Hovedinnhold

Rapport: Nav-saksbehandlere sperret telefonen i en uke

UTILGJENGELIG: NAV Narvik får kritikk i en tilsynsrapport for å gjøre seg utilgjengelige for brukerne. Foto: Scanpix
UTILGJENGELIG: NAV Narvik får kritikk i en tilsynsrapport for å gjøre seg utilgjengelige for brukerne. Foto: Scanpix
(VG Nett) En rapport fra Helsetilsynet avdekker at Nav-saksbehandlere fysisk har avsperret telefonen i opptil en uke av gangen. I tillegg har klienter måttet klare seg med 50 kroner dagen i opptil en måned.

Dette er to av flere avvik som er bemerket av Helsetilsynets rapport om Nav Narvik, det første av flere Nav-kontorer og sosiale tjenester i kommunene som skal under tilsynets lupe i forbindelse med et landsomfattende arbeid.

Totalt er fem avvik avdekket i den første rapporten, blant annet at man har latt klienter gå på nødgebyrer - 50 kroner dagen - i opptil en måned:

«Denne utmålingen vurderes som uforsvarlig lav over en så lang periode, jf. at nødhjelp gis under forutsetning av at stønadsmottaker er helt uten midler til livsnødvendigheter» heter det i rapporten.

Les hele rapporten på Helsetilsynets nettsider

Videre står det at telefonen til saksbehandlere blir «fysisk avstengt» for ikke å snakke med sine klienter. Årsaken skal være saksbehandling, møter, planlegging og opplæring.

«Omfanget av skjermingen er vanskelig å tallfeste, men dokumentasjon fra intervju tilsier at den er for omfattende. Det ble vist til at skjerming i noen tilfeller kan foregå gjennom store deler av dagen, i enkelte tilfeller opp mot en uke i strekk på enkelte saksbehandlere» står det i rapporten.

Har du tips om dette?Kontakt VG Nett her!

- Uakseptabelt

Leder for Nav Narvik, Linda Hegge, synes det er bra at man får en gjennomgang av de forskjellige rutinene, og sier de er i full gang med å lukke avvikene. Hun reagerer også på at saksbehandlere har vært utilgjengelige i så mye som en uke av gangen.

- Det er absolutt for lenge, derfor har vi laget helt nye rutiner på dette slik at veilederne i Nav Narvik skal være tilgjengelige på telefon med unntak av når man har avtaler og møter. Så en uke er uakseptabelt, sier Hegge til VG Nett.

Les også:Besøker Nav hver dag

Et avvik som går på brudd om taushetsplikt var allerede kartlagt og utbedret av Nav-kontoret før rapporten forelå, sier hun.

- De avvikene som er kommet frem i den rapporten går i all hovedsak på rutineendringer. Jeg synes at rapporten i det store og hele viser at vi har gode systemrutiner på stort sett alle områder, sier Hegge.

Les også:Avviser Nav-kritikk

I tillegg konkluderer rapporten med at det gjennomgåtte kontoret har hatt ulovlige rutiner for å innkreve økonomisk støtte gitt til dekning av strømutgifter.

«Rutinen er ulovlig, da lov om sosiale tjenester ikke gir hjemmel for denne type «refusjon»/inndriving av økonomisk sosialhjelp» er den klare teksten i rapporten.

Første gang det er tilsyn med lovområdet

Hegge sier dette er noe av det de arbeider med.

- Det tar vi til etterretning, det er klart vi skal dokumentere begrunnelsene for det vi gjør, sier Hegge.

Revisjonsleder Finn Asbjørn Trones hos fylkesmannen i Nordland sier han er fornøyd med måten de ansatte har respondert på tilsynet på, og understreker at de jobber under krevende forhold med store omveltninger de siste årene som følge av implementeringen av Nav-reformen.

- Fylkesmannen i Nordland var litt usikre på hva vi kunne forvente i og med at det er første gang det er tilsyn på dette lovområdet, men vi har nok sett at en del av det som ble avdekket går igjen i klagesaksbehandlingen, ikke bare ved Nav Narvik men også i andre kommuner, sier Trones.

Les også:Skyhøyt sykefravær i Nav

- Ingen sanksjonsmulighet

Leder for Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp), sier til VG Nett at han håper det landsomfattende tilsynet vil rydde opp i uregelmessigheter.

- Det er kjempeprisverdig at man foretar denne typen grundig tilsyn slik at man får avdekket uheldige forhold i sosialtjenesten, sier Eriksson.

Han mener at det som er avdekket med sperrede telefoner i Narvik ikke er akseptabelt.

- Vi driver en velferdstjeneste for innbyggerne og da må man også være tilgengelig for innbyggerne. Det viser hvor viktig det er å ha et godt, gjennomarbeidet tilsyn i de ulike kommunene, sier Eriksson.

Han håper gjennomgangen fører til et bedre tilbud, men er bekymret for at fylkesmannen i kommunene vil ha små muligheter for å tvinge gjennom endringer når det foretas tilsyn.

- Jeg håper det skal føre til bedre tjenester til brukerne, men ett av de store problemene er at det ikke finnes noen sanksjonsmidler knyttet til slike tilsynsrapporter. Når man ikke har det, så kan man jo i praksis unnlate å foreta de store opprettingsgrepene, sier Eriksson.

Full gjennomgang av sosiale tjenester

Avdelingsdirektør Richard H. Knoff i avdeling for planlagt tilsyn i Statens Helsetilsyn sier det vil komme mange rapporter fra sosialtjenestene i kommunene i tiden som kommer.

- Dette er den første rapporten som er publisert fra tilsynet med sosiale tjenester i Nav. Vi fikk ansvaret for slikt tilsyn 1. januar i år, og dermed er det landsomfattende tilsynet igangsatt litt utpå året, sier Knoff til VG Nett.

Han vil ikke spekulere i om funnene fra Narvik vil gjenspeile seg i også de andre rapportene.

- Det skal gjennomføres 100 systemrevisjoner med sosiale tjenester ved Nav i år. Minst halvparten av dem har samme temaområder som i Narvik, det vil si behandling av søknader om økonomisk stønad, sier Knoff.

Han vil heller ikke si hvorvidt fem avvik vil være mye eller lite, før man har fått et større bilde av det planlagte tilsynet.

- Vi retter alltid landsomfattende tilsyn inn mot områder der vi vet at det er risiko for feil og mangler. I dette tilsynet har vi stilt opp ganske mange kriterier som tjenestene skal oppfylle. Om fem avvik er mye eller lite er noe vi må vurdere når vi ser mer av hele bildet, sier Knoff.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks