Hovedinnhold

Etterforsker mulig overgrep mot mindreårig jente

<p/>
<p>FRIMINUTT SAMMEN: Gruppen med mindreårige asylsøkergutter  har gått i egen klasse, men har delvis hatt friminutt sammen med andre elever ved skolen.</p>

FRIMINUTT SAMMEN: Gruppen med mindreårige asylsøkergutter  har gått i egen klasse, men har delvis hatt friminutt sammen med andre elever ved skolen.

Foto: Madeleine Pettersson, Ulstein kommune
To mindreårige asylsøkere er mistenkt i en mulig overgrepssak i Ulstein. Ordfører advarer mot ryktespredning.

En gruppe på 26 mindreårige enslige asylsøkergutter ved mottaket Link i Ulsteinvik har siden i høst fått undervisning ved Ulstein ungdomsskole. Torsdag fikk de ikke lov til å møte opp.

Årsaken er at kommunen har fått flere henvendelser fra urolige foreldre som sier noen av asylguttene har opptrådt i flokk og kommet med seksuelle tilnærminger til jentene.

Konstituert lensmann Leif Arne Mork i Ulstein og Hareid bekrefter at de etterforsket et mulig seksuelt overgrep, men ikke voldtekt. Saken politiet har på bordet gjelder en mindreårig jente og to mindreårige asylsøkere, ifølge Mork.

– Men ingen andre har kontaktet oss om lignende episoder. Vi har bare denne saken på bordet vårt, sier Mork til Vikebladet.

Det mulige overgrepet skal ikke ha skjedd på skolen, opplyser Mork.

Bekymringsmeldinger før jul

Ifølge ordfører Knut Erik Engh, ble det gjort en del grep da kommunen før jul mottok flere bekymringsmeldinger fra foreldre, skriver Vikebladet.

– Allerede da tok vi opp diskusjonen om hvorvidt det var hensiktsmessig at denne gruppen gikk på skole i lag med de andre. På grunn av plassmangel ble det slik at de måtte holde til på samme skole, men i egne klasser og delvis utenom ordinær undervisningstid, sier Engh til VG. 

<p>ALVORLIG: Ordfører Knut Erik Engh ser alvorlig på saken, men advarer mot rykteflom.<br/></p>

ALVORLIG: Ordfører Knut Erik Engh ser alvorlig på saken, men advarer mot rykteflom.

Foto: Foto:, Ulsteinvik kommune

Gruppen har nå blitt flyttet ut av ungdomsskolen og over til andre lokaler i sentrum.

– Vi har også bedt skolen om å organisere møte med FAU, politi og Link. Dette for å sikre at rykteflommen, som ikke stemmer med sakens faktiske innhold, stanses. Vi håper at de tiltakene vi nå har satt i verk skal bidra til ro og trygghet.

– Denne saken viser hvor vanskelig det er å håndtere denne gruppen asylsøkere. Det er langt mer krevende å håndtere enslige mindreårige enn det er å håndtere en ordinær flyktningfamilie, og det må vi ta lærdom av.

Flyttet til andre mottak

Daglig leder Hallstein Saunes ved Link mottak sier de har valgt å flytte de to guttene til andre mottak mens etterforskningen pågår.

Han ønsker ikke å uttale seg ytterligere om saken på dette tidspunktet.

– Dette er en alvorlig sak i seg selv, men jeg vil understreke at den har status som en mulig overgrepssak og at det er politiet som sitter på fakta i saken, sier Saunes til VG.

Guttene vil kunne møte opp til undervisning igjen mandag, ifølge Saunes, som poengterer at ingen av guttene er siktet.

– Vi har gjort de tiltakene vi mener er riktige. I tillegg til å ha flyttet guttene har vi selvfølgelig tatt vare på de andre beboerne, som alle er mellom 15 og 17 år.

Politiet har pålagt guttene å ikke oppsøke den andre parten i saken, ifølge Saunes.

– Siden de gikk på samme skole som jenta, mente vi det var rett å flytte dem til andre mottak. Det var rett, men det var ikke lett å flytte dem, siden de foreløpig bare er mistenkte. Det er mindreårige det er snakk om her, sier Saunes til NRK Møre og Romsdal.

Mener de informerer godt nok

I januar skrev VG om at UDI kuttet støtte til kurs som skulle forebygge seksuelle overgrep. Som resultat valgte flere mottak å avvikle kurset.

– Har dere gjennomført kurs innen seksuell vold og trakassering?

– Vi har hatt slike kurs rettet mot voksne, mens med ungdommene har vi gjort det litt annerledes. Vi har snakket mye med dem om hvordan det er å være ny i Norge, om det å forholde seg til norsk ungdomskultur og norske jenter. Det inngår i informasjonsprogrammet og jobbes kontinuerlig med, sier Saunes til VG.

– Ser dere på dette som et utbredt problem?

– Jeg tror det er viktig at de enslige mindreårige som kommer tidlig integreres i samfunnet og at det starter i mottak. Veldig mange av dem får oppholdstillatelse og skal fortsette livene sine i Norge. Skal man starte en god integrering, må de ta del i samfunnslivet i de kommune de lever i. Så må vi og andre jobbe med å korrigere eventuelle kulturutfordringene i forhold til der de kommer fra.

Politiet ønsket ikke å kommentere saken da VG var i kontakt med dem lørdag ettermiddag.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks