Hovedinnhold

Ny Stami-studie:

Press på jobb har ikke skylda for fylla

<p>GOD STEMNING: Rolf Støen (49) fra Larvik drikker kun for å komme i god stemning og i festlig lag. Lokføreren inntar aldri alkohol for å roe ned- eller mestre jobben bedre.<br/></p>

GOD STEMNING: Rolf Støen (49) fra Larvik drikker kun for å komme i god stemning og i festlig lag. Lokføreren inntar aldri alkohol for å roe ned- eller mestre jobben bedre.

Foto: Støtvig Alf Øystein, VG
Myten om den ansatte som hiver nedpå en stadig økende mengde alkohol for å dempe arbeidspresset, er betydelig overdrevet. Det fastslår Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i en ny, stor studie.

Denne saken handler om:

– Det har vært rimelig å anta at det har vært en viss forventning om økt alkoholbruk knyttet til at belastninger på jobben som press og psykiske plager. Men vår studie over tid viser at det ikke er noen sammenheng mellom alkoholbruk og dette opplevde presset, sier forsker Morten Birkeland Nielsen ved Stami til VG.

Ved å følge 3642 deltagere i studien over to år, har forskerteamet funnet at det ikke er noen sammenheng mellom å bli utsatt for jobbkrav og alkoholforbruk.

– Til tross for en forventning om en slik sammenheng, så kunne den altså ikke finnes, sier Birkeland Nielsen.

Ble overrasket

Både han og de andre forskerne bak studien ble kraftig overrasket over dette hovedfunnet.

– Det var så overraskende for oss at vi måtte tenke litt over det. Men etter å ha funnet noe støtte i andre forskningsarbeider, holder vi fast ved funnet, sier prosjektlederen for studien.

<p>FORSKER: Prosjektleder for studien, Morten Birkeland Nielsen ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami)</p>

FORSKER: Prosjektleder for studien, Morten Birkeland Nielsen ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami)

Foto: Privat

Personene som deltok i studien hadde et veldig stabilt drikkemønster over tid. Teorien om at alkohol inntas for å redusere opplevelsen av press, slo definitivt ikke til.

– Har det noen betydning om arbeidstagere har stor kontroll over egne arbeidsoppgaver i jobben?

– De yrkesgruppene som vi har med i vår studie har nok en viss kontroll over egen jobb, svarer forskeren.

Lite forskning hittil

Det er gjennomført lite forskning på sammenhengen mellom alkoholbruk og opplevd press og stressfaktorer i arbeidslivet.

Likevel føler STAMI-forskerne seg sikre på at de har truffet med sin analyse:

– Selv om de fleste voksne konsumerer alkohol, er det svært lite sannsynlig at all alkoholforbruk er et svar på arbeidsrelaterte stressorer. Det er nok mer sannsynlig at arbeidstagere som allerede er i en sårbar situasjon kan komme til å bruke alkohol som svar på stress og press i arbeidslivet.

– I tillegg er det rimelig å anta at allerede etablerte drikkemønstre er viktigere for alkoholbruk enn belastninger på jobben, sier Morten Birkeland Nielsen.

Fire alkoholenheter i uken

Gjennomsnittlig oppga mennene i studien at de hadde et alkoholforbruk på fire alkoholenheter i uken, mens kvinnene rapporterte at de lå på halvparten av det.

Nærmere 14 prosent av mennene meldte at de lå på over 7 alkoholenheter pr. uke. I løpet av de to årene studien varte, var det en liten økning i alkoholkonsum for de 3642 personene som deltok. Men denne var altså ikke påvirket av faktorer som arbeidsforhold, press og psykiske belastninger på jobben.

– Bruker ikke alkohol for å slappe av

Lokomotivfører i NSB, Rolf Støen (49) fra Larvik, tar seg en øl i ny og ne,  men aldri for å roe ned etter en tøff arbeidsøkt i lokomotivet.

– Jeg bruker ikke alkohol for å slappe av etter jobben. Jeg drikker kun i forbindelse med festlig lag og for å komme i god stemning, sier Støen, som har krav om åtte timer pliktmessig avhold før vaktene på toget.

Forskere Birkeland Nielsen minner om at det er en del faktorer studien ikke fanger opp.

– Det kan være at faktorer som høye nivåer av emosjonelle jobbkrav, dårlig sosialt klima, rolleuklarhet eller rollekonflikter kan ha en effekt på alkoholforbruk, men det har vi ikke sett på i denne studien, nyanserer Morten Birkeland Nielsen til slutt.

AKANs fagansvarlige ikke overrasket

Fagansvarlig Camilla Bakkeng i Akan (Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk) vil ikke argumentere mot hovedfunnet i studien. Men hun minner om at det er mange årsaker til at nordmenn drikker mer enn før.

Nordmenns alkoholbruk

** Menn og kvinner med høyest inntekt og utdanning drikker mest alkohol. Geografisk er forbruket størst i Oslo og Akershus. Forbruket er høyest i aldersgruppen 20-25 år.

** I perioden 1993-2000 økte alkoholforbruket i alle sosioøkonomiske grupper, i gjennomsnitt var økningen 20 prosent (Strand og Steiro).

** Fra perioden etter 2000 har vi ikke tilsvarende undersøkelser, men salgstall viser at vi i gjennomsnitt kjøpte vel èn liter mer alkohol i 2009 enn i 2000.

(Kilder: Folkehelseinstituttet og SIRUS)


– Det er ofte flere årsaker i kombinasjon som gjør at folk drikker mer og mer. De fleste håndterer press, stress og belastninger på jobben uten å ty til rusmidler. Samtidig vet vi at for noen blir alkohol en måte å roe ned på. For andre er kanskje stress og jobbpress skjerpende. Drikkekultur på jobben og tilgjengelighet har større betydning for økt forbruk, sier Bakkeng til VG.

Nordmenn drikker mer

Til tross for funnene i STAMIs forskningsarbeid, tror hun mange arbeidstagere mener de har gjort seg fortjent til alkohol i form av brennevin, øl eller vin etter en hard arbeidsuke eller arbeidsøkt.

– Om dette fører til større alkoholbruk enn tidligere, tør jeg ikke si. Men jeg registrerer en økt alkoholomsetning på rundt 40 prosent de siste 20 årene.

Hun er i motsetning til forskerne ikke spesielt overrasket over funnene.

– Nei, jeg er ikke overrasket. Press og arbeidssituasjon alene forklarer ikke konsum. Tilgjengelighet og sårbarhet har også betydning, sier Bakkeng.

Tørrlagt alkoholiker kritisk

Erik Torjussen (59) fra Kristiansand har hatt krevende lederjobber i næringslivet. Han var i 19 år direktør på Asbjørnsens Tobakkfabrikk og deretter konsernsjef for en logistikkbedrift. For han ble ansvaret og presset i lederjobbene en innfallsport til alkohol.

– Min erfaring er at i lederjobber øker forbruket av alkohol på grunn av press, ansvar, stress og tilgang på reiser og sammenkomster, sier Torjussen til VG.

Han omtaler seg selv som tørrlagt alkoholiker.

– Jeg brukte alkohol for å mestre jobben bedre, få selvtillit og komme ovenpå, forteller Torjussen, som i utgangspunktet var en beskjeden kar.

I motsetning til lokfører Støen, så brukte han også alkohol til å avreagere og slappe av etter dager med høyt tempo og press.

– Men min erfaring er nok at jo høyere du er i hierarkiet på en arbeidsplass, jo mer spiller jobben inn på et økt alkoholforbruk, sier Torjussen.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks