Hovedinnhold

Sjekk sykehusenes erstatningsutbetalinger: Her gikk det galt

MEST UTSATT: Disse sykehusene må betale mest i pasientskadeerstatning. Foto: Scanpix
MEST UTSATT: Disse sykehusene må betale mest i pasientskadeerstatning. Foto: Scanpix
Sykehusene skadet norske pasienter for nær tre milliarder på fem år. Sjekk hvilke helseforetak som skadet for mest.

Denne saken handler om:

VG har gått gjennom erstatningsutbetalingene ved landets sykehus, og kan i dag vise stor forskjell mellom helseforetakene og regionene.

Tallene viser hvor mye skade hvert enkelt foretak har forvoldt i kroner - per pasient de behandler. VGs beregning er gjort ved å samkjøre pasientantallet ved helseforetakene med erstatningsutbetalingene.

Mens helseregionene de siste årene har slitt med sykehusøkonomien, har de også dekket den rekordstore «tabberegningen» fra 2006-2010: Da utbetalte de nær 2,8 milliarder kroner i erstatninger til tabberammede pasienter, ifølge NPE.

Bildekarusell: Ødelagt i helsevesenet

Bak de enorme erstatningstallene, ligger en mengde saker hvor pasienter har blitt alvorlig skadd etter feil eller svikt i forbindelse med sykehusopphold.

LES OGSÅ: Olve måtte fjerne øyet

Halvparten av skadene som utløste erstatning, oppsto etter svikt i behandlingen.

** I 55 prosent av sakene har pasienten fått medhold som følge av at det foreligger svikt i behandlingen.

** Svikt i diagnostikk, eller i forbindelse med undersøkelse ga pasienten medhold i 23 prosent av sakene.

**Smitte/infeksjon representerer 16 prosent av sakene.
Ortopedi er det største medisinske området med 42 prosent av erstatningskravene. Én av tre ortopedisaker dreier seg om bruddbehandling.

Svimlende summer

I vår forhåndsbetalte helseregionene svimlende 756 millioner kroner for skader Staten beregner sykehuspasienter blir utsatt for i løpet av året.

- Dette dreier seg om store summer for samfunnet, som gjør at det er viktig at det jobbes med tiltak som kan gi besparelser for samfunnet og redusere lidelser for de som blir utsatt for feilbehandling, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

LES OGSÅ: - Kunne jeg saksøkt legen, ville jeg gjort det

**Akershus universitetssykehus HF forvoldte mest i skadeutbetaling per pasient av helseforetakene 2006-2010: På fem år skadet de pasienter for over 186 millioner kroner. Dermed skadet de for nesten dobbelt så mye per pasient som Sykehuset Vestfold, til tross for lignende antall pasienter.

- Akershus universitetssykehus vil gå nøye gjennom det tallmaterialet som nå er fremlagt. Det vi allerede vet er at vi har hatt noen saker med svært store utbetalinger som vil påvirke gjennomsnittstallet for sykehuset. I hovedsak gjelder dette fødselsskader, ortopediske inngrep og gastroenterologisk kirurgi. Statistikk fra NPE viser at skader hyppigst forekommer innen disse fagområdene, og dette er derfor områder vi vil se nærmere på, sier kvalitetsdirektør Anne Wenche Lindboe ved Akershus universitetssykehus.

**Helse Sør-Øst måtte ut med 446 millioner i erstatningsutbetalinger etter skader forvoldt av Oslo universitetssykehus HF i 2006-2010.

Mest komplisert - minst feil

Men selv om de har flere av de mest kompliserte inngrepene i landet, ligger de langt under skadenivået på Akershus universitetssykehus HF.

OUS forårsaket minst erstatningsutbetalinger per behandlet pasient av universitetssykehusene.

**Av helseregionene utbetaler Helse Nord mest erstatning per pasient. På fem år ble det forvoldt skade for nær 397 millioner kroner i denne helseregionen.

LES OGSÅ: Fikk hepatitt etter sprøyteslurv

- Vi vil se om vi kan trekke noe lærdom ut av oppsummeringen. Det er et mål å være så god at det blir minst mulig erstatningssaker, men viktig at folk får erstatning når noe galt har skjedd, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Iversen Fanghol ved Helse Nord.

Erstatningsadvokat Christian Lundin mener at beløpene forteller at det skjer omfattende svikt, og tallene i seg selv oppsiktsvekkende høye.

- Det skal ekstremt mye til for at pasienter får erstatning etter å ha blitt påført skade ved svikt. De enorme tallene forteller at det er mye svikt i helseapparatet. I tillegg kommer utgifter for ekstra behandlinger, støtteordninger og NAV-utgifter, sier Lundin til VG.

Han synes det er vanskelig å si noe om årsaken til store regionale forskjeller, og ulikheter mellom sykehus.

- Det kan være mange grunner til at Ahus har et høyt erstatningsnivå. Det kan være stor gjennomtrekk av leger, områder hvor de ikke har god nok kvalitet og vanskelig bemanningssituasjonen med lange vakter for leger. Men det er oppsiktsvekkende når et sykehus ligger så mye over snittet og de andre store sykehusaktørene, sier Lundin.

Kvalitetsdirektør Anne Wenche Lindboe ved Akershus universitetssykehus påpeker at sykehuset bestreber seg etter å tilrettelegge for at pasienter og pårørende får god informasjon om pasientskadeordningen slik at de kan ivareta sine rettigheter.

- Ved alle interne meldinger om pasientskade i sykehusets kvalitetsstyringssystem, kontrolleres det om pasient/pårørende er informert om muligheten til å søke om erstatning. I tillegg har vi en prosedyre som sikrer at alle alvorlige hendelser blir meldt til Helsetilsynet i Oslo og Akershus, sier hun.

- Alvorlige forhold

Avvikshendelser blir meldt i sykehusets kvalitetsstyringssystem, som blir behandlet på avdelingsnivå og i sykehusledelsen.

- Dette gjør vi for å lære av det som har skjedd slik at forebyggende tiltak kan iverksettes på systemnivå for å bedre pasientsikkerheten, sier kvalitetsdirektøren.

Rolf Gunnar Jørstad påpeker at NPE har begrenset kompetanse til å fortolke disse tallopplysningene.

- Tallene viser alvorlige forhold som erstatningsordningen er med på å reparere, men illustrerer også utfordringene man har i helsevesenet med å levere enda tryggere og bedre tjenester, sier han.

- Men hvordan melder dere fra når en region eler sykehus ligger på et oppsiktsvekkende høyt erstatningsnivå?

- Vi utarbeider en årlig rapport som går direkte til de regionale helseforetakene. I tillegg har vi hatt årlige møter ved Helse Sør-Øst, hvor vi går igjennom deres skademateriale og skadeutvikling konkret, sier Jørstad.

Advokat Thorsteinn Skansbo, ekspert i erstatningsrett og styremedlem i Advokatforeningen i Oslo, mener at det er en svakhet i systemet at det ikke er noen rapporteringsplikt fra NPE til Helsetilsynet i saker.

- Hvis det er noen mindre sykehus som har høy operasjonell rate, kan tyde på mange av de samme legene som utgjør risikoen for pasienten. Da blir det et spørsmål om helsetilsynet bør gå inn å granske disse forholdene, sett i sammenheng, sier Skansbo.

De siste fem årene har NPE utbetalt to milliarder kroner for pasientskader som kunne ha vært unngått. I løpet av de siste årene har det skjedd en dramatisk økning i erstatningsutbetalingene.

Helse Midt-Norge RHF

Antall pasienter 2006 - 2010: 4 013 782
Totalt utbetalt i erstatning: 294 938 344
ForetakPasienter 06-10Erstatning 06-10Erstatning per pasient
St. Olavs Hospital HF1 858 020136 996 18074
Helse Sunnmøre HF875 18040 409 40446
Helse Nordmøre og Romsdal HF653 81047 959 97973
Helse Nord Trøndelag HF626 77269 572 781111
SUM4 013 782294 938 34473

Helse Nord RHF

Antall pasienter 2006 - 2010: 2 885 605
Totalt utbetalt i erstatning: 396 698 725
ForetakPasienter 06-10Erstatning 06-10Erstatning per pasient
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF1 318 931178 109 826135
Nordlandssykehuset HF775 70890 325 504116
Helgelandssykehuset HF452 22663 061 347139
Helse Finnmark HF338 74065 202 048192
SUM2 885 605396 698 725137

Helse Sør-Øst

Antall pasienter 2006 - 2010: 15 076 861
Totalt utbetalt i erstatning: 1 527 169 545
ForetakPasienter 06-10Erstatning 06-10Erstatning per pasient
Oslo universitetssykehus HF4 531 314446 459 35499
Sykehuset Innlandet HF1 937 046149 931 44977
Vestre Viken HF1 763 153245 739 118139
Sørlandet Sykehus HF1 508 191137 878 00391
Sykehuset Østfold HF1 198 063118 268 88099
Sykehuset i Vestfold HF1 166 96898 260 65384
Akershus universitetssykehus HF1 160 091186 267 917161
Sykehuset Telemark HF959 24679 013 26182
Privat Sør-Øst HF292 98819 109 81065
Diakonhjemmet sykehus A/S280 54729 072 590104
Lovisenberg diakonale sykehus A/S279 25417 168 51061
SUM15 135 9251 528 719 545101

Helse Vest RHF

Antall pasienter 2006 - 2010: 5 206 440
Totalt utbetalt i erstatning: 534 423 883
ForetakPasienter 06-10Erstatning 06-10Erstatning per pasient
Helse Bergen HF1 991 076212 034 498106
Helse Stavanger HF1 479 923155 552 103105
Helse Fonna HF711 30085 108 519120
Helse Førde HF648 56063 797 09198
Privat Vest HF375 58117 931 67248
SUM5 206 440534 423 883103

Antall pasienter behandlet totalt 2006-2010: 27 182 688
Totalt utbetalt i erstatninger 2006-2010: 2 753 230 497

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks