Hovedinnhold

Professor: - Legg ned spesialenheten

KRITISK: Petter Gottschalk,professor ved Handelshøyskolen BI, reagerer på at ansatte kan gå mellom enheten og stillinger i politiet uten noe form for karantene. Foto: Jan Petter Lynau
KRITISK: Petter Gottschalk,professor ved Handelshøyskolen BI, reagerer på at ansatte kan gå mellom enheten og stillinger i politiet uten noe form for karantene. Foto: Jan Petter Lynau
Spesialenheten for politisaker har ikke tillit i folket, mener professor. Ordningen fungerer bra, mener enhetens leder.

Dette er saken

  • 15. mai 2012: En 25 år gammel mann fra Aserbajdsjan pågripes av Politiets utlendingsenhet (PU). Han har fått endelig avslag på å bli i Norge og skulle tvangsutsendes fra landet dagen etter.
    25-åringen blir imidlertid ikke sendt ut, men løslates mot meldeplikt samme ettermiddag. Det viser seg å være PU-sjef Ingrid Wirum som har stoppet utsendelsen.
  • 23. mai: Spesialenheten for politisaker mottar en anmeldelse mot Wirum. Det er de tillitsvalgte og hovedvernombudet i PU som har anmeldt henne for grov uforstand i tjenesten.
  • 28. juni: PU-sjefen avhøres av Spesialenheten for første gang.
  • 5. juli: Wirum avhøres for andre gang.
  • 6. juli: Politimesteren avhøres for tredje gang.
  • 30. juli: Spesialenheten for politisaker innstiller Wirum til straff og at hun skal ilegges forelegg for overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten).
  • 17. august: Sjef for Spesialenheten Jan Egil Presthus bekrefter at de har besluttet å henlegge saken – stikk i strid med hva hans etterforskere mente.
  • 28. september: Henleggelsen ankes til Riksadvokaten.

- Båndene mellom politiet og Spesialenheten for politisaker som skal etterforske politiet, er så tette at det ofte ikke er noe poeng å anmelde politifolk. De slipper unna uansett, sier Petter Gottschalk, professor ved Handelshøyskolen BI.

Søndag skrev VG om sjefen for Politiets utlendingsenhet, Ingrid Wirum, som i sommer ble etterforsket av Spesialenheten etter å ha blir anmeldt for grov uforstand i tjenesten.

Henlagt

Saken ble henlagt av sjef Jan Egil Presthus i Spesialenheten - til tross for at Wirum var innstilt på straff og ble kraftig kritisert for sin lederstil. Wirum skal også ha bedt etterforskerne fra Spesialenheten om å få lov til å skrive om sitt eget avhør hjemme.

- At Wirum spør om noe sånt, sier litt om hvor tette båndene er. Jeg stiller spørsmål ved om hun i det hele tatt tok inn over seg at hun var under etterforskning, sier Gottschalk.

Tiden er nå overmoden for å legge ned Spesialenheten, mener BI-professoren.

- Folk ser ikke forskjell på Politiet og Spesialenheten, og derfor har ikke folk tillit til at politifolk etterforskes på en skikkelig måte.

Gottschalk bruker politimesteren i Oppland, Johan Martin Welhaven (48) for å eksemplifisere hva han mener.

Hovedverneombud PU:  Mener det er tette bånd mellom politimestere og Spesialenheten

- Aldri nøytral

- Den ene dagen var Welhaven nestleder i Spesialenheten. Den neste dagen er han politimester. Skulle han foreta seg noe ulovlig i tjenesten, er det ikke noe poeng i å anmelde ham. Spesialenheten vil aldri kunne etterforske ham på en nøytral måte, sier Gottschalk.

ETTERFORSKER: Sjef Ingrid Wirum ved Politiets utlendingsenhet (PU) ble i sommer anmeldt av egne ansatte for grov uforstand i tjenesten. FOTO: ROBERT S. EIK/VG
ETTERFORSKER: Sjef Ingrid Wirum ved Politiets utlendingsenhet (PU) ble i sommer anmeldt av egne ansatte for grov uforstand i tjenesten. FOTO: ROBERT S. EIK/VG


Han ønsker seg en etterforskningsenhet som hvor det ikke blir lov å ansette tidligere politifolk.

- Den nye enheten kan hente folk fra eksempelvis Forsvaret. Juristene trenger heller ikke hentes fra Politiet. Det finnes mer enn nok kvalifiserte jurister uten politibakgrunn, sier Gottscahlk.

Leder av Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, synes Gottschalk bommer i sin kritikk.

- Disse spørsmålene er bredt diskutert i flere omganger, og det er stor enighet om at enheten har behov for etterforskere med politibakgrunn. Når det er sagt - vi rekrutterer langt bredere enn det Gottschalk gir uttrykk for.

Hypotetisk

Når det gjelder enhetens tette bånd til for eksempel politimesteren i Vestoppland, mener Presthus problemstillingen er hypotetisk.

- Skulle det komme en anmeldelse av Welhaven, så får vi vurdere vår habilitet. Det gjøres stadig i justissektoren og er ikke en særegen utfordring for oss, sier Presthus.

- Hvordan opplever du at tilliten til enheten du leder er i befolkningen?

- Vi gjennomfører stadig spørreundersøkelser for å måle dette. Man kunne sikkert ønske seg andre svar noen ganger. Likevel tror jeg at vi har en ordning som fungerer bra, også sammenlignet med andre land, sier Presthus.

LES OGSÅ:  Spesialenheten-sjef avviser tette bånd med PU-sjefen

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks