Hovedinnhold

Faremo åpner for lovendring

BEVEGET: Grete Faremo møtte Annett Berntsberg Eck på Stortinget forrige uke. - Jeg er selv mor og ble svært rørt av denne saken, sa justisministeren i et møte med Annett på Stortinget. Bildet er tatt på Faremos kontor rundt en måned før dette møtet. FOTO: Frode Hansen, VG
BEVEGET: Grete Faremo møtte Annett Berntsberg Eck på Stortinget forrige uke. - Jeg er selv mor og ble svært rørt av denne saken, sa justisministeren i et møte med Annett på Stortinget. Bildet er tatt på Faremos kontor rundt en måned før dette møtet. FOTO: Frode Hansen, VG
(VG Nett) Saken om Annett kan føre til at foreldelsesfristen for voldtekt og drap i Norge blir opphevet. Justisminister Grete Faremo sier hun vil komme med et lovforslag.

Justisministeren sier til VG at hun vil åpne for å fjerne foreldelsesfrister i grove overgrepssaker. Hun reagerte spontant etter å ha lest om Annett Berntsberg Eck i VG Helg.

Annett var seks år da hun ble voldtatt av en voksen mann hun kjenner identiteten til.

LES SAKEN PÅ VG +: Annett (6) ble voldtatt - saken foreldet 

- Når jeg leser historien til Annett slik den er fortalt, må jeg bare si at jeg blir opprørt, jeg blir opprørt og jeg blir opprørt! Det er helt tydelig at vi fortsatt står overfor holdninger vi må utfordre, sier justisminister Grete Faremo.

VG også fortalt om Jan Gunnar Sørbø (30) som anmeldte musikklæreren sin for overgrep i oppveksten. Han fikk den sammen beskjeden som Annett: Saken var foreldet.

Faremo vil snarest sende et forslag ut på høring.

- Jeg vil der stille spørsmålet om det kan være riktig å legge bort foreldelsesfrister for drap og de groveste overgrepene. Mye kan tale for det, sier Faremo.

VGTV: Se møte mellom Faremo og Annette

- Ønsker en høring velkommen

Riksadvokaten sier at de vil se positivt på et lovforslag om foreldelsesfrister i de mest alvorlige sakene, som voldtekt og drap.

- Det er et vanskelig spørsmål, fordi det er gode argumenter i begge retninger. Men vi ønsker en høring om dette velkommen, slik at vi kan gå i dybden og se på lovverket i våre naboland.

For noen år siden opphevet Sverige foreldelsen for drap, og det er absolutt relevant for oss, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

LES HELE SAKEN OM ANNETT OG MANNEN SOM GÅR LANGT I Å INNRØMME OVERGREPENE I VG HELG.
LES HELE SAKEN OM ANNETT OG MANNEN SOM GÅR LANGT I Å INNRØMME OVERGREPENE I VG HELG.

Under arbeidet med nye straffelov opphevet norske myndigheter foreldelsesfristen for krigsforbrytelser og folkemord i 2005. Tre år senere, i 2008, tok de et nytt skritt og innlemmet terrorhandlinger.

Moderne teknikker

Treff på gjerningsmenn med bruk av moderne DNA-teknikk er et argument Riksadvokaten ser taler for opphevelse av foreldelsesfristen.

FrPs justispolitiker Hans Frode Asmyhr fikk høre Annetts historie fra henne selv. Han sier:

- Vi har sagt at vi ikke ønsker foreldelse i straffesaker i det hele tatt. Det er bare til vern for gjerningsmannen. Annetts sak viser tydelig at det kan ta tid før offeret selv orker å anmelde og ta opp kampen. Når vi i tillegg har å gjøre med en gjerningsmann som erkjenner å ha begått voldtekt, blir det forkastelig.

Faremo: - Svært rørt

Forsvarer Frode Sulland kaller Faremos utspill populistisk.

- Foreldelse av straffesaker hviler på grunnleggende rettsstatlige prinsipper, med vekt på at man en gang skal bli ferdig med en forhistorie, påpeker Sulland.

Mannen som Annett hevder voldtok henne har aldri vært etterforsket, fordi anmeldelsene fra Annett og to andre kvinner ble avgitt etter at sakene var foreldet. Annett kjemper nå for å fjerne foreldelsesreglene for overgrep.

- Du er en modig kvinne. Jeg er selv mor og ble svært rørt av denne saken, sa justisministeren i et møte med Annett på Stortinget.

- Fungerer dagens foreldelsesregler mest som beskyttelse for gjerningsmannen?

- Vi har foreldelsesregler for at gjerningspersonen skal kunne legge et forhold bak seg, og fordi muligheten for bevisførselen svekkes over tid. Men i alvorlige tilfeller, som jeg opplever at Annett og disse andre kvinnenes historie illustrerer, kan det være at foreldelsesfrister kanskje ikke er riktig.

Til vurdering

Justisministeren sier at reglene skal speile samfunnets holdninger.

- Heldigvis er holdningene til overgrep endret fra 70-tallet. Og også fra da jeg sist var justisminister, på 90-tallet. Dette er alvorlig kriminalitet som er belagt med høy straff. Når det gjelder foreldelsesreglene må vi se på om vi kanskje ikke er helt i mål, sier Faremo.

I 1998 ble det gjort endringer i lovverket, slik at foreldelsestiden begynner å løpe fra offeret er 18 år og ikke lenger fra overgrepstidspunktet. Men regelendringen hjelper ikke Annett, for den har ikke tilbakevirkende kraft.

- Punktet om tilbakevirkende kraft er en sterk regel i vår grunnlov, men vi skal se nærmere på dette også, lover Faremo.

Skal være høyprioritet i politiet

- Annett skal uansett vite at hvis vi nå oppnår bedre regler, er hun en av dem som har gått foran for å få det til.

- I VG Helg kritiserte en politibetjent sin egen etat fordi de ikke har etterforsket denne saken. Har hun rett i at det dreier seg om ressursmangel?

- Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men vi har heldigvis økt oppmerksomheten omkring denne type saker i politiet. Vi har ildsjeler som jobber mye og vi har også økt kompetanse. Dette dreier seg om alvorlig kriminalitet og skal være høyprioriterte oppgaver for politiet.

- Men denne saken ble ikke prioritert. Sier du at dette vil endre seg?

- Jeg ser det som viktig at politiet får bedre verktøy og øker kompetansen for å kunne bevise og gjøre skikkelig etterforskning. Her er politihøyskolen et veldig viktig punkt på min dagsorden.Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks