Hovedinnhold

Afghanistan-forsker varslet UDI om korrupsjonsmistanker

<p>MISTENKTE JUKS: Forskningsleder Chr. Michelsens Institutt i Bergen, Arne Strand, varslet UDI om mulig korrupsjon i fjor vår.</p>

MISTENKTE JUKS: Forskningsleder Chr. Michelsens Institutt i Bergen, Arne Strand, varslet UDI om mulig korrupsjon i fjor vår.

Foto: Hallgeir Vågenes, VG
Seniorforsker Arne Strand reagerte da Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) i Kabul oppga en kurspris som var ti ganger høyere enn det deltakerne selv sa de hadde betalt.

Denne saken handler om:

Tips oss

Tidligere i dag opplyste UDI at de har stanset alle utbetalinger til IOM i Kabul, som får penger fra norske myndigheter for å følge opp afghanere som frivillig har returnert til hjemlandet - mot at de får økonomisk støtte.

IOM og assistert retur

* Personer som ikke har gyldig oppholdstillatelse kan søke om støtte til å reise hjem og starte et nytt liv. Dette kalles assistert retur.

* For mange er alternativet å bli tvangsreturnert av politiet.

* IOM administrerer på vegne av UDI penger til personer som velger assistert retur.

* I Kabul har de fulgt opp tidligere asylsøkere med blant annet kursing, bostøtte og støtte til oppstart av egen virksomhet.

Årsaken er mistanker om korrupsjon og misligheter.

Penger som skulle gå til bostøtte og yrkestrening kan ha blitt brukt til andre formål, ifølge en rapport fra Deloitte.

– Hang ikke på greip

Den eksterne granskningen ble bestilt etter at Arne Strand, ved Christian Michelsens institutt i Bergen, sendte en bekymringsmelding i fjor vår. Strand var i full gang med å evaluere returprogrammet til Afghanistan for UDI da han fattet mistanke om at noe var galt.

Da han intervjuet returnerte afghanere, hadde de vidt ulike svar på hva de hadde betalt for yrkesopplæringen.

– Summen hang ikke på greip. Beløpet de oppga at de hadde betalt som kursavgift lå skyhøyt over det jeg vet er vanlig på slike institusjoner, sier Strand, og utdyper:

– Jeg hadde snakket med noen som hadde tatt kurset. Så satt jeg i møter og fikk oppgitt en kurspris som var ti ganger høyere enn det folk sa de hadde betalt.

Han sier at det er uklart om deltakerne hadde betalt kurset selv for så å få utbetalt støtten senere, eller om de ble informert om prisen på annen måte.

– Feil informasjon

IOM er en stor, internasjonal organisasjon med 162 medlemsland. Da Strand ba dem om en forklaring på prisforskjellene, syntes han at han ikke fikk noen gode svar.

– Vi ble bekymret, derfor sa jeg i fra og ba UDI følge det opp.

Strand, som har forsket på Afghanistan i en årrekke, sier at han også fikk sprikende forklaringer rundt rutinene for husleiestøtte.

– IOM oppga noe som syntes å være feil informasjon om husleiekontrakter i Afghanistan. For at man skal få utbetaling er man avhengige av å få dokumentene godkjent. Hvis man har feil dokumenter gir det kanskje ikke grunnlag for støtte.

UDI: – Må rydde opp

IOM sa tidligere torsdag at de har gjort funn som ikke stemmer overens med konklusjonen fra Deloitte. De har startet en egen granskning som de håper å ferdigstille i løpet av to uker.

<p>HOVEDSTAD: Barn leker på en åsside over Kabul, IOMs hovedsete i Afghanistan.</p>

HOVEDSTAD: Barn leker på en åsside over Kabul, IOMs hovedsete i Afghanistan.

Foto: Ahmad Masood, Reuters


UDI svarer at de forventer at samarbeidspartneren tar grep.

– De får gjøre sine undersøkelser, så må de svare oss på det vi har spurt om. Vi forventer at de tar grep og rydder opp egne rekker. Vi utbetaler ikke mer før situasjon er avklart og ryddet opp i, sier avdelingsdirektør i region- og mottaksavdelingen, Christine Wilberg, til VG.

UDI har i perioden 2012-2015 utbetalt ni millioner til bostøtte og yrkestrening i Afghanistan. Men programmet med assistert retur i sin helhet har i samme periode kostet dem 44 millioner kroner.

Ukjent beløp

Hvor mye som kan ha blitt misbrukt, er foreløpig uklart.

– Det er naturlig sted å begynne med de to komponentene når vi får et konkret tips, så får vi vurdere om vi også skal gå inn i andre deler av programmene, sier Wilberg.

Hun mener IOM ikke har klart å betrygge dem om at de har gode nok kontrollerrutiner knyttet til risiko for korrupsjon og misligheter.

– Har UDIs kontroll vært god nok?

– Dette viser jo at det er grunnlag for å gå inn og sjekke at man har gode nok kontrollrutiner. Det er det vi har tatt grep for å gjøre nå, etter at vi fikk tips om at ting ikke var som de skulle.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks