Hovedinnhold

Dette blir helseforetaket anmeldt for

Jusekspert: - Ikke vanlig i det hele tatt

FULL GRANSKING: Det er satt i gang full gransking av pasientjournalene ved kirurgisk klinikk på Sykehuset Asker og Bærum etter grov svikt i innkallingen av pasienter til kontroll og behandling. Foto: Frode Hansen/VG
FULL GRANSKING: Det er satt i gang full gransking av pasientjournalene ved kirurgisk klinikk på Sykehuset Asker og Bærum etter grov svikt i innkallingen av pasienter til kontroll og behandling. Foto: Frode Hansen/VG
(VG Nett) Helsetilsynet mener at Vestre Viken helseforetak både har brutt straffeloven og helsepersonelloven etter at pasientinnkallelser er blitt utsatt ved Sykehuset Asker og Bærum.

Denne saken handler om:

Tips oss

Dette er saken

  • Sykehuset i Asker og Bærum har oppdaget en systemsvikt som har ført til at pasienter har fått endret dato for innkallelse. De sjekker nå 3700 pasientjournaler ved kirurgisk poliklinikk.
  • Helsetilsynet undersøker hvorvidt manipulasjon av datoer er gjort bevisst. Søndag innkalte de til hastemøte.
  • Mandag morgen ble Vestre Viken helseforetak anmeldt av Statens Helsetilsyn.
  • Helseministeren har etter avsløringen beordret full gjennomgang av rutinene ved alle landets helseforetak.

Mandag morgen besluttet Statens Helsetilsyn å anmelde Vestre Viken helseforetak. Bakgrunnen er VGs avsløring om en systemsvikt som har ført til at pasienter har fått endret dato for innkallelse.

Har du opplysninger om denne saken?Kontakt VG Netts journalister her

Helsetilsynet mener Vestre Viken helseforetak har begått både brudd på helsepersonelloven og straffeloven, og har anmeldt dem etter paragraf 48 i straffeloven, samt paragrafene 67, 16 og 4 i helsepersonelloven.

- Paragraf 48 i straffeloven er en bestemmelse om at et foretak kan straffes hvis noen ansatte har begått straffbare handlinger. Vi legger til grunn at det først og fremst er foretaket som har ansvaret for å påse at helselovgivningen følges, sier Gorm Are Grammeltvedt ved avdeling for tilsynssaker i Helsetilsynet til VG Nett.

BAKGRUNN:Dette er sykehusskandalen

- Grov uaktsomhet

I paragraf 67 i helsepersonelloven heter det at den som forsettelig eller grovt uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser i loven eller i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

Grammeltvedt understreker imidlertid at siden det er hele foretaket som er anmeldt, så vil en eventuell straffereaksjon være bøter.

Han kan likevel ikke utelukke at enkeltpersoner kan bli anmeldt individuelt, eller at flere lovparagrafer kan bli aktuelle etter hvert.

- Man kan aldri utelukke noen ting, men dette er noe som må vurderes når man får mer informasjon.

I helsepersonellovens paragraf 4 setter krav til forsvarlighet i yrket, mens det i paragraf 16 heter at virksomheten skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overvåke sine lovpålagte plikter. Helsetilsynet mener at helseforetaket også har begått brudd på disse paragrafene.

LES OGSÅ:Etikkrådet mener helsevesents omdømme står i fare

LEVERT ANMELDELSE: Gorm Grammeltvedt i Statens Helsetilsyn. Foto: Nils Bjåland
LEVERT ANMELDELSE: Gorm Grammeltvedt i Statens Helsetilsyn. Foto: Nils Bjåland

Svært uvanlig

Ragnhild Helene Hennum, som er ekspert på norsk strafferett, ved Universitetet i Oslo, sier til VG Nett at anmeldelse av helseforetak etter straffeloven er svært uvanlig.

- Det er ikke vanlig i det hele tatt at foretak blir anmeldt etter straffeloven, særlig ikke helseforetak. Det er normalt enkeltpersoner som blir omfattet av denne loven, sier hun.

Grammeltvedt i Helsetilsynet bekrefter dette.

- Det er ikke snakk om mange saker hvor et helsefortak blir anmeldt etter straffeloven. Det er snakk om noen få i året, sier han.

Det alvorlige forholdet er nå under etterforskning ved Asker og Bærum politistasjon.

- Vi har mottatt en anmeldelse, og har vurdert innholdet og besluttet å iverksette en etterforskning. Helsetilsynet mener at det er lovbrudd på både straffeloven og helsepersonelloven, men etterforskningen vil vise om lover er blitt brutt, sier kriminalavdelingssjef Nina Bjørlo ved Asker og Bærum politistasjon til VG Nett.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HADDE KREFT: Sykehuset Asker og Bærum brøt loven da de ikke ga 74-åringen beskjed om at han hadde fått innvilget rett til nødvendig helsehjelp ved Sykehuset Asker og Bærum etter mistanke om kreft. Først i august 09, 8 måneder etter at han ble henvist til SAB med mistanke om kreft, ble han kalt inn til time. I desember fikk han diagnosen. Kreftpasienten til høyre, kona til venstre. Foto: Frode Hansen
HADDE KREFT: Sykehuset Asker og Bærum brøt loven da de ikke ga 74-åringen beskjed om at han hadde fått innvilget rett til nødvendig helsehjelp ved Sykehuset Asker og Bærum etter mistanke om kreft. Først i august 09, 8 måneder etter at han ble henvist til SAB med mistanke om kreft, ble han kalt inn til time. I desember fikk han diagnosen. Kreftpasienten til høyre, kona til venstre. Foto: Frode Hansen


LES OGSÅ:Nå skal 3700 pasientjournaler granskes for datotriksing

Datatilsynet kontaktet

Det politiet nå vil prøve å komme til bunns i er hvorvidt manipulasonen av datoer er gjort bevisst. Tidsfristene som er hjemlet i Pasientrettighetsloven kan påføre helseforetakene store kostnader om de ikke blir overholdt. Pasientene får en garanti om behandling innen en frist spesialisten fastsetter.

Hvis denne ikke overholdes står pasienten fritt til å søke behandling andre steder, enten det er på private sykehus eller i utlandet. Regningen for behandlingen blir sendt til det regionale helseforetaket.

Også Datatilsynet er blitt kontaktet av Helsetilsynet, men de har ennå ikke fått en formell henvendelse med forespørsel om bistand.

- Det er snakk om en uformell kontakt, og avventer derfor en eventuell henstilling fra enten politiet eller Helsetilsynet. Men vi har likevel folk klare dersom dette skulle bli aktuelt, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet til VG Nett.

Han sier at de har spesialister på datasikkerhet som kan se på i hvilken grad det settes spor etter endringer i dette systemet, og om det er i stand til å sikre kravene i regelverket.

LES OGSÅ:Helseministeren kalte inn til krisemøte

- Aldri hyggelig

Kommunikasjonssjef i Vestre Viken HF, Jo Heldaas, sier at de kommer til å gjøre alt de kan for å bistå at etterforskningen skal bli så presis og god som mulig.

- Det er aldri hyggelig for en institusjon å bli anmeldt, men dette gjenspeiler alvorlighetsgraden vi tidlig gikk ut med. Politi og påtalemyndighet har helt andre muligheter til å drive etterforskning enn det vi har, så vi ser på dette som et hjelpemiddel til å komme til bunns i saken, sier han til VG Nett.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks