Hovedinnhold

Hver tredje politiansatt redd for å dø på jobb

SÅRBARE: - Fordi vi er så få i synlig og operativ tjeneste er vi også veldig sårbare, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund. Foto: JAN PETTER LYNAU
SÅRBARE: - Fordi vi er så få i synlig og operativ tjeneste er vi også veldig sårbare, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund. Foto: JAN PETTER LYNAU
Hver femte polititjenestemann oppgir at deres nærmeste familie har blitt truet av kriminelle på grunn av jobben de gjør.

Denne saken handler om:

VGs store politiundersøkelse

  • Undersøkelsen er gjort blant et tilfeldig utvalg på 5000 av de 11150 medlemmene i Politiets Fellesforbund som jobbet i politiet på undersøkelsestidspunktet.
  • Innsamlingen er utført ved hjelp av webspørringsprogrammet Surveyxact og ble gjennomført i perioden 20. oktober til 3. november.
  • Spørsmålene er besvart av 2325 medlemmer. 1932 av disse har politiutdanning, 393 sivilt ansatte. Spørsmålene om operativt politiarbeid er kun stilt til dem som har politiutdanning.
  • VGs materiale er forelagt statistiker Knut Opdal, daglig leder i StatSoft Norway AS, og han vurderer tallene som representative for medlemsmassen i PF.

Dette fremgår av VGs store politiundersøkelse hvor 2325 politiansatte fra hele landet har svart på spørsmål knyttet til vold og trusler. Dette blir samtaletema når Poliets Fellesforbund starter sitt landsmøte i Alta i morgen.

* Hver tredje ansatt - 31,6 prosent - sier også at de har vært redd for å dø når de utfører sin polititjeneste.

* Mer enn hver tredje - 37,5 prosent - sier de har blitt truet på sin fritid.

* Ni av 10 har blitt truet på jobben, mens åtte av 10 sier at de har vært utsatt for vold i tjenesten.

Leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, karakteriserer resultatet av undersøkelsen som skremmende.

Har du en oppsiktsvekkende historie? Kontakt oss! 

- Det er dramatisk at hver femte familie føler seg truet fordi noen av dem jobber i politiet. Dette er en voldsom belastning for dem det rammer og er en ny utvikling som vi hittil ikke har vært så kjent med, sier Johannessen.

- Særdeles alvorlig

Grafikk: TOM BYERMOEN
Grafikk: TOM BYERMOEN

Han mener det er særdeles alvorlig at vold og trusler rettes mot dem som er satt til å beskytte samfunnet mot kriminelle.

- Hensikten er å skremme polititjenestemannen og få fokus bort fra sin egen sak. Utviklingen går i gal retning. Tidligere undersøkelser som vi har foretatt viste at rundt 50-60 prosent av politiansatte hadde følt seg truet på jobben. Nå er tallet over 90 prosent. Det sier litt om samfunnsutviklingen.

- Årsaken?

- Hovedgrunnen til at det går galt er åpenbart at det er for få politifolk på jobb i krevende situasjoner. Jo færre politifolk desto lavere er terskelen for å utøve vold mot politiet.

- Har arbeidsgiveren noe ansvar for at politifolk og deres familier utsettes for trusler og vold?

- Jeg vil ikke legge alt ansvaret på ledelsen. Det handler mye om samfunnsutviklingen, manglende respekt for politiets rolle, rusutviklingen og for dårlig bemanning, sier Arne Johannessen.

- For å motvirke at ansatte utsettes for vold, trusler og annen forulemping, arbeides det kontinuerlig med forbedringstiltak, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

Ligger godt an

Målet er å redusere eller fjerne virkningene av vold og trusler. En rapport fra 2007 skisserer en rekke forebyggings- og forbedringstiltak:

* Skjerpet opplæring av alle ansatte når det gjelder å håndtere voldelige og truende situasjoner

* Dersom truslene oppleves som alvorlige skal det opprettes en trusselgruppe som vurderer trusselen og hvilke tiltak som iverksettes

- Statistikken viser at antall skader påført ansatte har stagnert eller gått ned de siste årene. Som eksempel kan nevnes at i den mest utsatte arbeidssituasjon, ved ransaking og pågripelser, er antallet personskader redusert fra 231 i 2008 til 200 i 2009. Prognosen pr. 4.11.2010 viser at antallet skader ligger på 162. I samme periode har antallet ansatte økt med over 1000.

Norge ligger godt an i forhold til våre naboland når det gjelder tiltak mot trusler og vold og vi har etablert et nordisk samarbeid på dette, sier politidirektøren.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks