Hovedinnhold

Nektet E-tjenesten å vitne mot Janne Kristiansen

** Spesialenheten henlegger påstanden om taushetsbrudd
** Politiet sto uten bevis
** Kristiansen vurderer å klage til Riksadvokaten

GÅR FRI: Avgått PST-sjef Janne Kristiansen slipper tiltale for å ha lekket hemmelig etterretningsinformasjon. Det avgjorde Spesialenheten for politisaker fredag. Foto: Nils Bjåland
GÅR FRI: Avgått PST-sjef Janne Kristiansen slipper tiltale for å ha lekket hemmelig etterretningsinformasjon. Det avgjorde Spesialenheten for politisaker fredag. Foto: Nils Bjåland
(VG Nett) Den tidligere PST-sjefen går fri etter anklagene om å ha lekket hemmelig etteretningsinformasjon.

Denne saken handler om:

Det får VG Nett bekreftet fra Spesialenheten for politisaker.

- Ut fra de opplysningene som foreligger mener vi at det ikke kan føres bevis for en straffbar handling, sier sjef Jan Egil Presthus i Spesialenheten til VG Nett.

Bakgrunnen er at Spesialenheten ikke fikk lov å avhøre personell fra Forsvarets etterretningstjeneste om mulige skadevirkeninger etter at Kristiansens forsnakkelse i Stortinget i januar.

Erik Lund-Isaksen, departementsråd i Forsvarsdepartementet, bekrefter overfor VG Nett at han ikke ville oppheve taushetsplikten for E-tjenestens folk:

- Informasjon om hvem E-tjenesten samarbeider med og ikke samarbeider med, og hvordan de jobber, er gradert veldig høyt. Derfor var det ikke mulig for oss å oppheve deres taushetsplikt i denne etterforskningen, sier Lund-Isaksen til VG Nett.

- Visste du da at denne avgjørelsen kunne føre til at politiet ville stå uten bevis mot den avgåtte PST-sjefen?

- Jeg visste at avgjørelsen kunne påvirke etterforskningen, men kunne ikke forutse hvordan den ville påvirke, sier han.

Dermed kunne helles ikke etterretningssjefen, generalmajor Kjell Grandhagen, avhøres av Spesialenheten.

Saken henlegges på grunn av bevisets stilling og ikke fordi politiet har konkludert med at det ikke er snakk om et straffbart forhold.

Det vekker reaksjoner hos Janne Kristiansen og hennes forsvarere.

- Vi vil nå vurdere å anke avgjørelsen til Riksadvokaten fordi vi mener at den skulle ha vært henlagt som intet straffbart forhold, sier Kristiansens forsvarer Vegard Aaløkken til VG Nett.

Taushetsplikt

Spesialenheten viser til Forsvarsdepartementet når de forklarer hvorfor de ikke har vært i stand til å bevise at Janne Kristiansen lekket hemmelig etterretningsinformasjon i høringen i Stortinget:

«Det er ved avgjørelsen lagt vekt på Janne Kristiansens forklaring og at det uten vitneforklaringer fra personell innenfor Forsvardepartementets ansvarsområde er vanskelig å få belyst de faktiske forhold på et vis som vil være nødvendig for den strafferettslige bedømmelsen av saken. Saken er henlagt etter bevisets stilling», skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Nekter straffskyld

Janne Kristiansens forsvarer Vegard Aaløkken sier til VG Nett at den avgåtte PST-sjefen er fornøyd med utfallet.

- Henleggelsen er som forventet. Hun har sagt hele tiden at hun ikke har gjort noe straffbart. Nå er Janne Kristiansen klar for å legge denne saken bak seg, sier Aaløkken.

Janne Kristiansen vil ikke kommentere henleggelsen overfor VG Nett.

Avhørt for to uker siden

Mandag 13. februar møtte Janne Kristiansen til avhør hos Spesialenheten, som holder til på Hamar.

Der ble hun avhørt av blant annet etterforskningsleder Liv Marit Sylliåsen.

- Janne Kristiansen ble avhørt mandag forrige uke. Avhøret gikk greit og hun svarte åpent på de spørsmålene hun ble stilt, fortalte Kristiansens forsvarer VG Nett i forrige uke.

Forsnakket seg

Spesialenheten for politisaker innledet etterforskning mot Janne Kristiansen etter at hun gikk av som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 18. januar i år.

Kristiansen gikk av etter at hun på direkte spørsmål fra SV-representant Akhtar Chaudhry under en høring i Stortinget fortalte at den norske etterretningstjenesten har folk i Pakistan. Dette ble oppfattet som et mulig brudd på taushetsplikten.

Torsdag denne uken utlyste Justisdepartementet stillingen som PST-sjef med en rekke spesifikke krav til den som blir Janne Kristiansens etterfølger.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks