Hovedinnhold

Økonomer med barn tjener mer enn barnløse

** Econa: - Barn er en suksessfaktor ** Størst fortrinn i offentlig sektor

FLEKSIBLE LØSNINGER: Administrerende direktør Tom Bolstad i siviløkønomenes fagforening Econa mener det bør jobbes for mer fleksible løsninger i flere sektorer slik at flere kan satse både på familie og jobb, og ikke måtte velge. Foto: Magne Kirknes
FLEKSIBLE LØSNINGER: Administrerende direktør Tom Bolstad i siviløkønomenes fagforening Econa mener det bør jobbes for mer fleksible løsninger i flere sektorer slik at flere kan satse både på familie og jobb, og ikke måtte velge. Foto: Magne Kirknes
Det kan lønne seg å ha barn om man ønsker karrieresuksess, skal man tro en fersk undersøkelse.

Denne saken handler om:

Econa

  • Interesse- og arbeidstakerorganisasjon for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag.
  • 19.000 medlemmer i offentlig og privat sektor
  • Jobber for å tydeliggjøre økonomifagenes betydning i samfunnet

Mange opplever at barn og familie ofte kan gå negativt utover karrieren. E24 har tidligere skrevet om kvinner som har følt seg forbigått fordi de har, eller planlegger å få barn.

Ifølge en fersk undersøkelse TNS Gallup har gjort på vegne av siviløkonomenes fagforening Econa, er det imidlertid grunn til å tro at det motsatte også kan være tilfelle.

Av undersøkelsen kommer det nemlig frem at foreldre under 50 år tjener over 50.000 kroner mer enn de som ikke har barn.

Totalt ble 7500 medlemmer, både i offentlig og privat sektor, spurt om blant annet lønnsnivå og om de har barn.

Les også: Slik kombinerer du karriere og familieliv 

- Småbarnsforeldre mer strukturerte

Tallene er klare: Det å få barn og karriere gir større sannsynlighet for høyere lønn for masterutdannede økonomer.

- Dette er et morsomt funn, og det motsatte av det man kanskje hadde forventet seg. Det er neppe slik at det å føde i seg selv gir lønnsøkning. Det er her vi kan begynne å spekulere: Hvorfor gir lønnsgivere deg mer lønn etter du har fått barn? sier administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, til VG.

Han tror hovedårsaken til dette er at kvinner med små barn må tilpasse seg en hektisk hverdag. De må derfor planlegge mer, og bli strukturerte: Noe som kan resultere i at de blir mer effektive på jobb. Arbeidsgivere verdsetter også at man oppleves som stabile, trygge og etablerte.

- Det er overraskende at det faktisk lønner seg å få barn om man vil tjene mer, sier Bolstad.

Han mener det bør jobbes for mer fleksible løsninger i flere sektorer slik at flere kan satse både på familie og jobb, og ikke behøve å velge.

Les også: Er vi mødre som jobber heltid dårlige mødre? 

Størst fortrinn i offentlig sektor

Når man sammenlikner kvinner med og uten barn over 35 år, viser undersøkelsen at det er tilnærmet ingen forskjell i hvor de ligger karrieremessig.

For barnløse menn er tilbøyeligheten for å bli ledere adskillig svakere enn menn med barn.

- Barn synes generelt sett å være en suksessfaktor for den som ønsker karriere. Det er spesielt i offentlig sektor at man ser de med barn har et fortrinn om man ønsker karriere, sier Bolstad.

Samtidig viser undersøkelsen at de over 35 år som har barn også jobber mindre enn de uten barn.

- De tjener mer, og jobber mindre, sier Bolstad.

Kombinerer familieliv og arbeid

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Kjersti Misje Østbakken, offentliggjorde i høst en rapport om dette temaet. Der undersøkte hun og kollegene sammenhengen mellom timelønn og barn for kvinner og menn.

I motsetning til Econas undersøkelse som bare baserte seg på økonomer, var denne representativ for alle sysselsatte i Norge.

- Våre funn viste at heltidsansatte kvinner i alderen 20 til 45 år som har barn i gjennomsnitt har lavere lønn enn ellers like kvinner uten barn. For menn er det motsatt. Fedre har høyere lønn enn menn uten barn. Så våre funn støtter ikke helt denne undersøkelsen, sier Østbakken til VG.

Likevel presiserer Østbakken at hun tror dagens arbeidsliv gjør det lettere å kombinere familie og karriere:

Kravet til tilstedeværelse er ikke like stort i alle yrker, og flere kan jobbe hjemmefra. Mange yrker er også fleksible, der man for eksempel kan ta igjen tapt arbeidstid på kvelden eller i helgene.

- Det gjør det lettere for ansatte med barn å kombinere jobb og familie. Man kan også tenke seg at barnehagedekning og maksprisreformer, samt utvidede fedrekvoter, gjør det lettere for både kvinner og menn som ønsker å satse på karrieren å få barn. Noen vil også hevde at man blir mer produktive av å ha barn, sier hun.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks