Hovedinnhold

Fra lærer til barnevernsmillionær: Tok ut åtte millioner i lønn og utbytte ifjor

<p>MILLIONÆR: Lærer Rune Haugan, som er eneeier av barnevernsselskapet Tiltaksgruppa Fokus AS, har nektet å uttale seg til VG. Dette bildet er tatt i 2010, da han drev en kafe, vedsiden av å være ungdomsskolelærer.</p>

MILLIONÆR: Lærer Rune Haugan, som er eneeier av barnevernsselskapet Tiltaksgruppa Fokus AS, har nektet å uttale seg til VG. Dette bildet er tatt i 2010, da han drev en kafe, vedsiden av å være ungdomsskolelærer.

Foto: Fredrik Solstad, Fredrikstad Blad
Denne læreren har slått seg stort opp i den kommersielle barnevernsbransjen. I fjor havnet han på lønns- og utbyttetoppen.

Denne saken handler om:

Fakta om VGs kartlegging

* For å kartlegge utviklingen har VG hentet inn regnskapstallene til samtlige bedrifter registrert under bransjekodene "barnevernstjenester" og "Institusjoner innen barne- og ungdomsvern" i Brønnøysundregistrene.

* Totalt 1715 bedrifter står oppført som barnevernsbedrifter. Dette inkluderer både enkeltmannsforetak, aksjeselskap og ideelle organisasjoner.

* Litt over 100 selskaper har omsetning av betydning (omsetning over 1,5 millioner i 2016).

* 20 selskaper står for over tre fjerdedel  av omsetningen i hele bransjen.

* Bransjen hadde en total omsetning på 5,1 milliarder i fjor. Siden dette inkluderer inntektene til mor – og holdingselskaper som er registrert i samme bransje, vil imidlertid de reelle inntektene være noe lavere.

Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene, Proff.no

De syv private barnevernsselskapene som tok ut mest i fjor, hentet ut tilsammen 44 millioner i utbytte.

Lærer Rune Haugan, eier av Tiltaksgruppa Fokus AS, var blant de som tok ut mest - fem millioner.

Dette kom på toppen av hans lønn på 3,3 millioner kroner.

Til sammenligning hadde sjefen i det desidert største selskapet i bransjen, Aleris Ungplan, en lønn på 2,6 millioner. De hadde en omsetning på nærmere to milliarder og ansvaret for 1400 ansatte.

Stor oversikt: Barnevernsmilliardene

Haugan, som ikke vil uttale seg i saken, skriver i en SMS til VG:

«Etter en vurdering ønsker jeg ikke å gå inn i dialog med media vedr. temaet privat barnevern og at vi har hatt en betydelig omsetningsøkning de siste årene. Det vises forøvrig til offentlig informasjon. Videre anser jeg økt etterspørsel/behov fra barnevernstjenesten sin side som et anliggende som de eventuelt må svare på».

Les VGs avsløring: Fosterhjemskongen

Enorme overskudd

Haugan er eneeier og eneste ansatt i Tiltaksgruppa Fokus AS, som har Fredrikstad, Sarpsborg og Eidsberg kommune som sine største kunder.

De fire siste årene har han sittet igjen med 33 millioner kroner, etter at alle bedriftens kostnader og skatt er betalt.

Pengene har han overført til sitt holdingselskap. En type selskap som ikke har noen andre oppgaver enn å eie aksjer og forvalte penger tjent fra driften i datterselskapet.

Det betyr at omtrent en fjerdel av hver krone Haugan har mottatt av offentlige barnevernsmidler siden 2013, har havnet i holdingselskapet.

Fra dette selskapet har han tatt ut 9 millioner kroner i utbytte de to siste årene. I 2012 tok han i tillegg ut over seks millioner i utbytte direkte fra driftsselskapet, noe som gjør at han samlet har hentet ut 15 millioner.

Utbyttefest

En gjennomgang VG har gjort av regnskapstall for samtlige bedrifter i den private barnevernsbransjen, viser at stadig flere selskaper tar ut utbytte.

Om Utbytte og konsernbidrag

* VG har sammenlignet regnskapstallene for 2016, 2015 og 2014 for å se hvordan uttak av utbytte og overføring av konsernbidrag til morselskapet har utviklet seg i bransjen. (For å vite mer om tallgrunnlaget, se faktaboksen om kartlegging).

* 24 selskaper tok ut utbytte i 2016, mot 16 i 2015.

* I fjor ble det tatt ut tilsammen 50,2 millioner i utbytte, sammenlignet med 30,5 millioner i 2015.

* Seks av de syv selskapene som tok ut mest i utbytte (tilsammen 44 millioner) er holdingselskaper.

* 38 prosent av alle selskapene som tok ut utbytte i fjor var holdingselskaper. Dette er en økning i andel på over 70% sammenlignet med i fjor.

* Fem storkonsern og utenlandske oppkjøpsfond har fått nærmere 100 millioner i konsernbidrag fra sine 20 norske barnevernsselskaper.

* Det betyr at en tredjedel av all overskuddet i disse selskapene har havnet i morselskaper.

Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene, Proff.no

Kartleggingen viser også at utbytte i stadig større grad tas ut gjennom holdingselskaper, fremfor selskaper det offentlige har inngått kontrakter med (se faktaboks).

Seks av de syv selskapene som tok ut mest i utbytte ifjor er holdingselskaper.

Les mer: Privat barnevernsaktør brøt loven

Spørsmål ved regjeringsdannelse

Det har vært politisk strid om hvorvidt private leverandører av velferdstjenester kan gå med store overskudd og ta ut utbytte.

Forbud mot profitt i velferden er blant SVs fem krav for å gå i regjering med Arbeiderpartiet.

Det er ikke bare utbytte som forsvinner i lommene på holdingselskaper.

På toppen av utbyttefesten hos barnevernselskapene, ble nærmere 100 barnevernsmillioner sendt ut av landet som konsernbidrag til morselskap. 

Hanne Skartveit kommenterer: Grådighet og inkompetanse

Barnevernseventyret

For Rune Haugan har barnevernsdriften kastet svært godt av seg siden oppstart i 2008.

Han har gjennom holdingselskapet brukt noe av pengene til å kjøpe eiendommer, hvorav en leies ut til Tiltaksgruppa Fokus AS. Det har har gitt ham 4,3 millioner i leieinntekter.

Fredrikstad kommune er lærerens desidert største kunde.

De store kontraktene mellom partene ble i 2010 omtalt av Fredrikstad Blad, som i en serie artikler avslørte hvordan oppdragene han hadde sikret seg hos kommunen ble gitt uten noen form for anbudsrunde. Også i den saken valgte Haugan å ikke uttale seg til medier.

Det ble en opprydning i kommunen etter avsløringene, men det ser ikke ut til å ha påvirket omfanget av samarbeidet mellom Haugan og Fredrikstad.

Ønsker ikke å bruke private tiltak

Som forklaring på storinnkjøp hos Haugan, viser Fredrikstad kommune til en akuttsak med en søskenflokk på seks-syv barn, som de ønsket å holde sammen.

– Jeg ønsker ikke å bruke private tiltak, jeg ønsker at staten skal kunne gi tiltak som er faglig forsvarlig. Men når vi står i en akutt situasjon kommer vi av og til i en skvis, sier Anne-Beth Brekke Tvedt, barnevernsleder i Fredrikstad.

– Synes du kommunen har betalt en fornuftig pris for tjenestene?

– Vi har blitt enige om en pris. Hvis det er et statlig tiltak, får vi en refusjon. Når vi må kjøpe private tiltak, koster det mer, sier Tvedt.

– I mange kommuner, blant annet Fredrikstad, er det lite hensiktsmessig å kjøpe tjenester, både faglig og økonomisk. Derfor opprettet vi i 2015 en egen avdeling med miljøterapeuter.

Prioriteringsspørsmål

Eidsberg kommune, som også samarbeider med Haugan, har brukt 14 millioner kroner på kjøp av private barnevernstjenester i 2016. Kommunen forklarer dette med dårlig råd og få ansatte i kommunens barnevern.

– Det har helt klart en økonomisk fordel å tilby tjenestene selv. I tillegg er det lettere å kvalitetssikre tiltakene, fordi kommunen både har fag- og personalansvar, sier Monica Berge-Tukh, barnevernsleder i Eidsberg.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks