Hovedinnhold

Få politikontroller - båtførere gir blaffen i lappen

** Politidirektoratet ber politiet øke kontrollen
** Redningsselskapet bekymret over at mange kjører ulovlig

SER MYE UVETTIG KJØRING: Britt og Willy Hoff dro rett i båten ved Frognerkilen havn i Oslo etter å ha kommet hjem fra Spania i går. - Vi koser oss i båten, men ser mye grisekjøring, sier ekteparet. Foto: Målfrid Bordvik/VG
SER MYE UVETTIG KJØRING: Britt og Willy Hoff dro rett i båten ved Frognerkilen havn i Oslo etter å ha kommet hjem fra Spania i går. - Vi koser oss i båten, men ser mye grisekjøring, sier ekteparet. Foto: Målfrid Bordvik/VG
(VG Nett) 40.000 norske båteiere mangler båtlappen. Politiet har bare tatt 125 av dem.

Denne saken handler om:

Fakta om båtførerprøven

  • Dersom du er født i 1980 eller senere og skal føre båt som er over 8 meter (26,2 fot) eller har kraftigere motor enn 25 hestekrefter, må du ha båtførerprøven. Personer født før 1980 er fritatt for kravet.
  • Mindre båter med mindre motorer enn det ovennevnte kan du trygt føre uten bevis dersom du er 16 år eller eldre.
  • Er du 16 år eller eldre og har båtførerbevis, kan du føre båter som er opp til 15 meter (49,2 fot).
  • Du kan ta båtførerprøven fra du er 14 år, men får ikke beviset før du er 16.
  • Er du under 16 kan du føre fritidsbåter under 8 meter som ikke har mer enn ti hestekrefter og ikke kan gjøre mer enn ti knop. Hastigheten gjelder ikke ved seiling.
  • Pensum til båtførerprøven består av følgende tre hovedtema: Sjømannskap, lover og regler, navigasjon og kartlesing. Prøven består av 50 spørsmål og varer i én time.
  • Båtførerprøven avlegges elektronisk og koster 585 kroner. Det er mulig å ta kurs, men dette er ikke obligatorisk. Liste over godkjente testsentre finnes du her: www.norsktest.no
  • Boten for å kjøre ulovlig uten båtsertifikat ligger på 3500 kroner.
  • Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Rundt 40.000 nordmenn har gitt blaffen i å ta den lovpålagte båtførerprøven, ifølge beregninger fra Norsk Test, selskapet som har ansvar for Båtførerregisteret.

I over to år har det vært påbudt med båtførerbevis for alle født etter 1980 som fører båt over åtte meter eller har kraftigere motor enn 25 hestekrefter.

Før reglene trådte i kraft beregnet myndighetene at rundt 100.000 personer trengte å ta båtførerprøven. Bare litt over halvparten har gjort det. Den labre oppslutningen har trolig sammenheng med den minimale sjansen for å bli kontrollert av politiet langs store deler av kysten.

Det første året påbudet trådte i kraft ble 74 personer anmeldt for å kjøre uten båtlappen, mens bare halvparten så mange ble stoppet i fjor. Hittil i år er kun 14 personer anmeldt, viser tall som Politidirektoratet har utarbeidet for VG Nett.

- Det er et stort gap mellom de som burde hatt båtbeviset og de som har det. Det er dramatisk at færre og færre tar båtførerbeviset, sier Bernt Nilsen, administrerende direktør i Norsk Test, til VG Nett.

Færre tar båtlappen

Da reglene kom i 2010 var det 28.000 som sikret seg båtlappen. I år ligger det an til at bare 14.000 vil gjøre det samme.

- Det som er enda mer dramatisk er at de mellom 30 og 50 år, som er mest ulykkesutsatt, har sluttet å ta lappen. Vi ser dessverre at når man ikke er pålagt, så lar man være. Det er merkelig ettersom all forskning viser en klar sammenheng mellom båtførerbevis og ulykkesfrekvens, samtidig som man får rabatt på forsikringen, påpeker Nilsen.

På grunn av den labre interessen for båtførerbevis, frykter Norsk Test at flere testsentre vil måtte legge ned.

- Når interessen er så liten står vi i fare for å miste opplæringstilbud rundt om kring i landet. Det er en ond sirkel som er veldig bekymringsfull, sier Nilsen.

Han tror økt kontroll fra politiets side, samt større engasjement fra forsikringsselskapene, kan bidra til å snu utviklingen.

Båteier: Alle burde ha båtlappen

Sammen med kona nyter Willy Hoff sola på dekk i seilbåten ved Frognerkilen havn i Oslo tirsdag formiddag. Hoff har hatt båt i over 40 år og sier selv at han ikke trenger båtførerprøve for å kjøre fornuftig. Det er derimot mange andre som gjør, mener han.

- Det er mange som ikke bryr seg om fartsgrensa, men kjører fort og lager høy sjø. Da blir vi liggende å vaie og tenker at «nå skulle politiet ha vært her».

Han tror sjeldne politikontroller bidrar til at så mange gir blaffen i å skaffe seg den formelle båtkompetansen.

- I løpet av alle disse årene er jeg blitt stoppet to ganger av tollbåten. Men politibåtene glimrer med sitt fravær, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet

- BØR VÆRE OBLIGATORISK: Oddvar Øpstad tok selv båtsertifikat i 1975 og mener alle som ferdes på sjøen burde gjøre det samme, enten de er pålagt eller ei. I dag er alle som er født før 1980 fritatt fra påbudet. Foto: Målfrid Bordvik/VG
- BØR VÆRE OBLIGATORISK: Oddvar Øpstad tok selv båtsertifikat i 1975 og mener alle som ferdes på sjøen burde gjøre det samme, enten de er pålagt eller ei. I dag er alle som er født før 1980 fritatt fra påbudet. Foto: Målfrid Bordvik/VG


Heller ikke Oddvar Øpstad er lovpålagt å ha båtlappen, men sikret seg den likevel for mange år siden.

- Det burde vært obligatorisk for alle fordi det gir innsikt i hvordan man skal oppføre seg på sjøen. Jeg ser uvettig kjøring hver dag, sier Øpstad.

Ubevoktet kyst

Ingen av politidistriktene VG Nett har vært i kontakt med har kontroller som går direkte på om føreren har båtbevis, men opplyser at dette sjekkes som et ledd i den ordinære kontrollen av promille, flytevest etc.

En kartlegging utført av TV 2 i fjor sommer viste at bare 13 av i alt 26 politibåter var bemannet på fulltid. En ringerunde utført av VG Nett viser at situasjonen er tilnærmet lik i år. Konsekvensen er at store deler av landets kystlinje på 25.000 kilometer, står helt uten sjøtjeneste.

Langs kysten av Haugaland, Sunnnhordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vil du ikke treffe politibåt i sommer.

- Vi har ikke hatt ressurser til å bemanne politibåt siden tidlig på 1980-tallet, sier politioverbetjent Kjell Fjærhaug ved Sunnmøre politidistrikt til VG Nett.

Han ser ikke problemet med at sunnmøringene kan ferdes fritt på sjøen - uten tanke på å treffe politiet.

- Folk her er vant til båt og vet hvordan de skal oppføre seg. De er mer ansvarsbevisste enn folk på Sørlandet. Også turistene som seiler oppover her vet hva dem holder på med, sier Fjærhaug.

Redningsselskapet bekymret

Heller ikke Salten, Finnmark eller Midtre Hålogaland politidistrikt har politibåt på sjøen. I Harstad er det 15 år siden politibåten ble parkert på land. Fungerende politistasjonssjef i Harstad, Kåre Rasmussen, er oppgitt over situasjonen.

- Den ulovlige kjøringen av båt klarer vi ikke å kontrollere, vi er handlingslammet uten en sjøtjeneste, sier Rasmussen, som gjerne skulle hatt ressurser til å bemanne en politibåt.

Han understreker at politiet har avtaler med private og kommunen om båtlån i spesielle situasjoner.

Redningsselskapet er bekymret over den dårlige politibemanningen til sjøs.

- Det er et betydelig antall båtførere som er født etter 1980 som kjører ulovlig. Med så lite tilstedeværelse fra politiet er det mange som ikke blir tatt. Det er helt klart et problem, sier kommunikasjonssjef Ernst Larsen i Redningsselskapet.

Han understreker at lover og regler må følges opp med straffetiltak for at det skal fungere.

- Når det ikke er noe politi på sjøen, så blir det en regel uten innhold. Da blir avkorting i forsikringen eneste riset bak speilet, sier Larsen.

Selger unna politibåt

Han mener politikamrene må prioritere sjøtjenesten i mye større grad.

- I stedet ser vi med bekymring på at flere og flere selger politibåten. Vi skulle ønske at politiet brukte ressurser på å kontrollere slik at det var en viss fare for å bli tatt, sier Larsen.

Sveinung Stangeland, som er ansvarlig for sjøtjenesten i Politidirektoratet, innrømmer at tallet på anmeldelser for kjøring uten båtlappen er lavt, til tross for at det er en underrapportering i tallet for i år.

- Tallene synes å være litt lave, særlig når man sammenligner med at 140 blir tatt for promillekjøring årlig. Derfor har vi i årets skriv til politimestrene bedt spesielt om at de retter oppmerksomheten mot kontroll av båtførerbeviset, sier Stangeland.

Han understreker at det er opp til hvert enkelt politidistrikt å prioritere ressursene på en best mulig måte.

Varsler strengere praksis

Øyvind Nilsen, sjefen for sjøtjenesten i Østfold, er en av dem som varsler en tøffere linje.

- Etter hvert som tiden har gått vil vi bli mer og mer nøye på dette. Tar vi noen uten båtførerbevis vil det komme hardere reaksjoner enn muntlig irettesettelse. Det vil føre til bøter, sier Nilsen.

De siste to årene har bemanningen på sjøtjenesten i Østfold vært redusert, men i sommer vil politibåten Targa på nytt være i tjeneste hver dag.

Oslopolitiet har tidligere delt ut advarsler, men innså at det ikke nyttet.

- De som kjører ulovlig vil bli anmeldt, og kan vente seg en bot på rundt 3000 kroner, sier Steinar Andersen, politiførstebetjent ved Havnepolitiet i Oslo.

Artikkelen fortsetter under bildet

IKKE BARE UNGDOMMEN: Ellen Næss klargjør «Bris» for bunnsmøring dagen etter. Hun har ikke båtlappen, men mannen har. - Man blir en bedre og mer oppmerksom båtfører med sertifikat. Unotene kan fort øke med alderen, så også 60-åringer trenger oppfriskning, sier hun. Foto: Målfrid Bordvik/VG
IKKE BARE UNGDOMMEN: Ellen Næss klargjør «Bris» for bunnsmøring dagen etter. Hun har ikke båtlappen, men mannen har. - Man blir en bedre og mer oppmerksom båtfører med sertifikat. Unotene kan fort øke med alderen, så også 60-åringer trenger oppfriskning, sier hun. Foto: Målfrid Bordvik/VG

Hittil er få tatt uten båtlappen i Oslofjorden. Andersen tror det skyldes at uniformene er godt synlig med to båter ute på patrulje hver dag og kveld hele sommeren.

- Det at vi er så ofte ute bidrar til at folk er mer lovlydige, tror Andersen.

Oslobeboerne skiller seg klart ut ved å ha høyest andel i landet som har tatt båtlappen siden påbudet kom.

I Troms, Nordland og Nord-Trøndelag står det aller verst til - der flertallet, seks av ti, mangler båtlappen. I de øvrige fylkene mangler i snitt halvparten båttesten, ifølge Norsk Test.

Båtfolket i Akershus, Agder-fylkene og Hordaland scorer noe høyere enn resten. Hordaland er også ett av få fylker som har politibåt med døgnbemanning sommeren gjennom.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks