Hovedinnhold

- De har trenert saken min fra A til Å

FORSIKRINGSKAMP: Jon Grønbrekk (38) ble hardt skadd i en trafikkulykke i 2005. Foto: PRIVAT
FORSIKRINGSKAMP: Jon Grønbrekk (38) ble hardt skadd i en trafikkulykke i 2005. Foto: PRIVAT
Gjensidige-kunden Jon Grønbrekk (38) ble hardt skadd i en trafikkulykke i 2005. Fire år gikk før utbetaling for inntektstapet kom. Saken pågår fortsatt.

Denne saken handler om:

Før ulykken var trebarnsfaren en aktiv person som hadde flere fagbrev. På fritiden var han fotballdommer.

- De har trenert saken min fra A til Å. Jeg skal aldri bruke Gjensidige mer. De lovet at de skulle hjelpe meg på alle måter, men har gjort alt annet, sier Grønnbrekk fra Skrautvål i Oppland.

Han fikk hode- og nakkeskader i en voldsom utforkjøring 15. november 2005. Han ble langtidssykemeldt men hadde ønske om å komme tilbake til arbeid. Da han så at dette ikke gikk, meldte han skaden til Gjensidige i juli 2008.

- Nå er vi i 2012 og er fortsatt ikke ferdige. Jeg har ikke fått én telefon fra dem, eller noe forslag om kiropraktor. I dag går jeg til kiropraktor, som sier at jeg hadde vært mye bedre i dag om jeg hadde fått behandling tidligere, sier han.

- Opplever de har lagt skylden over på meg

- Hva har gjort sterkest inntrykk på deg som kunde?

- Jeg opplever at de har lagt skylden over på meg, som om jeg har gjort noe galt. Jeg har hus, tre unger og samboer og ikke muligheten til å jobbe for fullt. Jeg har slitt økonomisk og psykisk på grunn av måten Gjensidige har behandlet meg.
Gjensidige mener saksfremstillingen er feilaktig.

- Vi kjenner oss overhodet ikke igjen i saksfremstillingen, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.
Han forklarer at selskapet har ønsket å bistå med å dekke hans løpende inntektstap, men ikke fått innsyn i den økonomiske situasjonen, til tross for gjentatte påminnelser til advokaten, sier Rysstad.

- Viser noe om holdningen

Advokat, Espen Rekkedal, kom inn i saken i mars 2010.

- Gjensidige hadde da ikke utbetalt noe ut over delkasko på bil og erstatning for tømrerutstyr i bilen. Gjensidige opplyste i april 2010 at de hadde kontaktet Grønbrekk per telefon. Telefonsamtalen var i august 2008. Dette viser hvilken holdning Gjensidige har hatt til Grønbrekk i denne saken, sier Rekkedal.

Spesialisterklæring forelå i september 2010, og advokaten fremmet krav om erstatning i mars 2011. Etter påminnelse 13. april 2011 varslet advokaten om at det ville bli tatt ut stevning dersom brevet ikke ble besvart.

Byttet saksbehandler

Gjensidige byttet saksbehandler og de utbetalte erstatning for menet og for ulykkesforsikringen i mai 2011.

- I kontakt med Gjensidige i september 2011 opplyste de at de ville fremme tilbud innen kort tid. Til tross for flere påminnelser ble tilbud ikke fremmet. Jeg har etter dette gjentatte ganger bedt svar og om et møte i saken slik at Grønbrekk kan få møte saksbehandler/Gjensidige. Dette er ikke besvart av Gjensidige, sier Espen Rekkedal.

Gjensidige fremholder at de hele tiden har signalisert samarbeidsvilje.

- Skyldes uenighet

- Vi utbetalte i mai 2011 da både mènerstatning og ulykkesforsikring. Videre starter dialogen omkring sakens ervervsmessige konsekvenser hvor vi forsøker å danne oss et bilde av denne, herunder ber om oppdaterte trygdeopplysninger.

- Vi signaliserer hele veien at vi er innstilt på å legge den foreliggende erklæringen til grunn og sluttføre forhandlingene i saken med basis i denne. Når partene allikevel ikke er kommet fram til en endelig løsning skyldes dette uenighet om selve erstatningsutmålingen.

- Erstatningen skal kompensere for det økonomiske tap som oppstår mellom skadelidtes økonomiske situasjon dersom skaden ikke hadde skjedd, og den inntekt og de ytelser han oppebærer eller har rett til etter skaden. I dette ligger et krav om at skadelidte må nyttiggjøre seg de stønader og ytelser som ligger i trygdens kompensasjonssystem. Erstatning kan ikke velges som et alternativ til disse ytelser, men kommer derimot inn som et supplement. Dette er et grunnleggende erstatningsrettslig prinsipp.

- Beklager at skadelidte ikke aksepterer

- Gjensidige har derfor utmålt erstatning under forutsetning av at skadelidte benytter sine rettigheter til offentlige ytelser. Dette gir naturligvis et lavere erstatningsbeløp enn om erstatningen i tillegg skulle omfatte tapsposter som skadelidte allerede får dekket under folketrygden. Gjensidige beklager at skadelidte ikke aksepterer de utmålingsforutsetninger selskapet har lagt til grunn og i stedet varsler saksanlegg, sier Rysstad.

Advokaten varslet på nytt stevning i oktober 2011. Gjensidige svart i brev av 3. november at det «burde være grunnlag for å søke om uførepensjon». Grønbrekk ønsker ikke dette da han vil jobbe.

Betalte 450 000 i høst

Etter gjentatte henvendelser utbetalte Gjensidige til slutt 450 000 kroner i oktober 2012. Det er varslet stevning i saken.

- Grønbrekk var i ferd med å etablere seg som tømrer da han ble skadet og han hadde forut for dette jobbet som bilmekaniker med god lønn. Til tross for betydelig reduserte inntekter etter skaden har ikke Gjensidige utbetalt erstatning for inntektstap. De har bare utbetalt et skjønnsmessig beløp for fremtidstapet og bedt Grønbrekk uførepensjonere seg, sier Rekkedal.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks