Hovedinnhold

- Vi må ikke glemme at voksne hender kan være drapsvåpen

PÅDRIVER: Leder Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse. Foto: Line Møller/VG
PÅDRIVER: Leder Ada Sofie Austegard i Stine Sofies Stiftelse. Foto: Line Møller/VG
REGJERINGSKVARTALET (VG Nett) Når et lite barn dør brått og uventet, har politiet verken plikt til å etterforske dødsfallet eller undersøke stedet der barnet døde.

Denne saken handler om:

 

33 barn drept og dødelig mishandlet av sine foreldre
** Ingen har komplett oversikt over hvor mange barn som er drept i Norge siden 1979.
** VG Nett har etter grundige undersøkelser funnet at 27 barn er drept av sine egne foreldre siden 2000. I tillegg er seks barn blitt tatt livet av med dødelig vold.
** Ingen har forsket på årsakene til barnedrap siden 1979.
** VG Netts egne undersøkelser viser at minst en tredel av barna er drept av foreldre som har slitt med psykiske problemer i forkant av drapet.
** VG Netts egne undersøkelser viser også at halvparten av barna som er drept opplevde et samlivsbrudd mellom foreldrene kort tid forut for drapet eller at en av foreldrene ønsket å skille seg.

Politiet har nemlig ikke etterforskningsplikt når friske barn dør med mindre de selv fatter mistanke eller får melding fra helsepersonell eller andre om at dødsfallet kan være mistenkelig.

- Annenhver måned drepes eller mishandles et barn til døde -les mer her!

Det har Stortinget bedt regjeringen om å gjøre noe med, men foreløpig har ikke justisministeren kommet med noe svar. Han har nå pappapermisjon, og derfor er det statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) som forklarer hvorfor den nye loven ikke er på plass.

- Vi jobber nå med å innføre en ubetinget etterforskningsplikt. Det betyr at politiet må etterforske et barnedødsfall uavhengig av om det er mistanke om at noe kriminelt har skjedd. Vi ønsker at dette skal kombineres med at Riksadvokaten presiserer denne plikten, og har derfor ikke lagt fram lovforslaget enda, sier Aas-Hansen til VG Nett.

Regjeringen ønsker at etterforskningsplikten skal gjelde alle barn opp til 18 år.

Som VG Nett har skrevet tidligere er 33 barn blitt drept eller mishandlet til døde av sine foreldre de siste ti årene. VG Nett har gått igjennom rettskraftige dommer, og funnet fram til seks barn der enten foreldre eller steforeldre har blitt dømt for dødelig mishandling siden 2000.

Foreldre tok livet av disse 33 barna - les alt her!

Ikke undersøkelser

Ingen har tall på hvor mange barn som er mishandlet til døde av sine foreldre. VG Netts tall inneholder kun rettskraftige dommer. For å avdekke om flere barn blir mishandlet til døde, jobber nå Stine Sofies Stiftelse og daglig leder Ada Sofie Austegard for å innføre obligatoriske dødsstedsundersøkelser.

- Flere saker blir henlagt fordi bevisene er borte. Vi overser at voksne hender også kan være drapsvåpen, sier Austegard til VG Nett.

Stiftelsen som jobber rettspolitisk for å beskytte barn mot vold og overgrep, har skuffen full av henlagte saker om barnedødsfall. De er overbevist om at flere saker kunne vært oppklart dersom alle steder der barn blir funnet døde plutselig og uventet, hadde blitt undersøkt.

- Det er viktig at dødsstedet undersøkes grundig, både for å avdekke eventuelle straffbare forhold, men også for å unngå unødig mistenkeliggjøring, presiserer Austegard.

Har du tanker eller erfaringer omkring temaet?
Klikk her for å dele dem med våre lesere!

Vil ikke

Regjeringen har konkludert med at de vil innføre et obligatorisk tilbud til foreldre som finner barna sine døde om at dødsstedet blir undersøkt. Men de vil ikke gjøre denne undersøkelsen obligatorisk.

Saken fortsetter under bildet.

ØNSKER ETTERFORSKNINGSPLIKT: Statssekretær Astrid Aas-Hansen. Foto: Nils Bjåland/VG Foto:
ØNSKER ETTERFORSKNINGSPLIKT: Statssekretær Astrid Aas-Hansen. Foto: Nils Bjåland/VG Foto:


Så langt har innvendingene mot en slik obligatorisk undersøkelse inneholdt argumenter om at det kan være brudd på Grunnloven og menneskerettighetene, og i konflikt med å verne om privatlivets fred.

- Vi har sett på hvordan andre land har innrettet seg. Men så vidt jeg har fått opplyst har heller ikke land som Storbritannia og Danmark obligatorisk dødstedsundersøkelse. Jeg tror heller ikke rettsmedisinere mener at man skal trenge seg inn til et foreldrepar som har opplevd at barnet deres har dødd, forteller Aas-Hansen.

Aas-Hansen mener kombinasjonen av etterforskningsplikt for politiet og meldeplikt for helsepersonell om mistenkelige barnedødsfall vil sikre barns rettssikkerhet.

- Vi har vedtatt en forskriftsendring for helsepersonell. Slik at både helsepersonell og obdusenter nå har en meldeplikt til politiet hvis de mistenker at barn er blitt mishandlet. Dette sammen med etterforskningsplikten mener vi at gjør oss langt bedre rustet til å avsløre straffbare handlinger, forklarer Aas-Hansen.

- Folkesnakk en belastning

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) mener også at det er viktig at dødsstedet undersøkes grundig når et barn dør plutselig og uventet.

ENGASJERT: Generalsekretær Trond Mathiesen i Landsforeningen uventet barnedød.
ENGASJERT: Generalsekretær Trond Mathiesen i Landsforeningen uventet barnedød.


- Det er viktig i arbeidet med å finne ut hva dødsfallet skyldes, både av hensyn for de voksnes rettssikkerhet, og ikke minst barnets, sier generalsekretær Trond Mathiesen til VG Nett.

Samtidig vil systematiske undersøkelser kunne gi funn som er verdifulle i forebyggingen av nye barnedødsfall, legger han til, og viser til eksempelet krybbedød:

- Takket være observasjoner fra dødsstedet ble det oppdaget at faren for krybbedød øker hvis barnet sover på magen. Mange dødsfall er forebygget med kampanjen "Denne siden opp" som oppfordrer foreldre til å la babyen sove på ryggen, forteller han.

Kristina Hunsbedt (2) fra Kvinesdal ble skutt av faren som også tok sitt eget liv 5. juli 2000. Moren forsøkte fortvilet å varsle om at faren var ustabil og truende forut for drapet. Hun hadde flyttet fra ham fem måneder før drapet, og dagen før han tok livet av datteren skal han ha sagt til moren: - Hvis jeg ikke får deg tilbake, får du ingen av oss.
Kristina Hunsbedt (2)
Gutt (2 måneder) fra Bryne døde på sykehuset i Stavanger 5. september 2000 etter at faren hadde forlatt ham hardt skadet på trappen til sykehuset. Moren var innlagt på sykehuset og far skulle passe sønnen alene. Faren ble pågrepet i Thailand og dømt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Straff: 5 år og erstatning på nesten 140.000 kroner til mor.
Gutt (2 måneder)
Hugo Ariel Miranda ble drept av sin torturskadde far på Haramsøy 6. august 2001. Hugo Ariel døde av kullosforgiftning da faren satte fyr på familiens hus. Faren tok også livet av Hugo Ariels bror, søster og mor da han tente på huset. Han tok også sitt eget liv. Moren ønsket å avslutte samlivet, og hadde bedt politiet om voldsalarm.
Hugo Ariel Miranda (7)
Hector Simon Miranda (5) ble drept av sin torturskadde far på Haramsøy 6. august 2001. Hector Simon kjempet i et døgn på sykehuset før han døde av kullosforgiftning etter brannen faren startet i familiens hus. Faren tok også livet av Hector Simons bror, søster og mor da han tente på huset. Han tok også sitt eget liv. Moren ønsket å avslutte samlivet, og hadde bedt politiet om voldsalarm.
Hector Simon Miranda (5)
Maria Alexandra Miranda (3) ble drept av sin torturskadde far på Haramsøy 6. august 2001. Maria Alexandra døde av kullosforgiftning da faren satte fyr på familiens hus. Faren tok også livet av Marias to brødre og mor da han tente på huset. Han tok også sitt eget liv. Moren ønsket å avslutte samlivet, og hadde bedt politiet om voldsalarm.
Maria Alexandra Miranda (3)
Jente (5 mnd) fra Bergen døde etter skadene som faren påførte henne. I september 2001 ble faren dømt for å ha slått den lille jentas hode eller ristet henne så kraftig at hun ble påført brudd på hodeskallen og døde sykehuset 2. november 1999. Far og mor bodde ikke sammen da mishandlingen skjedde. Faren ble dømt til 7 års fengsel og en erstatning på 70.000 kroner til mor.
Jente (5 mnd)
Kristoffer Vollan (5) fra Brandval i Hedmark ble drept av sin far 29. september 2002. Samme helg som moren Anne-Grethe Vollan tok med seg barna til hytta for å skilles, kom ektemannen etter med en AG3. Han brøt seg inn i hytta når de sov, og skjøt både kona, barna og seg selv. Alle døde.
Kristoffer Vollan (5)
Annette Vollan (11) fra Brandval i Hedmark ble drept av sin far 29. september 2002. Samme helg som moren Anne-Grethe Vollan tok med seg barna til hytta for å skilles, kom ektemannen Morten etter med en AG3. Han brøt seg inn i hytta når de sov, og skjøt både kona, barna og seg selv. Alle døde.
Annette Vollan (11)
Jente (11) fra Steinkjer i Nord-Trøndelag var alene hjemme sammen med sin stefar da han drepte henne 28. september 2002. Stefaren var påvirket av narkotika da han drepte jenta. Han hadde tidligere drept samboeren sin, og ble dømt til forvaring.
Jente (11)
Jente (3) fra Trondheim ble drept av sin stemor 5. november 2002. Stemoren ble dømt for drap, men hevdet at hun og barnet falt ned en trapp, og at hun ble liggende bevisstløs oppå barnet. Stemoren fikk en 11 års fengselsstraff.
Jente (3)
Jente (3 måneder) fra Bergen ble mishandlet så kraftig over flere uker i mars og april i 1999 at hun til slutt døde. Hun hadde hodeskader, et dusin benbrudd i ribben, armer og ben. Dommen slår fast at jenta gjennomlevde et inferno i ukene før hun døde. Begge foreldrene hadde rusproblemer da mishandlingen skjedde. De ble dømt til fire års fengsel hver i desember 2002.
Jente (3 måneder)
Stina Mækeland Stølen (12) ble drept sammen med sin søster Nora (18) og moren Kari S. Mækeland Stølen 20. januar 2003 i Sveio i Hordaland. Faren hadde vært permittert fra jobben, hadde problemer med økonomi og helse, og var bekymret for familien sin. Han drepte alle tre, før han tok sitt eget liv. Datteren Lene var ikke hjemme da drapene skjedde.
Stina Mækeland Stølen (12)
Gutt (1) fra ble skutt og drept av farens maskinpistol på ørland hovedflyplass 17. juni 2003. Faren var offiser i Forsvaret, og tok også sitt eget liv.
Gutt (1)
Ikran (2) ble drept sammen med søsteren (2 mnd) og moren i Oslo 11. januar 2003. Moren hadde nylig flyttet fra barnas far (29) da han drepte familien med kniv. Han ble dømt til tvungen psykisk helsevern.
Ikran (2)
Idil (8 mnd) ble drept sammen med søsteren (2) og moren i Oslo 11. januar 2003. Moren hadde nylig flyttet fra barnas far (29) da han drepte familien med kniv. Han ble dømt til tvungen psykisk helsevern.
Idil (8 mnd)
Jente (4 uker) ble drept i Drammen 15. desember 2003. Faren ristet datteren så kraftig at hun ble påført såkalt ”shaken baby syndrom”. Hun ble slått mot en vegg eller dørkarm, og fikk brudd i hodet. Faren ble dømt til fem års fengsel, men nektet at han hadde påført barnet noe.
Jente (4 uker)
Jente (5) fra Oslo døde på sykehuset 23. oktober 2005 etter at moren forsøkte å drukne henne. Moren var psykisk syk og var derfor ikke strafferettslig tilregnelig.
Jente (5)
Sindre (1) døde på Ullevål sykehus 4. mai 2005 etter at moren hadde blokkert den lille guttens luftveier slik at han sluttet å puste, fikk hjertestans og det oppsto hjerneskade. Moren ble dømt til syv års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge, samt erstatning på 100.000 kroner til guttens far og 100.000 kroner til broren.
Sindre (1)
Christoffer Kihle Gjerstad (8) ble funnet død i sin egen seng i Sandefjord 2. februar 2005 med omfattende hodeskader og skader på kroppen. Han døde av skadene. Stefaren ble dømt til 8 år fengsel for den dødelige mishandlingen og erstatning til Christoffers far med 75.000 kroner.
Christoffer Kihle Gjerstad (8)
Jente (3) bodde i Sandvika i Bærum med sine polske foreldre. Faren, som jobbet som håndverket i Norge, tok livet av jenta og kona (27) med kniv den 16. april 2006, før han drepte seg selv i skogen.
Jente (3)
Gutt (9) fra Årnes, ble funnet død i en bil i Sørum på Romerike. Moren fikk vite at hun selv var alvorlig syk, og tok livet av sønnen og seg selv. Begge døde av kullosforgiftning 12. mai 2006.
Gutt (9)
Kristian Langaas (14) fra Nøtterøy ble drept av sin far i november 2006. Faren drepte sønnen, kjæresten og faren, og til slutt seg selv da han ble omringet av politiet på et jorde i Vestfold. Farens nye kjæreste skal ha ønsket å avbryte forholdet.
Kristian Langaas (14)
Nafisa Shaheen Khan (13) var den yngste av tre søstre som ble drept av storebroren på Kalbakken i Oslo 1. oktober 2006. De to andre søstrene var 24 og 27 år. Storebroren, som forsørget familien, ble dømt til 21 års fengsel.
Nafisa Shaheen Khan (13)
Arianne Johansen (12) ble drept av faren hjemme i familiens hus i Stavanger 30. januar 2007. Faren drepte også jentas mor og lillebror før han tok sitt eget liv. Familien ble funnet død sammen på badet av vaskehjelpen. Faren var under sterkt press på jobben den siste tiden, og skal ha varslet om det kommende drapet i en epost til sine sjefer.
Arianne Johansen (12)
Victor Johansen (8) ble drept av faren hjemme i familiens hus i Stavanger 30. januar 2007. Faren drepte også guttens storesøster og mor før han tok sitt eget liv. Familien ble funnet død sammen på badet av vaskehjelpen. Faren var under sterkt press på jobben den siste tiden, og skal ha varslet om det kommende drapet i en epost til sine sjefer.
Victor Johansen (8)
Solveig Davies Landa (10) døde i en ulmebrann på Byåsen i Trondheim 30. mai 2007. Moren drepte også seg selv og Solveigs søster i ulmebrannen hun startet i familiens hjem. Barnefordelingen etter skilsmissen var ikke avklart da drapene skjedde.
Solveig Davies Landa (10)
Nanne Andrea Davies Landa (12) døde i en ulmebrann på Byåsen i Trondheim 30. mai 2007. Moren drepte også seg selv og Nanne Andreas søster i ulmebrannen hun startet i familiens hjem. Barnefordelingen etter skilsmissen var ikke avklart da drapene skjedde.
Nanne Andrea Davies Landa (12)
Gutt (13) ble funnet drept i familiens bolig på Nedre Stavset på Byåsen i Trondheim 10. juni 2007. Faren knivstakk først sønnen til døde før han ringte sin andre sønn (12) og ba han komme hjem for å se broren dø. Faren ble dømt til 20 års fengsel i Frostating lagmannsrett. Retten konkluderte med at drapet var brutalt, målrettet og bar preg av avretting. Faren ble også dømt til å betale totalt 875.000 kroner i erstatning til ekskona og de to gjenlevende barna.
Gutt (13)
Alexandra Bohnhorst (5) ble drept hjemme hos sin far i Kragerø 6. mai 2008. Han slo i hjel datteren med en slegge, før han kjørte den døde femåringen hjem til ekskjærestens hus. Senere det samme året begikk han selvmord på cellen i Skien fengsel. Foreldrene var uenige om omsorgen, og farens nye kjæreste skal ha ønsket å avbryte forholdet.
Alexandra Bohnhorst (5)
Fredrik Rossow (6) ble funnet død hjemme hos sin far 24. august 2008 på Kapp i Østre Toten. Faren hadde først tatt livet av Fredrik før han også tok sitt eget liv. Foreldrene hadde nylig flyttet fra hverandre, og faren hadde psykiske problemer.
Fredrik Rossow (6)
Gutt (5) ble knivdrept av faren på Grefsen i Oslo i august 2008. Faren tok også livet av guttens lillebror og mor. Moren skal ha tryglet sin 44 år gamle mann om å søke hjelp for psykiske problemer da familien kom til Norge fra Irak. Hun ønsket også å skille seg fra mannen. Mannen er dømt til tvungen psykisk helsevern.
Gutt (5)
Gutt (8 mnd) ble knivdrept av faren på Grefsen i Oslo i august 2008. Faren tok også livet av guttens storebror og mor. Moren skal ha tryglet sin 44 år gamle mann om å søke hjelp for psykiske problemer da familien kom til Norge fra Irak. Hun ønsket også å skille seg fra mannen. Mannen er dømt til tvungen psykisk helsevern.
Gutt (8 mnd)
Malvin Igland (8) fra Haugesund ble funnet drept i sitt hjem mandag 1. mars 2010. Faren tok først livet av gutten, så seg selv. De ble funnet av Malvins farmor.
Malvin Igland (8)
Hold musepekeren over
hvert bilde for å lese mer

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks