Hovedinnhold

Nesten 600 trussel- og voldshendelser mot NAV-ansatte på fem måneder

**Ligger an til økning i fysiske angrep i år
**Tillitsvalgte etterlyser bedre sikkerhet for NAV-ansatte

AVSPERRET: NAV-kontoret på Grorud ble stengt ut dagen, etter at en 26 år gammel mann knivstakk saksbehandleren sin mandag morgen. Foto: KRISTIAN HELGESEN, VG
AVSPERRET: NAV-kontoret på Grorud ble stengt ut dagen, etter at en 26 år gammel mann knivstakk saksbehandleren sin mandag morgen. Foto: KRISTIAN HELGESEN, VG
(VG Nett) Fra januar til mai rapporterte NAV-ansatte om 598 tilfeller av vold og trusler - noe over fjoråret. NAV-direktøren mener en del av forklaringen er mer fokus på rapportering.

Denne saken handler om:

Mandag morgen ble en kvinne stukket flere ganger med kniv, blant annet i ryggen, av en 26 år gammel mann på NAV-kontoret på Grorud i Oslo. Kvinnen, som var mannens saksbehandler, ligger kritisk skadet på Oslo universitetssykehus Ullevål.

Gjerningsmannen ble pågrepet av politiet kort tid senere, og er siktet for drapsforsøk.

- Vi er alle veldig preget over hendelsen i dag. Det er tragisk, sier Inger-Johanne Stokke, HR-direktør i NAV, til VG.

Sjikane og vold

I desember skrev VG at antallet hendelser knyttet til trusler og vold mot NAV og NAV-ansatte var nesten tre ganger så høyt i 2012 enn tre år tidligere. I 2010 ble det registrert 481 hendelser, mens det i 2012 var 1261.

Frem til mai i år var det ifølge HR-direktøren registrert 598 hendelser med trusler og vold mot NAV-ansatte. Stokke forteller at de generelt ser en trend med mer utagerende atferd og mer pågående brukere.

- Det dreier seg om truende atferd, sjikane og vold. Jeg er alltid bekymret når jeg ser slikt, sier Stokke.

- Alvorlig problem i mange år

HR-DIREKTØR: Inger-Johanne Stokke i NAV. Foto: NAV
HR-DIREKTØR: Inger-Johanne Stokke i NAV. Foto: NAV

Når det gjelder fysiske angrep ser økningen ut til å bli langt høyere, dersom slike hendelser fortsetter med samme frekvens. I 2013 er det registrert 28 tilfeller av fysiske angrep frem til mai, mot 41 i hele fjor.

- Jeg tenker at dette er alvorlig. Vi har påpekt problemstillinger rundt vold og trusler overfor sosialarbeidere flere ganger. Dette har vært alvorlig problem i mange år, sier forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, til VG.

FO organiserer over 26.000 barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, deriblant hovedtyngden av de kommunalt ansatte i NAV.

Kvisvik forteller at 60 prosent av alle sosialarbeidere sier at de har vært utsatt for vold eller trusler om vold innenfor de siste 10-12 månedene. Hun mener dette blant annet handler om at de ansatte i NAV møter menneske med store utfordringer.

Flere skal ha flyttet

- Ved NAV-kontorene betjener man de menneskene som sitter aller nederst ved bordet. Da er det klart at noen kan ty til vold og trusler som en strategi for å nå frem. Offentlige ansatte forvalter tjenester og midler på vegne av det norske samfunnet, og de må sikres i forbindelse med den jobben de gjør, sier Kvsivik.

- Hvilke tiltak må settes i verk for å hindre at dette skjer?

- Fysiske tilrettelegginger for best mulig sikring, samtidig som at disse kontorene skal være tilgjengelige for brukere. Det handler også om bemanning og de ansatte har den kompetansen de trenger, sier Kvisvik.

FORBUNDSLEDER: Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO). Foto: Fontene
FORBUNDSLEDER: Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO). Foto: Fontene

Hun er ikke kjent med at NAV-ansatte har sluttet i jobben for å komme seg unna trusler og vold, men flere av hennes medlemmer har måtte ty til drastiske tiltak.

- Flere har blitt utsatt for såpass alvorlige trusler mot seg selv og sin familie at de har flyttet fra den ene kanten av landet til den andre. Det er selvfølgelig alvorlig å pakke sammen hele sin tilværelse fordi man føler seg utrygg i arbeidssituasjonen. Det spesielle for sosialarbeidere er at de kan bli utsatt for trusler også på fritiden, og da begrenser det hele livet, sier Kvisvik.

- For store forventninger

HR-direktør Stokke mener noe av årsaken til økningen i hendelser de siste årene er at det er mer fokus på rapportering nå enn tidligere. Men hun tror også at noe av økningen er reell.

- Det kan virke som at det er for store forventninger i forhold til hva brukerne egentlig har krav på, sier HR-direktøren.

På spørsmål om det er innført konkrete sikkerhetstiltak som følge av at tallet på trusler og voldshendelser har økt kraftig de siste årene, opplyser Stokke at hvert enkelt NAV-kontor har egne rutiner i tillegg til NAVs generelle HMS-rutine.

«Medarbeiderne skal så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og belastninger som følge av kontakt med andre. Alle medarbeidere skal være kjent med enhetens interne rutiner for å håndtere slike situasjoner,» heter det i rutinene som ble oppdatert 16. april i år.

- For trange lokaler

STENGT: De ansatte ved NAV-kontoret på Grorud ble tatt hånd om av bedriftshelsetjenesten etter knivstikkingen mot en kollega mandag morgen. Foto: KRISTIAN HELGESEN
STENGT: De ansatte ved NAV-kontoret på Grorud ble tatt hånd om av bedriftshelsetjenesten etter knivstikkingen mot en kollega mandag morgen. Foto: KRISTIAN HELGESEN

Hanne Nordhaug, styreleder i NTL NAV og tillitsvalgt for de statlig ansatte i NAV, mener hendelsen på Grorud er et tegn på at sikkerheten ikke er god nok.

- Samtidig klarer vi ikke å sikre oss mot alt. Vi ønsker å ha åpne lokaler og imøtekommende ansatte, slik at ikke brukerne opplever at de blir møtt av stengte dører. Romslige og åpne lokaler gjør at folk blir mindre aggressive, sier Nordhaug.

Hun har ingen forklaring på årsaken til økningen i volds- og trusselhendelser, men mener at blant annet flere ansatte og større og bedre lokaler kan være nøkkelen til å få ned tallet.
- Noen steder er det for trange lokaler og for få ansatte. I tillegg må det være sikkerhetstiltak, som oversiktlig innredning og alarm, sier Nordhaug.

Ingen bekymringsmeldinger

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Oslo, Morten Kjerstad Larsen, opplyser at det ikke er ukjent for dem at blant annet NAV-ansatte har en risiko for å være utsatt for trusler og vold.

- Lovens forventninger i slike saker er veldig klar. I alle arbeidsplasser hvor det kan foreligge risiko, må det igangsettes planer for å håndtere både forebygging og hvordan ansatte og ledelse skal forholde seg hvis noe skulle skje, sier han.

Ifølge Larsen har ikke Arbeidstilsynet fått inn noen bekymringsmeldinger angående sikkerheten til ansatte i NAV den siste tiden.

- Jeg er helt sikker på at NAV har systemer for å ivareta dette, sier Larsen.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks