Hovedinnhold

Kvinner på krisesenter flykter fra innvandrermenn

Nesten 60 prosent av kvinnene på krisesenteret i Arendal flykter fra menn med innvandrerbakgrunn, viser ferske tall.

Halvparten av kvinnene som søker tilflukt på krisesenteret i Arendal har utenlandsk opprinnelse. Av det totale antallet kvinner som oppsøker krisesenteret, utenlandske som etnisk norske, lever i underkant av 60 prosent av kvinnene med menn som ikke er etnisk norske, skriver Agderposten.

Vel 10 prosent av befolkningen i Aust-Agder har innvandrerbakgrunn.

Ifølge daglig leder ved krisesenteret, Tove Jansen, kan kulturforskjeller være medvirkende årsak til at mange kvinner må flykte fra sine voldelige ektemenn.

- Vår erfaring tilsier at flere av de fremmedkulturelle kvinnene kommer fra samfunn der arrangerte ekteskap eller tvangsgifte kan være en del av kulturen, sier Jansen, som understreker at hun kun uttaler seg på generelt grunnlag.

I møtet med norsk kultur skjer det, ifølge Tove Jansen, en endring i og med at vårt samfunn stiller andre krav.

- Her får kvinnene et helt annet utgangspunkt som utfordrer disse rollemønstrene. I noen tilfeller kan dette dessverre være en medvirkende årsak til fysisk og psykisk vold, sier hun.

På bare ett år har andelen kvinner med innvandrerbakgrunn på krisesenteret i Arendal økt fra 40 til 50 prosent, men Jansen tror likevel ikke det er mer vold mot kvinner enn før.

- Jeg tror snarere at tilbudet vårt blir bedre kjent og at flere og flere kvinner våger å bryte ut av voldelige ekteskap og komme til oss, sier hun til Agderposten.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks