Hovedinnhold

Barneombudet krever politiattest med henlagte sex-saker

TIDSBEGRENSET: henlagte saker kan stå i en tidsbegrenset periode i en politiattest. Barneombud Reidar Hjermann er innforstått med at uskyldige kan rammes. Her diskuterer han politiattester med studieleder Karen Lassen ved lærerutdanningen i Høgskolen i Vestfold i Tønsberg, som han åpnet i går. Foto: Jan Rune Måsø
TIDSBEGRENSET: henlagte saker kan stå i en tidsbegrenset periode i en politiattest. Barneombud Reidar Hjermann er innforstått med at uskyldige kan rammes. Her diskuterer han politiattester med studieleder Karen Lassen ved lærerutdanningen i Høgskolen i Vestfold i Tønsberg, som han åpnet i går. Foto: Jan Rune Måsø
Barneombudet vil at henlagte saker om seksuelle overgrep mot barn skal komme fram i en politiattest. Uskyldige rammes, raser Advokatforeningen.

Fakta om politiattest

  • Områder der det i dag er krav om politiattest:
  • barnevern, asylmottak, adopsjon, barnehage, skolefritidsordning, grunnskole og videregående skole, universitet og høyskole, helse- og sosialtjeneste og frivillig sektor.
  • Frivillige organisasjoner fikk fra 1. desember 2006 mulighet til å hente innhente politiattest fra frivillige som arbeider med barn og unge etter Forskrift om strafferegistrering. Denne attesten viser bare seksuelt misbruk av barn.
  • Et lovforslag og en forskriftsendring har nylig vært på høring og blir behandlet i Stortinget våren 2009. Her foreslås å utvide politiattesten til å gjelde familievold, trusler som fører til tvangsarbeid og prostitusjon, legemsbeskadigelse, grov legemsbeskadigelse, drap, ran og grovt ran. I tillegg foreslås det også å føre inn narkotikaforbrytelser.

AV:JAN RUNE MÅSØ
Om barneombud Reidar Hjermann får det som han ønsker, vil menn og kvinner som har vært mistenkt for seksuelle overgrep mot barn, få dette nedfelt i en politiattest selv om saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Hva mener du om at henlagte sex-saker også skal stå i en politiattest?Diskutér her!

Barneombudet vet han kaster en brannfakkel inn i debatten om politiattest for personer som skal jobbe med barn og unge. Likevel står han fast på sitt.

- Det er ekstremt vanskelig å bevise seksuelle overgrep mot barn. Det er en lang vei å gå for å få en fellende dom. Derfor mener jeg at departementet må vurdere om også henlagte saker med overgrep mot barn skal stå oppført i en attest, sier Reidar Hjermann.

Hjermann og hans stab går dermed lenger enn lovforslaget og forskriftsendringen som skal behandles våren 2009. Her foreslås det å utvide politiattesten fra bare å omtale seksuelle overgrep mot barn, til også å inneholde blant annet ran, vold, drap og narkotikakriminalitet.

Støtter forslaget

I et brev til Justisdepartementet peker barneombudet på at de støtter forslaget om utvidelsen. I tillegg til at ombudet også støtter forslaget om at siktelser og tiltaler bør tas med, går altså Hjermann enda lengre - henlagte saker må også tas med, selv om det kan gå ut over uskyldige.

- Vi må ta sjansen på at noen uskyldige ikke får jobbe med barn. Det er en kostnad vi må ta for å sikre barna. Ikke alt fanges opp av jusen og domstolene, det er saker som kan være henlagt selv om personen er skyldig i overgrep, mener Reidar Hjermann.

Barneombudet mener dette kan løses ved at verserende saker og henlagte saker bare blir stående i en attest i en begrenset tidsperiode.

- Jeg mener også at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, for evig tid skal være utestengt fra å jobbe med barn, sier Hjermann.

- Totalt uhørt

Advokatforeningen reagerer kraftig på Reidar Hjermanns utspill.
- Det er totalt uhørt, det barneombudet foreslår. Her vil uskyldige bli rammet. Når en sak er henlagt, så er personen uskyldig etter loven, sier nyvalgt leder i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg Arild Humlen.

Han mener at Hjermann vil fravike en av rettsstatens viktigste prinsipper her selv om det er viktig å sikre barns rettigheter.
Nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Jan Arild Ellingsen (Frp) mener også at barneombudet går for langt.

- Er man ikke dømt for noe, så skal man ikke straffes for det. I en barnefordelingssak kan noe slikt bli brukt mot den andre parten. Dette kan påvirke en uskyldig person resten av livet, også karrieremessig, sier Frp-politikeren.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks