Hovedinnhold

Eksdirektør Ballo hevder rektor visste om ulovlig DNA-register

** To eksdirektører sier de prøvde å fikse opp i DNA-skandalen
** Mener det var en kultur for lovbrudd ved Rettsmedisinsk Institutt

I KONFLIKT: Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen (til venstre), mener han ikke var klar over det ulovlige DNA-registeret ved Rettsmedisinsk institutt før Datatilsynet kom med sin rapport i mars. Den påstanden setter eksdirektør ved RMI Olav Gunnar Ballo et stort spørsmålstegn ved. Foto: Knut Falch/Jon-Michel Josefsen/Scanpix
I KONFLIKT: Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen (til venstre), mener han ikke var klar over det ulovlige DNA-registeret ved Rettsmedisinsk institutt før Datatilsynet kom med sin rapport i mars. Den påstanden setter eksdirektør ved RMI Olav Gunnar Ballo et stort spørsmålstegn ved. Foto: Knut Falch/Jon-Michel Josefsen/Scanpix
(VG Nett) Universitetsrektor Ole Petter Ottersen nekter for at han kjente til det ulovlige DNA-registeret ved Rettsmedisinsk institutt. Det mener eksdirektør Olav Gunnar Ballo er «svært overraskende».

Denne saken handler om:

DNA-skandalen

  • VG Nett meldte tirsdag 29. april at Rettsmedisinsk institutt (RMI) har et ulovlig DNA-register som inneholder sensitive opplysninger om tusenvis av nordmenn.
  • Også DNA-informasjon til tusenvis av uskyldige nordmenns, som ifølge loven ikke skal lagres, ligger lagret hos instituttet som hører til Universitetet i Oslo.
  • I tillegg har også RMI lagret biologisk materiale fra en del prøver, også det ulovlig. Det kan brukes til å for eksempel sjekke hvilke sykdommer du er disponert for.
  • Datatilsynet avdekket dette under et tilsyn i fjor høst.
  • VG Nett har avslørt at det er Politidirektoratet som har gitt tillatelse til at RMI har et slikt register.
  • Alle ansatte ved instituttet, inkludert renholdspersonalet, skal ha hatt tilgang på deler av dette ulovlige DNA-registeret.
  • Kripos, som har det eneste lovlige DNA-registeret i Norge, har flere ganger protestert på at RMI skal ha et slikt arkiv.
  • Både Forskningsminister Tora Aasland, justisdepartementet samt Stortingets kontrollkomite har satt granskning for å finne ut hva som har skjedd.

Det er gått to uker siden det ulovlige DNA-registeret ved Rettsmedisinsk institutt ble offentlig kjent.

Etter at Datatilsynets svært kritiske rapport om instituttet ble omtalt på VG Nett, sa rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, at det som kom fram der var nytt for ham.

- Jeg har ikke fått gått dypt inn i dette, men jeg kan ikke forstå noe annet enn at det dreier seg om klare brudd på personopplysningsloven, sa Ottersen til VG Nett 29. mars.

Ifølge Datatilsynet har Rettsmedisinsk institutt blant annet lagret uskyldiges DNA-profiler og deres personopplysninger. I tillegg har de heller ikke slettet alt biologisk materiale etter at det ble analysert - slik loven krever at de skal.

MINISTER: Kastet seg på telefonen etter DNA-avsløring 

VET DU NOE OM DENNE SAKEN? TIPS VG NETTS JOURNALIST 

Går i rette med rektor

Nå går Olav Gunnar Ballo, direktør ved instituttet fra okotber 2009 til juli 2010, i rette med rektoren.

- Jeg er svært overrasket over at rektor sier at han ikke visste om dette. Det var satt i gang et arbeid for å kartlegge mangler, hvor advokatfirmaet Hjort var engasjert. Universitetet hadde godkjent bruken av firmaet til dette og andre formål. Tidlig i prosessen kom manglene med datasikkerheten fram. Rektor var naturligvis kjent med det han selv hadde vært med på å sette i gang, nettopp basert på mangler som var kommet fram, sier Ballo.

BAKGRUNN: Tusenvis av nordmenn i ulovlig DNA-register 

Ballo var tidligere stortingsrepresentant for SV, men jobber nå som fastlege i Alta.

- Det kan være at det er enkelte detaljer rektor ikke kjenner til. Men han ble gjort kjent med disse problemstillingene, fortsetter Ballo.

VG NETT AVSLØRER: Politiet godkjente det ulovlige DNA-registeret 

Når VG Nett igjen tirsdag spør Ottersen om han kjente til det ulovlig DNA-registeret som kom fram i rapporten til Datatilsynet, svarer han:

- Det er korrekt at jeg ikke kjente til det. Rapporten ble jeg kjent med dagen før VG Nett ringte meg.

Når rektoren så blir konfrontert med det Ballo sier, svarer Ottersen:

- Jeg kan ikke huske det. Og om jeg er fortalt dette, er det absolutt noe jeg burde huske, ja. Det kan være at det har vært antydninger om problemstillingen, men det er ikke brakt opp i en dimensjon som det som er brakt opp nå, sier rektoren.

LES MER: Vaskehjelpene hadde tilgang til ulovlig DNA-register 

- Kultur for lovbrudd

Foto: Grafikk: Tom Byermoen
Foto: Grafikk: Tom Byermoen


Ballo forteller også at da han begynte på instituttet i 2009 ble han overrasket over det han kaller «en kultur for å akseptere lovbrudd».

- Et argument som ble gjentatt, var at det var vanskelig å få til sletting. Men man kan ikke bruke den typen argumenter. Når loven krever at det skal slettes, skal det slettes. Det var særlig i forhold til Seksjon for biologiske spor at dette var en utfordring. Kulturen satt i veggen, og jeg ble helt perpleks da jeg kom dit som direktør, sier han.

STORBERGET: Tviler på Datatilsynets DNA-avsløring 

John Kristian Thoresen, nåværende seksjonsleder ved Kripos, og konstituert direktør ved RMI før Ballo begynte i 2009, bekrefter mye av det etterfølgeren hans sier til VG Nett.

Også han sier at han prøvde å rette opp i manglene ved DNA-seksjonen, men at han ikke ble hørt på når han ville at uskyldiges DNA med mer skulle bli slettet.

- Jeg oppfattet at det var en aksept for at man skulle lagre det som var nødvendig for å dokumentere virksomheten, sier Thoresen.

POLITIET: Trekker innrømmelse om tillatelse til ulovlig DNA-register 

- Reagerte med raseri

Ballo mener også at hver gang han rapporterte om kritikkverdige forhold til rektor, reagerte Ottersen med raseri, eller så avbrøt han Ballo etter kort tid.

- Jeg følte ikke det var noe lydhørhet for avdekking av slike forhold, sier Ballo.

Til det svarer rektor Ottersen:

- Det må være hans vurdering av saken. Jeg oppfattet vårt forhold som ryddig og saklig, selv om vi hadde våre uenigheter.

LES OGSÅ: Ingvild får ikke svar på om hennes DNA er lagret 

«Stat i staten»

AVSLØRTE: Det var Cecilie Rønnevik og Datatilsynet som brakte forholdene ved Rettsmedisinsk institutt fram i offentlighetens lys. Foto: Eivind Griffith Brænde
AVSLØRTE: Det var Cecilie Rønnevik og Datatilsynet som brakte forholdene ved Rettsmedisinsk institutt fram i offentlighetens lys. Foto: Eivind Griffith Brænde


Både John Kristian Thoresen og Olav Gunnar Ballo mener at «en stat i staten» er en passende beskrivelse på hvordan rettsmedisinsk institutt har operert.

Thoresen sier han ikke kan svare på om rektor Ole Petter Ottersen var klar over det ulovlige DNA-registeret.

- Han var nok ikke interessert i slike detaljer. Men dette har vært en offentlig hemmelighet, hvor flere ikke har vært klar over konsekvensene.

Advokatfirmaet Hjort vil ikke si noe som helst om rapporten de laget.

LES OGSÅ: Har lagret blodprøver fra farskapstester ulovlig 

Både Thoresen og Ballo involverte Datatilsynet, og Ballo prøvde også å sette i gang en omorganisering.

- Jeg kunne ikke akseptere at denne virksomheten ble ledet på denne måten, sier han til VG Nett.

Han sier videre at Universitetsledelsen ikke ville akseptere det, og til slutt sa han opp stillingen som direktør.

- Arbeidet med å rydde opp var så krevende at jeg bestemte meg for at dette ikke var noe jeg ville bruke alle kreftene mine på, sier Ballo, og understreker at han sluttet av egen vilje.

- Store vanskeligheter

Styreleder Egil Myklebust ved Rettsmedisinsk Institutt skriver i en epost følgende om kritikken fra Ballo og Thoresen:

«Styret ved Universitetet i Oslo valgte i mars 2010 å opprette et interimstyre ved Rettsmedisinsk institutt på bakgrunn av store og langvarige vanskeligheter ved instituttet knyttet til restanser i saksavviklingen samt ledelsesmessige utfordringer og interne konflikter.

Samlet sett sto RMI overfor utfordringer som man ikke klarte å løse innenfor eksisterende organisasjons- og ledelsesstruktur.
I samsvar med sitt mandat iverksatte interimsstyret en rekke tiltak for å løse de akutte personalkonfliktene ved RMI.

Deretter ble det under ny konstituert direktørs ledelse gjennomført en bred organisasjonsmessig gjennomgang, som har ledet til en rekke tiltak rettet mot organisasjon og ledelse. Dette arbeidet er fremdeles pågående. I samme periode er restansene avviklet og instituttet leverer i dag i henhold til sine avtalemessige forpliktelser. Interimsstyret fikk også i oppdrag å utrede den fremtidige tilknytningen for RMI, og har konkludert med at virksomheten bør overføres til Folkehelseinstituttet. som med sin virksomhet og strategiske innretning har langt bedre forutsetninger enn Universitetet for å bli en god eier for RMI. Universitetsstyret traff i januar 2011 vedtak om dette, og saken er nå til behandling i Stortinget.»

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks