Hovedinnhold

Voldtektsnorge utenfor hovedstaden: 63 anmeldte overfallsvoldtekter - to tatt

(VG Nett) Så langt i år har 63 overfallsvoldtekter blitt anmeldt utenfor Oslo. VGs kartlegging viser at kun to antatte gjerningsmenn er pågrepet. Politiet mener hovedproblemet er for sen anmeldelse.

Denne saken handler om:

VG har hentet inn opplysninger om anmeldte overfallsvoldtekter eller forsøk på dette i samtlige 26 politidistrikter utenfor Oslo i år. Frem til 13. november var det anmeldt 63 tilfeller, samt 53 i Oslo. I helgen skal to nye kvinner ha blitt voldtatt i Oslo natt til søndag, og det skal ha vært et forsøk på voldtekt i hovedstaden natt til lørdag. Også i Vestfold meldes det om to voldtektsforsøk i helgen, i Tønsberg og Larvik.

Grafikk:  Her skjedde voldtektene (samme som i toppen av artikkelen)

Unntaket er Agder politidistrikt, der tre av fem saker er antatt oppklart. En 19 år gammel asylsøker sitter varetektsfengslet for to overfallsvoldtekter, mens en 15 år gammel gutt fra Romania er dømt til fem års fengsel for én overfallsvoldtekt.

VGTV: Slik forsvarer du deg mot en overgriper 

Tall som svir

- Det var lite. Kun to som er tatt? Den svir, sier etterforskningsleder Tor Klevmo ved Levanger lensmannskontor.

Han sender selv en anmeldt overfallsvoldtekt, som skal ha funnet sted 17. juli, til henleggelse i disse dager.

- Vi legger ikke skjul på at dette skjedde på et tidspunkt hvor det ikke fløt av etterforskningsressurser, men vi fikk likevel gjort mye. Nå kommer vi ikke lenger, om det ikke skulle dukke opp nye forhold. Vi klarte ikke å løse saken og det er ikke godt for den som er utsatt for dette å vite at gjerningsmannen går fri, sier Klevmo.

Han mener lensmannskontoret i utgangspunktet er godt rustet til å etterforske voldtektssaker.

- Vi har alltid en krimtekniker i turnus og kaller om nødvendig inn ekstra mannskaper. Dessuten har vi mye kompetanse i politidistriktet. Dette er saker som prioriteres.

- Hva er hovedutfordringen i etterforskningen?

- At vi får beskjed om sakene altfor sent. Fornærmede kommer som regel til oss en eller to dager etter hendelsen. Da er muligheten for å sikre bevis svært liten. Fornærmede har eksempelvis dusjet og vasket klærne.

- Må spre kompetanse

Klevmo har en klar oppfordring:

- Det er bra at Kripos har en voldtektsgruppe, men det viktigste er at Politi-Norge har kompetansen spredt rundt omkring i landet. Det må finnes personer øremerket for denne typen saker i distriktene.

Se interaktiv grafikk over Oslo: Her føler folk seg utrygge 

Til VG sier Kripos at de har bistått i et 50-talls voldtektssaker hittil i år, men dette inkluderer alle typer voldtekter, ikke bare overfallsvoldtekter.

Politiinspektør Arne Pedersen i Agder politidistrikt gleder seg over at de har lyktes i flere etterforskninger i år.

- I disse sakene hadde vi litt å jobbe etter, og da klarte vi etter en del arbeid å spore oss frem gjerningsmenn. Men uten sikring av DNA hadde vi ikke klart det, sier Pedersen, som synes VGs oversikt er bekymringsfull.

Noen av de 63 sakene er oppklart ved at kvinnen er siktet - og i ett tilfelle dømt - for falsk forklaring. I noen få tilfeller er antatte gjerningsmenn blitt siktet, men sakene har blitt henlagt på bevisets stilling eller som intet straffbart forhold.

- Ikke tilstrekkelig bevis

I Bergen er ingen av de anmeldte overfallsvoldtektene oppklart.

- Vi tar de nødvendige etterforskningsskritt. Grunnen til at så mange er henlagt eller uoppklart, er at det ikke finnes tilstrekkelig bevis eller er funnet straffbare forhold, sier Rigmor Isehaug, leder for vold- og sedelighetsavsnittet ved Sentrum politistasjon i Bergen.

- Veldig mange saker kommer inn til oss lang tid i etterkant. Det er som regel hovedproblemet. Å sikre bevis, avhøre vitner og skaffe elektroniske spor blir da ofte krevende eller umulig.

- Ber dere Kripos om bistand?

- Vi har ikke hatt behov for bistand. Vi er et stort politidistrikt og en stor politistasjon, så vi har mulighet til å omprioritere våre ressurser om nødvendig.

- Er det noe som kan gjøres annerledes i etterforskningen for å unngå så mange henleggelser?

- Alle har et forbedringspotensial. Vi prøver å lære og evaluere om vi gjør ting galt. Jeg kan definitivt ikke si at vi er ufeilbare, sier Isehaug, som oppfordrer fornærmede i voldtektssaker til å anmelde så fort som mulig.

- Det gjør at politiet faktisk får en mulighet til å etterforske.

Som øverste instans for påtalemyndigheten står Riksadvokaten ansvarlig for etterforskningen i landets overfallsvoldtektssaker.

- En rekke tiltak for å bedre kvaliteten på etterforskningen av sakene er allerede gjennomført, forteller førstestatsadvokat Ingunn Fossgard.

Noen av de innførte tiltakene er:
* Pålegg til politimesterne om å gå gjennom rutinene i politidistriktene og sikre at disse er optimale fra første melding om voldtekt kommer inn til politiet.

* Etablering av voldtektsmottak flere steder i landet, med høy kompetanse på sporsikring.

* Kripos har utarbeidet en nasjonal elektronisk «dreiebok» for etterforsking av voldtektssaker.

- Men nå må vi se hva vi kan bygge videre på og hvor det eventuelt er behov for mer radikale endringer, sier Fossgard.

Må ha rask anmeldelse

Riksadvokaten mener, som både Tor Klevmo i Levanger og Rigmor Isehaug i Bergen, at det aller viktigste for etterforskningen er at anmeldelsen kommer kjapt.

- Initialfasen er det kritiske punkt. Hovedutfordringer er at politiet raskt kommer i inngrep med saken, ved at forholdet anmeldes så raskt som mulig etter overgrepet, sier Fossgard.

- Finnes det nok spisskompetanse i politidistriktene?

- Hvert politidistrikt har en familiekoordinator i stilling som fyller et årsverk. Ansvarsområdet omfatter også seksuallovbrudd. Ved flere av de store politidistriktene er det opprettet kompetanseteam som har et overordnet ansvar for etterforsking og behandling av seksuallovbruddsaker. Dette er personell som gjennom erfaring, kurs og studier har opparbeidet særskilt kompetanse. Spørsmålet må også sees i sammenheng med bistanden Kripos gir.

Les også: Voldtektsmann fikk redusert straff fordi han er døv 

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks