Hovedinnhold

Startet forhandlinger om en ny IA-avtale

- Ikke sikkert det blir så tøffe tak

FORHANDLER: Forhandlingen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om ny IA-avtale (inkluderende arbeidsliv) startet opp torsdag i Oslo. Foto: Scanpix
FORHANDLER: Forhandlingen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om ny IA-avtale (inkluderende arbeidsliv) startet opp torsdag i Oslo. Foto: Scanpix
Stemningen var god da partene i arbeidslivet torsdag kveld innledet forhandlinger om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv.

Fakta IA-avtalen

  • Avtalen om inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen – ble inngått i 2001 mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Ble fornyet i 2006 og skal fornyes på nytt i mars 2010.
  • Målet med avtalen er blant annet å redusere sykefraværet med 20 prosent. Om lag 50 prosent av norske bedrifter er omfattet av avtalen.
  • Hittil er bare ett av tre delmål er oppnådd: Forventet pensjonsalder har økt med et halvt år. En ekspertgruppe som skal drøfte mulige tiltak for redusert sykefravær, skal levere sin rapport 3. februar.
  • Partene i IA-avtalen er regjeringen ved arbeidsministeren, staten som arbeidsgiver ved fornyingsministeren, arbeidsgiverorganisasjonene NHO, HSH, KS og NAVO samt arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Unio og Akademikerne.
  • Sykefraværet steg med 11 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år. Det er den kraftigste veksten på ni år. Det er det legemeldte langtidsfraværet som øker mest.

  • Kilde: NTB

- Det var et godt og hyggelig møte. Partene ser alvorlig på det høye sykefraværet og er enige om å jobbe sammen for å få det ned, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) til NTB.

Hun ser positivt på muligheten for å få på plass en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv, men medgir at mer krevende runder rundt møtebordet er i vente. Det kan bli tøffe tak når forslagene til konkrete tiltak skal diskuteres.

- Det er ikke sikkert vi trenger så tøffe tak. Vi får vente og se, sier hun.

Den nåværende IA-avtalen utløper 1. mars i år og skal videreføres. Om lag 50 prosent av norske bedrifter forholder seg til avtaleverket, og en sentral målsetting er å få denne andelen opp.

Mange forslag

Forslagene til hvordan sykefraværet kan reduseres er mange. En mulighet er å pålegge arbeidsgiverne å betale mer av den ansattes sykelønn, mot statlige lettelser på andre områder - for eksempel i arbeidsgiveravgiften. Forslaget om å innføre en lightversjon av den svenske modellen med normerte sykmeldinger, synes selv LO nå å åpne for.

- Det er ingenting av det som hittil har vært oppe, som ikke går an å diskutere, sier LO-leder Roar Flåthen til NTB.

Men ett forslag skyter han likevel ned: Forslaget om å kutte i sykelønnsordningen dersom en ny IA-avtale ikke gir lavere sykefravær. YS-leder Tore Eugen Kvalheim provoserte LO da han åpnet for dette i et intervju med Dagens Næringsliv torsdag.

- Det er helt uaktuelt, og ikke noe diskusjonstema. Du skal ikke først bli syk og så fattig i tillegg. Det er iallfall ikke vår linje, sier Flåthen, som sier han er optimist med tanke på enighet om en ny IA-avtale.

- Dialogen er god, og jeg er iallfall ikke mindre optimistisk etter dette møtet. Dette tror jeg faktisk vi får til, sier han.

For LO er det viktig at den nye IA-avtalen blir mer målrettet og oversiktlig.

- Den må bli enklere å forholde seg til også for små og mellomstore bedrifter, sier Flåthen.

Nye forslag

Blant LOs konkrete forslag er å tydeliggjøre gravides rett til lønnet permisjon i stedet for sykmelding, utvidet premiering av IA-bedrifter og en tidligere oppfølging av sykmeldte.

NHO-sjef John G. Bernander er innstilt på at arbeidsgiverne må ta mer ansvar for å holde sine ansatte friske og i jobb.

- Men også arbeidstakerne må bidra til å få sykefraværet ned, understreker han.

Administrerende direktør Vibeke Madsen i Handels - og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) minner om at også legene og Nav må ta sin del av ansvaret for det økende sykefraværet.

- Enkelte leger er nok litt for kjappe med å skrive ut sykmeldinger på 100 prosent, og Nav må komme tidligere på banen. Jeg mener alle parter har en felles forståelse av dette, selv om de konkrete diskusjonene ligger foran oss. Uansett er det godt å være i gang, sier hun.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) gjentok etter torsdagens møte at målet om 20 prosents reduksjon i sykefraværet fra 2001-nivå, ligger fast. Men regjeringen akter ikke å åpne for en diskusjon om det mange oppfatter som selve ryggraden i sykelønnsordningen.

- Vi vil ikke endre på rettighetene til arbeidstakerne. Det skal fortsatt være full lønn under sykdom, fastslår hun.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks