Hovedinnhold

Asylsøker sa han var 12 – ble satt i fengsel

<p>NYE LOKALER: Den nye fengselsavdelingen for barn ble opprettet i 2009.</p>

NYE LOKALER: Den nye fengselsavdelingen for barn ble opprettet i 2009.

Foto: Hallgeir Vågenes, VG
Politiet og UDI mente gutten var 16 år. Han satt fengslet i over to måneder før Oslo tingrett slo fast at vurderingen ikke var holdbar.

Denne saken handler om:

Tips oss

Nå er gutten sporløst borte.

Tilbake til juli 2015: En ung gutt fra Algerie kommer til Norge etter å ha reist alene gjennom Europa. Han er foreldreløs, og skal ha bodd og livnært seg på gaten siden han var seks år.

I sitt første møte med UDI forteller gutten at han er tolv år gammel. Men saksbehandleren tror ikke på ham.

Enslige mindreårige asylsøkere

* I fjor kom 5297 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Rundt 1000 av dem var under 15 år.

* 3424 kom fra Afghanistan, deretter er Eritrea (717) og Syria (537) de største gruppene.

* Av de som fikk behandlet søknaden sin i fjor, fikk 99 prosent opphold.

Kilde: UDI

«Etter min vurdering fremstår du som mindreårig, men for meg virker du som en gutt på 14 år», heter det i saksbehandlerens rapport.

Tre dager senere, 16. juli, blir gutten tatt på fersken idet han forsøker å klatre inn i en leilighet. De neste dagene står han ifølge politiet bak innbrudd og grove tyverier.

Varetekt

For å avklare alder bestiller politiet røntgen av guttens hånd. Sykehuset vurderer ham til å være 17 år, med en feilmargin på halvannet år.

Til tross for at en slik alderstest kritiseres av legemiljøet, blir resultatet avgjørende for behandlingen gutten får de neste månedene.

Oslo tingrett gir politiet medhold i at gutten kan varetektsfengsles, og etter tre uker sendes han til landets eneste ungdomsfengsel i Bergen, hvor han blir sittende i påvente av en rettssak.

Men etter kort tid begynner de ansatte å frykte at gutten ikke har noe hos dem å gjøre.

Deres oppgave er å vokte ungdom mellom 15 og 18 år, men denne gutten fremstår som både utrygg og umoden, forklarer en av de ansatte i retten senere.

Gutten er redd for at de voksne skal utsette ham for vold, og han vet ikke hvordan han skal stelle seg. De ansattes bekymring avtar imidlertid noe ettersom gutten tilpasser seg forholdene i fengselet.

Tiltalt

Politiet står på sin side fast på at gutten er over den kriminelle lavalder:

Slik foregår aldersvurderingene

** Unilabs: Tar røntgenundersøkelse av hånden.

** Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo: Undersøker og tar røntgen av tenner.

** Barnesak AS: Tidligere barnelege ved Oslo Universitetssykehus, Jens Grøgaard, sammenfatter undersøkelsene og gir en vurdering til UDI.

De viser til at også UDI har gjort en aldersundersøkelse av både hender og tenner. Den viser at gutten er omtrent 16 år gammel.

Les kronikken: Et medisinsk skjelett i skapet

Asylsøkeren blir dermed tiltalt for grove tyverier og forsøk på vold mot en offentlig tjenestemann. Han innrømmer straffskyld, men sier at han var ruset på tabletter og at han derfor husker lite av hva som har hendt.

30. september i fjor var dommen klar:

Denne gangen mente Oslo tingrett at politiet ikke hadde holdepunkter for å si at gutten var over 15 år.

«At gjennomførte tester gjør det klart mest sannsynlig at tiltalte er over 15 år, er ikke tilstrekkelig», het det i dommen, som viste til at UDIs aldersundersøkelser har store feilmarginer.

– Tøft og vanskelig

Retten viste til FNs barnekonvensjon og mente at tvil om alder skulle komme den tiltalte til gode, og avslo dermed aktors argumentasjon om lavere beviskrav ved spørsmål om strafferettslig alder.

I midten av januar trakk statsadvokaten anken.

– Vi er skeptiske til at påtalemyndigheten skal innta et standpunkt om at det skal være lavere beviskrav for tvil om alder, sier statsadvokat Kristian Jarland.

<p>FORSVARER: Advokat Anders E. Solberg representerte den mindreårige asylsøkeren i retten i september. I midten av januar fikk han beskjed om at anken var trukket.<br/></p>

FORSVARER: Advokat Anders E. Solberg representerte den mindreårige asylsøkeren i retten i september. I midten av januar fikk han beskjed om at anken var trukket.

Foto: Frode Hansen, VG

I mellomtiden har gutten forsvunnet fra omsorgssenteret han ble plassert på etter rettssaken. Hans advokat Anders E. Solberg har ikke hatt kontakt med ham på flere måneder.

– Han synes det var tøft og vanskelig å være i fengsel. Samtidig hadde de faste rammene det å sitte i fengsel innebærer, også en positiv virkning. Det innså han selv etter hvert, sier Solberg.

Les også: Slik er flyktningbarnas hverdag på omsorgssentre

– Feilslutninger

Redd Barna mener saken gir grunn til bekymring.

  – Saken viser hvor alvorlig galt det kan gå i forhold til å ivareta barn som allerede er svært sårbare. Alderen avgjør hvilke regelverk de faller under, men strengt tatt har man ikke noen forutsetninger for å vite noe om det dersom man kun legger til grunn resultat fra aldersundersøkelsen, sier seksjonsleder i Norgesprogrammet, Thale Skybak.

Også advokat Brynjulf Risnes advarer mot konsekvensene de omstridte aldersundersøkelsene kan få. Han viser til at metoden har fått kritikk.

– Det er egentlig full krise hvis de feilslutningene man ser blir gjort av utlendingsmyndighetene også blir brukt innenfor kriminalomsorgen og strafferettssystemet. Én ting er at feilen gjøres i forbindelse med behandling av en asylsak, det er mye mer alvorlig sak hvis det gjøres av domstoler og fengsler, sier Risnes, som er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for asyl – og utlendingsrett.

 – Men hvilke alternativer har man når det ikke finnes andre metoder for å vurdere alder?

 – Hvis det er noen som helst tvil, må man bare legge til grunn at vedkommende er mindreårig.

På spørsmål om hvorfor de valgte å legge vekt på undersøkelser med kjente feilmarginer, svarer politiadvokat Mari Vindedal Strand:

– Vi er kjent med at det er feilmarginer, men det er det man har å forholde seg til. Når man ikke har et eksakt svar må man bruke bevisene man har tilgjengelig og foreta en konkret vurdering av disse. Den mulige feilmarginen er en del av den totale bevisvurderingen.

– Hva tenker du om at dere kan ha fengslet en tolvåring?

– Det vil jeg ikke uttale meg om.

– Må forholde oss til retten

Leder ved Ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel, Per Omdal, sier at det ikke er deres mandat å ta stilling til om innsatte er under eller over 15 år.

Siden sommeren 2015 har de hatt mellom tre og fem enslige mindreårige asylsøkere i fengselet, noe som er en økning fra tidligere år.

  – Hva tenker dere om at dere kan få innsatte som er under den kriminelle lavalderen?

  – Vi i kriminalomsorgen er nødt til å forholde oss til rettens beslutning. I de tilfellene vi er usikre, har vi en dialog med påtalemyndigheten om det, sier Omdal.

Forskjell

UDI sier at dommen ikke får noen direkte konsekvenser for bruken av aldersundersøkelser. De påpeker at mens retten skal forholde seg til strenge beviskrav, skal de vurdere hvilken alder som er mest sannsynlig.

  – Der er det vesentlig forskjell i forhold til ordlyden og oppdraget vårt, sier leder av barnefaglig enhet i asylavdelingen, Bente Skarprud.

  – Er aldersundersøkelsene egnet for bruk i retten?

– Det vil jeg ikke svare på. Aldersundersøkelsen gir ikke et konkret svar på en persons alder, det er ett moment. Hvordan retten velger å vurdere og anvende resultatet av undersøkelsene, må de svare på selv.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks