøre på trange vestlandsveier?

- Mange av disse veiene er ikke egnet, men der skal vi heller ikke kjøre. Ett argument er at det tar et halvt sekund lenger å kjøre forbi, men det blir færre forbikjøringer av trailere hvis modulvogntogene blir tiltatt ettersom de tar mer last. Da må du passere ti trailere på en langtur, mot 15 i dag, sier Johansen i Schenker.

KJØRER DONING: Sveinung Sæther (t.v.) kjører allerede en 25 meter lange trailer på norske veier. Både han og Erling Sæther i NHO (i midten), samt driftssjef Per Anders Johansen i Schenker, mener lengden ikke utfordrer veisikkerheten.
KJØRER DONING: Sveinung Sæther (t.v.) kjører allerede en 25 meter lange trailer på norske veier. Både han og Erling Sæther i NHO (i midten), samt driftssjef Per Anders Johansen i Schenker, mener lengden ikke utfordrer veisikkerheten.

Sæther i NHO viser til at monstertrailerne kun skal farte på de ni meter brede riksveiene med gul stripe i veibanen. Trailerne er riktignok lengre, men ikke bredere enn standarden. Derfor kan de fint kjøre her, mener Sæther.

Han legger til at modultrailerne ikke får tillatelse til å kjøre farlig gods og at det allerede er tillatt å kjøre tømmervogntog som er 24 meter lange.

- Erfaringene fra Danmark og Finland er at ulykkesfrekvensen for modulvogntog er mindre enn for vanlige vogntog, sier NHO-sjef Skogen Lund.

En av landets fremste eksperter på trafikksikkerhet, overingeniør Arne Larsen Island i Vegdirektoratet, mener ulykkestallene vil gå ned med monstertrailere.

- Det skyldes at vanlige biler vanligvis kolliderer med vogntoghuset - ikke det som er bak. Når en av tre trailere forsvinner fra veiene fordi lengre trailere erstatter de kortere, så vil det være færre trailerhus å treffe, sier Island, og begrunner med at antallet ulykker har gått ned i Danmark, der monstertrailerne ferdes i stor grad.

Vedlikeholdsbehovet

Assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt (TØI), som på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen har evaluert prøveordningen med modulvogntog, sier han ikke kjenner til at det har vært noen ulykker i løpet av prøvetiden.

Det samme bekrefter fungerende avdelingsdirektør Alf Inge Heggeseth i Statens vegvesen.

Da prøveordningen ble innført, ble det bevilget 100 millioner kroner for å ruste opp veiene som modulvogntogene skulle få kjøre på i prøvetiden. Ifølge Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF, kreves det en høvelig sum for å utbedre enda flere veier.

- Ut fra tidligere erfaringer er vi meget skeptisk til om det bevilges nok penger til oppgradering og ikke minst til vedlikehold, som det er et stort etterslep på, sier han, og understreker:

- På lang sikt mener vi det er tog som er den rette måten å frakte gods på.

Kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk er også skeptisk.

- Vi hadde gjerne sett at prøveperioden som skal gå til 2017, blir gjennomført. Vi vil nå avvente rapporten til TØI og det regjeringen eventuelt kommer med, sier hun.

Statsråden gir grønt lys

- Vi ønsker å få til dette. NHO kommer ikke til å møte noen motvilje, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Departementet er i gang med å kartlegge hvilke veier dette skal gjelde, og vil «la seg inspirere» av NHOs liste.

- Vi vil være restriktive med å la modulvogntogene bruke fylkesveier som snarvei, men det bør likevel kartlegges fordi det handler om atkomst til bedrifter, sier Solvik-Olsen.

- Jeg erkjenner at lengre vogntog kan utgjøre en risiko, men vi skal være nøye med at de veiene som åpnes er egnet for disse kjøretøyene.

Ifølge samferdselsministeren rapporterer nordiske og baltiske kolleger om økt trafikksikkerhet med større og færre tungtransportbiler.

Vet du betegnelsen på de ulike tungbilene? Her er tungbil-ordboken.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks