Hovedinnhold

Overkjører Høyesterett to ganger

Hauglie vil gi deltidsansatte fortrinnsrett til nye stillinger

<p>OVERKJØRER HØYESTERETT: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier en av fordelene ved å være politiker, er at man kan endre lover, når Høyesterett ikke er på linje med det politiske flertall.</p>

OVERKJØRER HØYESTERETT: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier en av fordelene ved å være politiker, er at man kan endre lover, når Høyesterett ikke er på linje med det politiske flertall.

Foto: Hallgeir Vågenes, VG
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) slår Høyesterett i hodet to ganger og endrer loven for å sikre at deltidsansatte får fortrinn til nye stillinger.

– Vi imøtekommer nå sterke krav fra arbeidstagerorganisasjonene om at deltidsansatte må få forsterket sin fortrinnsrett når det utlyses ny stilling. Vi foreslår derfor en endring av arbeidsmiljøloven hvor deltidsansatte gis fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse, sier Hauglie til VG.

– Dette er en veldig god nyhet å få på sommerstid. Hauglie leverer, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Les: Hauglies omstridte opprydding

Lovendring etter dom

Deltidsansatte har i loven en slik rett. Hauglie aksjonerer nå, fordi Høyesterett i en dom i fjor, avviste fortrinnsretten.

Fakta om heltid og deltid

Det er blitt 34 000 flere sysselsatte på heltid fra 2. kvartal 2016 til samme kvartal i år. Samtidig er det blitt 27 000 færre sysselsatte på kort deltid, det vil si under 20 timer i uken.

Disse endringene i fordelingen på arbeidstid gjorde seg mest gjeldende for kvinner, hvor tallet på heltidssysselsatte økte med 25 000, for det meste i aldersgruppen 25–66 år. Tallet på kvinner med kort deltid gikk ned med 17 000.

Samtidig ble det 14 000 færre undersysselsatte:

Av de 55 000 som hadde forsøkt å få lengre arbeidstid i 2. kvartal 2017, var det 39 000 kvinner og 16 000 menn. Over halvparten av dem ønsket heltidsarbeid.

I høringsuttalelsen som Hauglie nå sender ut for å gjennomføre denne endringen i arbeidsmiljøloven fra nyttår, står det at «Høyesterett kom i ovennevnte dom til at fortrinnsrettsbestemmelsen ikke åpner for at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til bare en del av en utlyst stilling. Dommen fraviker således tvisteløsningsnemndas langvarige praksis om at deltidsansatte etter omstendighetene kan ha fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling».

Hauglie endrer derfor loven, slik at Høyesteretts dom ikke blir retningsgivende.

I samme dom kom Høyesterett også til at tvisteløsningsnemndas avgjørelser ikke har rettskraft.

Les: SAS vil ha mer deltid

Fordelen med politikk.

Det finner heller ikke Hauglie seg i og endrer loven, slik at tvisteløsningsnemndas avgjørelser faktisk blir rettskraftig.

– Du slår Høyesterett i hodet to ganger?

– Fordelen ved å være i denne bransjen – politikken – er at vi faktisk kan endre loven, sier hun:

– Da Bondevik-regjeringen i 2005 fikk hele Stortinget med på at deltidsansatte skulle ha fortrinnsrett til nye stillinger, var det fordi det var et bredt politisk ønske om å legge til rette for at deltidsansatte som vil jobbe heltid, skal få anledning til det, sier Hauglie.

– Men når Høyesterett kommer med dommer som vi mener er i strid med et bredt politisk ønske, så går vi inn og foretar endringer av arbeidsmiljøloven, for å sikre at folk som ønsker det, faktisk kan få fulltidsstilling.

Tvisteløsningsnemnda er et partssammensatt utvalg, hvor både arbeidstagere og arbeidsgivere sitter, som skal forsøke å løse strider i arbeidslivet.

Sykepleierglede

Vi er sammen med Hauglie ved Lovisenberg sykehus i Oslo, hvor vi møter sykepleier Rudi Walker.

Han liker hennes budskap.

– Jeg har vært sykepleier i ett år og ønsker heltidsstilling. Jeg har fått økt fra 75 til 90 prosent. Med den nye loven håper jeg det blir lettere å få fylt på med ti prosent fra en ny stilling, slik at jeg får en heltidsstilling, sier han.

(Saken fortsetter under bildet).

<p>JOBBGLEDE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på Lovisenberg sykehus sammen med sykepleier Rudi Rudi Walker. Han er positiv til hennes lovendringsforslag.</p>

JOBBGLEDE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på Lovisenberg sykehus sammen med sykepleier Rudi Rudi Walker. Han er positiv til hennes lovendringsforslag.

Foto: Hallgeir Vågenes, VG

I lovendringsforslaget står det at «Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten».

Les: Å være ledig er en fulltidsjobb

Forbehold

Men det tas forbehold:

«Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstager er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. På disse vilkår vil fortrinnsretten også kunne gjelde til en del av en stilling.

– Hauglie, hva er vesentlige ulemper for virksomheten?

– Vi ønsker å signalisere at deltidsansatte skal prioriteres når det kommer nye stillinger, som gjør at deltidsansatte som vil jobbe heltid, skal få rett til det. Men i virkeligheten dere ute, skal det skrus sammen vaktplaner og for å få fylt opp vakter, spesielt om natten og i helgene, trengs det brøkstillinger for å få det hele til å gå opp. Derfor kan det være behov som gjør at bedriften tidvis må prioritere annerledes.

Les: Stillingsbrøk-virkeligheten

– Praktiske utfordringer

– Hvis en som har en 30 prosent stilling skal ha 70 prosent av en ny 100 prosentstilling, da blir det 30 prosent igjen: bedriften blir uansett sittende igjen med en 30-prosentstilling?

– Det er slike praktiske utfordringer som må løses. De politiske signalene er at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til å få fylt opp stillingen sin.

– Er ikke den store utfordringen at de som skrur sammen vaktplaner prioriterer brøkstillinger, fordi det gir større fleksibilitet?

– Det er riktig at alle ikke kan ha heltidsstillinger, vi trenger at folk tar vakter og går i mindre brøkstillinger, men vi ønsker som hovedregel at folk skal ha heltidsjobber: Derfor understreker vi at deltidsansatte skal ha fortrinn, sier Hauglie.

Høyesterett-saken

Saken i Høyesterett gjaldt en sykepleier som ville øke sin 75 prosentstilling til full stilling, og derfor kun krevde deler av en ledig 75 prosentstillingen.

Hun fikk avslag av Oslo kommune, og krevde erstatning. Både tvistelønnsnemnda, tingretten og lagmannsretten ga henne medhold og rett på erstatning. Oslo kommune anket saken inn for Høyesterett.

Høyesteretts flertall på tre dommere kom til at nemndas vedtak ikke hadde positiv rettskraftsvirkning. Det betyr at kommunen fortsatt kunne stå på at tvistelønnsnemndas vedtak var feil.

Kilde: KS.

49 000 flere i heltid

Hun sier at utviklingen går i riktig retning.

– Mellom 2008–2013 var det to prosent økning i gruppen kvinner som gikk over fra deltid til heltid. Fra 2013 til 2016 er økningen tre prosent. 49 000 flere kvinner jobber nå heltid sammenlignet med da H/Frp overtok.

– Kan få flere menn inn i sykepleieryrket

Unio-sjef Ragnhild Lied roser Høyre-statsråden.

– Lovendringen vil ikke løse alle utfordringene knyttet til deltid, men det gir et viktig signal om at det er heltid som er målet.

– Dette er veldig bra, spesielt for helse- og omsorgssektoren, som har en stor utfordring med mange deltidsstillinger.

<p>GOD NYHET: Unio-sjef Ragnhild Lied sier statsråd Hauglie leverer en god nyhet midt på sommeren.</p>

GOD NYHET: Unio-sjef Ragnhild Lied sier statsråd Hauglie leverer en god nyhet midt på sommeren.

Foto: Frode Hansen, VG

– Det kan få flere menn inn i sykepleieryrket: De vil ikke ha deltidsstillinger. Norske kvinner har altfor lenge funnet seg i deltidslivet. Nå tas det et godt grep for flere heltidsstillinger, sier Lied.

Les: Frp-Siv provoserer Ap-Jonas

– Positivt, men.

– Det er positivt at deltidsansatte gis fortrinnsrett til full stilling, sier Per Egil Johansen i Fagforbundet Oslo.

– Men dette forslaget vil isolert sett ikke løse utfordringene med deltidsproblematikken særlig i helsesektoren.Vi vet jo at mange av våre medlemmer jobber ufrivillig deltid og ser samtidig at det nesten ikke lyses ut hele stillinger i helsesektoren, sier Johansen.

– Løsningen på dette er hele faste stillinger sammen med en sterk arbeidsmiljølov, gode avtaler og samarbeid mellom partene, sier han.

LOs nestleder

LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik ønsker å kommentere saken slik:

– LO har i lang tid jobbet for deltidsansattes rettigheter til å øke sin stillingsstørrelse, og for å gjøre heltidsstillinger ril det normale, også innenfor typisk kvinnedominerte deler av arbeidslivet. Regjeringen har i denne perioden ikke lagt fram noen konkrete tiltak for å løse problemet med små stillingsbrøker.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks