Hovedinnhold

- Kvinner og barn har vært ofre for en mannsvennlig lov

(VG Nett) Da Knut Storberget presenterte sin nye og moderniserte straffelov, la han ikke skjul på at kvinner og barn har vært de store taperne under det gamle lovverket.
FORESLÅR TILTAK: Justisminister Knut Storberget kommer nå med tiltak etter gatevolden i forbindelse med Gaza-demonstrasjonene. Foto: Scanpix
FORESLÅR TILTAK: Justisminister Knut Storberget kommer nå med tiltak etter gatevolden i forbindelse med Gaza-demonstrasjonene. Foto: Scanpix

Skjerpet straff for voldtekt, drap og grov vold var hovedoverskriften da justisminister Knut Storberget la frem sitt forslag til ny, modernisert straffelov fredag.

Kritikerne av dagens straffelov har brukt det lave straffenivået som hovedargument når de har slaktet dagens rettspraksis. Storberget kunne ikke vært mer enig. Han betegner dagens lovverk som «Lagd av menn, for menn, for over hundre år siden».

- Historisk sett er det ingen tvil om at kvinner og barn har vært ofre for et mannsvennlig lovverk. De har blitt dårlig ivaretatt med det gamle lovverket, sier justisministeren til VG Nett.

- For lavt straffenivå

Allerede i en kronikk i dagens VG offentliggjorde han at strafferammen for mishandling i nære relasjoner øker fra tre til seks år. For grov mishandling øker strafferammen fra seks til hele 15 år. Dersom det er barn til stede når volden utøves, skal dette tillegges skjerpende vekt.

Barn skal også ivaretas bedre ved at absolutt all form for seksuell omgang med barn, ikke bare fullbyrdet samleie, dømmes som voldtekt. Rettsvernet skal sterkes ytterligere, ved at minstestraffen for voldtekt økes fra to til tre år. Minstestraffen for drap økes til åtte år.

- Dette er kriminalitet som skjer på arenaer der man skal kunne føle seg trygg, og omfanget er sterkt og økende. Dette er både politisk viktig, og noe jeg personlig er veldig opptatt av, sier han.

DISKUTÉR:Hvor bør straffenivået for drap, voldtekt og vold ligge? Er kvinner og barn tapere med dagens straffelov?

Storberget sier rett ut at han syns straffenivået i denne type saker har vært alt for lavt, og ikke stått i stil med samfunnets syn på hvor alvorlig disse forbrytelsene er. Loven trer tidligst i kraft i 2010, men justisministeren håper at domstolene tar signalene på alvor allerede nå, og følger opp med økt straffenivå straks loven er behandlet, trolig til våren eller høsten.

Han vil likevel ikke klandre domstolene for å ha vært for slappe med rettspraksisen til nå.

- Må ha mer enn strenge straffer

- Jeg vil ikke legge skylden på domstolene, de har bare fulgt en allerede eksisterende rettspraksis som går langt tilbake i tid. Det er derfor det er viktig at vi kommer på banen, sier han.

LES OGSÅ:Snart kan du ærekrenke hvem du vil

- Er de nye strafferammene du legger opp til nå et sterkt nok signal? Kunne dere ikke trådt enda mer til?

- Jeg vil absolutt si det er strengt nok. Noen har ymtet frempå at minstestraffen for voldtekt burde settes til seks år, men det er helt utenkelig. Lovgivningen skal passe alle mulige eventualiteter og særtilfelles, og sånn sett mener jeg at vi legger oss på et passelig nivå med den nye loven, sier han.

Stoerbeget mener en måte å måle det nye lovverkets suksess eller mangel på sådan, kan være å se på antall lovbrudd, oppklaringsprosent, antall domfellelser, tilbakefallsrate, og gjennomsnittlig straffenivå for de ulike forbrytelsene. Forhåpentligvis vil det beskytte samfunnet bedre mot vold, voldtekt og drap enn dagens lovverk, mener han.

LES OGSÅ:- Ta vare på de små vitnene

Men Storberget understreker at det ikke er nok med strenge straffer. Han ber folk se det nye lovverket i sammenheng med stortingsmeldingen om kriminalomsorgen, som ble lagt frem tidligere i år, og ønsker en fortsatt bred debatt om hva man skal fylle straffen med. I tillegg understreker han viktigheten av andre tiltak rettet mot ofre for denne typen kriminalitet, som voldtektsmottak, egne voldtektsgrupper i Kripos, bistandsadvokatordning og barnehus for unge ofre.

- Vi kan ikke se oss blinde på straff, men dette er en viktig del av arbeidet, sier han.

- Tar inn ny kriminalitet

Den nye og moderne varianten av straffeloven inneholder i tillegg til dette, en rekke nye bestemmelser.Fra før av var det kjent at ærekrenkelser ikke lenger skal rammes av straffeloven, og at blasfemibestemmelsen forsvinner. Det blir også bedre vern mot hatefulle ytringer, og skjerpet straff for grov barnebortføring.

Identitetstyveri, som er en økende form for kriminalitet, blir nå straffbart. Såkalt cyberkriminalitet skal også rammes hardere. En ny bestemmelse skal gjøre det lettere å stenge ned nettsteder, for eksempel ved sjikane eller skadelige angrep mot betalingssystemer eller datasystemer.

- Vi har fjernet utdaterte lovbestemmelser, og inkludert ny, moderne kriminalitet i den nye loven, sier en tydelig fornøyd Knut Storberget.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks