Hovedinnhold

Mest vold mot politiet i distriktene

TØFF HVERDAG: Politiyrket kan være tøft, spesielt i distriktene. Politiets Fellesforbund ser ingen annen løsning enn flere stillinger. Foto: Jon Olav Nesvold
TØFF HVERDAG: Politiyrket kan være tøft, spesielt i distriktene. Politiets Fellesforbund ser ingen annen løsning enn flere stillinger. Foto: Jon Olav Nesvold
(VG Nett) Politifolk i Utkant-Norge er mer utsatt for vold og trusler fra kriminelle enn de som jobber i tett befolkede strøk.

Denne saken handler om:

VGs store politiundersøkelse

  • Undersøkelsen er gjort blant et tilfeldig utvalg på 5000 av de 11150 medlemmene i Politiets Fellesforbund som jobbet i politiet på undersøkelsestidspunktet.
  • Innsamlingen er utført ved hjelp av webspørringsprogrammet Surveyxact og ble gjennomført i perioden 20. oktober til 3. november.
  • Spørsmålene er besvart av 2325 medlemmer. 1932 av disse har politiutdanning, 393 sivilt ansatte. Spørsmålene om operativt politiarbeid er kun stilt til dem som har politiutdanning.
  • VGs materiale er forelagt statistiker Knut Opdal, daglig leder i StatSoft Norway AS, og han vurderer tallene som representative for medlemsmassen i PF.

Mens samtlige ansatte i Øst-Finnmark oppgir at de har blitt truet, er tilsvarende tall 8 av 10 tjenestemenn i folkerike Follo politidistrikt.

Dette er ett av de klareste utslagene i VGs store politiundersøkelse hvor 2.325 ansatte i samtlige politidistrikter har svart på over 60 forskjellige spørsmål.

Leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, er ikke overrasket over resultatene.

- Det er en klar sammenheng mellom vold og trusler mot politifolk og deres familier, og de ressurser politiet har til rådighet. Vi er veldig sårbare når det er få folk på jobben, noe som ofte er tilfelle ute i distriktene, sier Arne Johannessen.

For å få bukt med problemet ser han bare en løsning: At det ansettes flere polititjenestemenn i operativ og synlig tjeneste. Frem til år 2020 bør det komme 2.800 flere politifolk i Norge. Først da oppnår man målsetningen om to politiansatte pr. 1000 innbygger.

VGs undersøkelse viser at:

* En av fem politifamilier har vært utsatt for vold eller følt seg truet av kriminelle. Dobbelt så mange menn som kvinner hevder at de har blitt rammet.

* Av ansatte i operativ tjeneste er det flest menn som oppgir at de har vært utsatt for vold og trusler på i jobbsammenheng, 94 prosent mot 82,7 prosent av de kvinnelige ansatte. Tendensen er den samme på fritiden hvor 20 prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene oppgir at de har blitt utsatt for vold eller truet.

BEKYMRET: Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund. Foto: Jan Petter Lynau
BEKYMRET: Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund. Foto: Jan Petter Lynau

* Verst er det i Rogaland, Telemark, Nord-Trøndelag og Salten.

«Æ ska' dræp dæ»

Politioverbetjent Ronny Borge i Fauske har i likhet med 92 prosent av kollegene i VGs undersøkelse vært utsatt for trusler i selve jobben. Han er også av de 80 prosentene som har vært utsatt for vold og blant de 18 prosentene som oppgir at familien er blitt truet. En gang ble han skallet ned slik at nesen brakk.

- Slike hendelser synes jeg er greiere å forholde seg til, og det skjer gjerne under pågripelse. At folk i affekt roper «æ ska' dræp dæ», ser jeg på som et utbrudd der og da. Min grense går når noen sier «æ veit at du har onga». Når noen blander inn familien min, har de passert en terskel, og uten unntak anmelder jeg disse truslene, sier han.

Overrasket over høye tall

Robin Johnsen, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Salten, kjenner til flere situasjoner med trusler mot kolleger og deres familier.

Han er overrasket over at tallet er så høyt i Salten.

- Jeg kjenner ikke til faktorer som tilsier at tallet skulle være høyere her enn i andre deler av landet. Vi har ikke de tunge, organiserte miljøene her, og truslene blir stort sett fremsatt av enkeltpersoner, gjerne i eller rundt et narkotikamiljø. Når noen har vært utsatt for dette, er det ikke den enkeltes problem, men politiets problem. Det er viktig at den enkelte ikke blir stående alene med truslene.

* Politiansatte som bor rundt Oslofjorden - i Oslo, Asker og Bærum og Follo - kan statistisk sett føle seg langt tryggere for IKKE å bli utsatt for vold og trusler fra kriminelle, viser VGs undersøkelse.

Redd for å dø

VG har gjennomført en omfattende politiundersøkelse hvor 2325 politiansatte fra hele landet har svart på spørsmål knyttet til vold og trusler.

* Hver femte polititjenestemann oppgir at deres nærmeste familie har blitt truet av kriminelle på grunn av jobben de gjør.

* Hver tredje ansatt - 31,6 prosent - sier også at de har vært redd for å dø når de utfører sin polititjeneste.

* Mer enn hver tredje - 37,5 prosent - sier de har blitt truet på sin fritid.

* Ni av 10 har blitt truet på jobben, mens åtte av 10 sier at de har vært utsatt for vold i tjenesten.

Les mer om dette i saken: Hver tredje politiansatt redd for å dø på jobb 

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks