Hovedinnhold

- Minst 52 barn tvangsgiftet i Norge

Nye skrekktall fra Røde Kors

TVINGES: Denne jenta har tidligere fortalt VG at hun føler at hun må gifte seg med en slektning, istedenfor den hun egentlig vil gifte seg med. Foto: FOTO: FREDRIK SOLSTAD
TVINGES: Denne jenta har tidligere fortalt VG at hun føler at hun må gifte seg med en slektning, istedenfor den hun egentlig vil gifte seg med. Foto: FOTO: FREDRIK SOLSTAD
(VG) Barn helt ned i 13-årsalderen er blitt tvangsgiftet i Norge de fire siste årene, viser tall fra Røde Kors.

Denne saken handler om:

Røde Kors har totalt registrert 253 tvangsekteskap i perioden 2008 til 2011. Omtrent en femtedel av disse, 52 tilfeller, omhandler barn og unge under 18 år.

Tallene er basert på henvendelser til Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Trolig finnes det betydelige mørketall i tillegg til dette.

- At 52 barn er tvangsgiftet er bekymringsfullt. Vi vet at enkelte av disse ekteskapene har vært inngått i Norge. De har ikke blitt registrert, fordi disse barna blir religiøst gift, sier Monica Berge-Tukh, leder for Røde Kors-telefonen.

Religiøse vielser innbærer at barnet blir giftet etter den religiøse skikken, av en imam eller myndighetsperson i Norge.

- Dette er veldig utfordrende, for i forhold til norsk lov må man være fylt 18 år for at et ekteskap skal være gyldig. Barna vil dermed ikke bli ansett som gift, mens de i realiteten er det, sier Berge-Tukh.

Endringer i loven

I juli 2007 kom det endringer i ekteskapsloven, hvor det ble satt som vilkår at ekteskap inngått i utlandet også måtte skje mellom personer over 18 år.

- Nå blir flere barn tvangsforlovet, enn det vi erfarte tidligere. En slik forlovelse er like forpliktende.

- Foreldrene forsøker bevisst å unngå loven, ved å lage forlovelsesseremoni. Begge familiene vet at avtalen er like moralsk og religiøst forpliktende som et ekteskap og at det skal fullbyrdes, forteller Røde Kors-lederen.

Norske myndigheter har de siste årene hatt stor fokus på tvangsekteskap.

- Disse tallene hadde vært høyere, om det ikke var for kriminaliseringen av tvangsekteskap, målrettet forebyggende arbeid og omfattende informasjonsvirksomhet, sier Fakhra Salimi, leder for MIRA - Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner.

- Grovere vold

Senteret som har jobbet med innvandrerkvinner i flere tiår har selv håndtert 77 tvangsekteskapssaker. 62 av disse omhandlet jenter og unge kvinner mellom 13 og 26 år.

- Generelt har vi sett at vold mot kvinner har blitt grovere. Vi har heller ikke tall på barn som blir sendt ut av landet, sier Salimi.

Det er ikke alltid de unge selv som slår alarm.

- Det hender for eksempel at en 15 år gammel jente tar kontakt, og forteller at hun er gift. Men oftest er det hjelpeapparatet som ringer og spør om det kan være reelt at et barn i tenårene kan være gift og hvordan de i så fall bør håndtere dette, sier Berge-Tukh.

Nedgang

Samlet sett viser tallene til Røde Kors en nedgang i antall henvendelser.

- Nedgangen er en indikasjon på at tiltakene fra det offentlige fungerer, sier hun.

Barneekteskap innbærer ofte langvarig overgrep i forkant av tvangsekteskapet.

- Vår erfaring er at foreldre som tvangsgifter sine barn praktiserer en sterk æreskodeks. Disse barna har ofte vært utsatt for sterk kontroll, psykisk press og vold før de blir tvangsgiftet.

Overgrepene fortsetter, også etter ekteskapet.

- Det som bekymrer oss mest er at det tilrettelegges for samleie. Et barneekteskap innebærer at foreldrene tilrettelegger for voldtekten av sitt eget barn, avslutter Monica Berge-Tukh.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks