Hovedinnhold

Anundsen vil ha beredskapsplaner mot skoleskyting

<p>FORBEREDT: Analysene gir et godt grunnlag, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).</p>

FORBEREDT: Analysene gir et godt grunnlag, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix
– Vi må kjenne risikobildet for å kunne sørge for god beredskap, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Nå er skoleskyting og matbåren smitte kommet inn som to nye scenarioer i nasjonalt risikobilde.

Denne saken handler om:

Fakta om om skoleskyting

* 76 skoleskytninger, eller 63 prosent av skoleskytinger på verdensbasis fram til utgangen av 2011, skjedde i USA. Av 44 skoleskytningfer utenfor USA skjedde 20 i Europa.

* Det har ikke vært skoleskytinger i Norge så langt. De nærmeste hendelsene fant sted i Finland i 2007 og 2008.


* I Norge har skoler, helsevesen og politi iverksatt tiltak mot skoleskyting.


* Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) analysert i rapporten Nasjonalt Risikobilde 2015 risikoen for skoleskyting, med utganspunkt i et tenkt senarie i Nordland.


* DSB ser for seg flere tiltak for å redusere risikoen for skoleskyting. Eksempelvis er det viktig at instansene som følger opp den enkelte elev, er koordinert. Skolene må ha en beredskapsplan for skoleskyting, og den må øves på. Det er også viktig at lærere, skolehelsetjenesten og andre relevante aktører gis nødvendig kunnskap om skoleskyting og den typiske gjerningsmannen.


Kilde: DSB

I rapporten Nasjonalt Risikobilde 2015 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) analysert blant annet risikoen for skoleskyting.

– Det har ikke vært tilfeller av skoleskyting i Norge, men vi har hatt utbrudd av matbåren og vannbåren smitte. Vi må være forberedt, og analysene gir et godt grunnlag, sier justis- og beredskapsministeren i en kommentar.

Les også: «Skyting pågår»: Slik skal politiet handle

Tiltak mot skoleskyting

Skoler, helsevesen og politi har iverksatt tiltak mot skoleskyting, understreker DSB.

– Analysen peker på at systematisk jobbing med et inkluderende læringsmiljø, forebygging mot mobbing, gode psykososiale tjenester og samarbeid om lokale beredskapsplaner, er med på å redusere risikoen for skoleskyting her i landet, sier DSB-direktør Cecilie Daae.

– Skolene må ha en beredskapsplan mot skoleskyting, og den må øves på. Det er også viktig at lærere, skolehelsetjenesten og andre relevante aktører gis nødvendig kunnskap om skoleskyting og den typiske gjerningsmannen, fortsetter hun.

Les også: Ingen felles plan mot skoleskyting

På et mindre sted

Under scenarioet «skoleskyting» er det gjort en risikoanalyse av skyting på en videregående skole på et mindre sted i Norge. Den peker på mulige tiltak som både skoler, kommuner, fylkeskommuner og sentrale myndigheter kan iverksette for å redusere risikoen.

Også risikoen for matbåren smitte er analysert. Det omfatter et alvorlig E.coli- utbrudd der flere barnehagebarn og eldre blir syke, og nasjonale myndigheters håndtering av situasjonen.

Til sammen inngår nå 22 scenarioer i en oppdatert versjon av beskrivelsen av risikobildet. Dette er:

* Matbåren smitte

* Skoleskyting

* ​Storm i indre Oslofjord

* Langvarig strømrasjonering

* Flom på Østlandet

* Varslet fjellskred i Åkneset

* Kvikkleireskred i by

* Pandemi i Norge

* Tre samtidige skogbranner

* 100-års solstorm

* Langvarig vulkanutbrudd på Island

* Jordskjelv i by

* Gassutslipp på industrianlegg

* Brann i tanklager i by

* Atomulykke på gjenvinningsanlegg

* Olje- og gassutblåsning på borerigg

* Skipskollisjon på Vestlandskysten

* Brann i tunnel

* Terrorangrep i by

* Strategisk overfall

* Cyberangrep mot finansielle strukturer

* Cyberangrep mot ekom-infrastruktur

<p>ØVELSE: I 2012 trente politiet sammen med nødetatene på skoleskyting på Hovin skole i Oslo. Øvelsen het «Skyting pågår».<br/></p>

ØVELSE: I 2012 trente politiet sammen med nødetatene på skoleskyting på Hovin skole i Oslo. Øvelsen het «Skyting pågår».

Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks