Hovedinnhold

To fanger tok livet sitt i Oslo fengsel

En av dem var innlagt på psykiatrisk avdeling noen dager før selvdrap

(VG Nett) I løpet av tre dager har to varetektsfanger i Oslo fengsel tatt sitt eget liv.

- Det er to varetektsinnsatte som har tatt livet sitt. Det er ingen forbindelse mellom de to hendelsene. Begge hadde sittet kort tid i varetekt, sier leder Stig Meisler Storvik i Oslo fengsel.

Den ene tok livet sitt natt til onsdag, mens den andre fangen tok livet sitt natt til lørdag. Begge fangene var innsatte ved avdeling B i Oslo fengsel, som er en egen avdeling for varetektsfanger.

- Sistnevnte satt ikke i varetekt i Oslo fengsel da den første tok sitt liv, sier Storvik.

To selvdrap siste fem år

Han er svært tilbakeholden med å gi opplysninger om de to hendelsene.

- I begge sakene igangsatte vi våre rutiner ved slike hendelser. I begge tilfellene ble også kriminalteknikere tilkalt som sikret spor, sier Storvik.

Før den siste ukens selvdrap hadde to fanger tatt livet sitt i fengselet i løpet av de siste fem årene.

- Det var en fange som tok livet sitt i 2008 og en annen fange som gjorde det samme i 2011, sier Storvik.

Fortalte om vold gjennom syv år

Mannen som tok livet sitt natt til lørdag ble varetektsfengslet i Oslo tingrett onsdag. Mannen var siktet for vold i nære relasjoner.

Før mannen ble fremstilt for varetektsfengsling hadde han vært innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg, får VG opplyst.

Etter oppholdet ved den psykiatriske avdelingen ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev og besøkskontroll i to uker.

I kjennelsen fra Oslo tingrett heter det følgende om mannens helsetilstand:

«Retten mener at varetektsfengsling for fire uker ikke vil være et uforholdsmessig inngrep sett på bakgrunn av sakens alvorlige karakter. Retten har vurdert siktedes helsemessige problemer. Retten legger til grunn at han vil få nødvendig helsetilsyn og eventuell hjelp i fengselet.»

VG har vært i kontakt med mannens forsvarer, som ikke ønsker å kommentere VGs opplysninger.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks