Hovedinnhold

Flest asylsøkere fra Somalia og Eritrea

643 personer søkte om asyl i Norge i forrige måned, og flest kommer fra Somalia og Eritrea. Så langt i år har det vært en nedgang i søkertallet på åtte prosent fra samme periode i fjor.

Denne saken handler om:

Samtidig viser tallene fra UDI at uroen i Nord-Afrika så langt ikke har gitt store utslag på søkertallet i Norge. I løpet av april kom det 23 asylsøkere fra Tunisia, Egypt og Libya. Dette tilvarer 3,6 prosent av søkerne.

Flest asylsøkere kom fra Eritrea (167) og Somalia (143). Så følger Afghanistan (49), Irak (23) og Iran (18). Så langt i år har 2.867 personer søkt om asyl i Norge, mot 3.108 i samme periode i fjor.

Tallet på enslige mindreårige asylsøkere er gått noe ned. Til nå i år har det vært 248 søkere, 12 prosent færre enn i de første fire månedene i fjor. Flest søkere i denne gruppa kommer fra Afghanistan.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks