Hovedinnhold

Mener Breivik er påført isolasjonsskader

<p>SAKSØKER STATEN: Den terrordømte massedrapsmannen Anders Behring Breivik (36) mener soningsforholdene bryter med bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Her er han avbildet under rettssaken i 2012.</p>

SAKSØKER STATEN: Den terrordømte massedrapsmannen Anders Behring Breivik (36) mener soningsforholdene bryter med bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Her er han avbildet under rettssaken i 2012.

Foto: Helge Mikalsen, VG
Under den kommende rettssaken vil det bli ført vitner som mener statens behandling av Anders Behring Breivik (36) allerede har påført ham skader.

EMKs bestemmelse

Artikkel 3:
Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 8:
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Tirsdag kveld ble det såkalte sluttinnlegget i Breiviks søksmål mot Staten offentliggjort av Oslo tingrett. Der fremgår det at advokat Øystein Storrvik vil føre bevis for at den terrordømte 36-åringen har blitt skadet av det spesielle soningsregimet han er underlagt.

– Ett eksempel er at han har sluttet å studere. Det at man slutter med positiv aktivitet er en typisk følge av det å sitte på isolasjon, sier Storrvik til VG.

Anders Behring Breivik ble tatt opp som student ved bachelorprogrammet i statsvitenskap på Universitetet i Oslo i fjor høst. Innsatte i norske fengsel har rett til høyre utdanning dersom de oppfyller opptakskravene.

Breivik fikk tilgang til bøkene som utgjør pensum, men måtte studere på egen hånd fra cellen. Hans dialog med Universitetet gikk via en kontaktperson i fengselet.

Skal føre flere vitner

Til sommeren har massedrapsmannen sittet isolert i fem år. Det Kriminalomsorgen som mener det er behov for særlige strenge sikkerhetstiltak rundt 22/7-terroristen.

Øystein Storrvik opplyser at de også vil legge frem andre eksempler på soningsskader, men han ønsker ikke å foregripe rettssaken som starter 15. mars. Av sikkerhetsgrunner er saken flyttet fra Oslo tinghus til gymsalen i Skien fengsel.

– Vi kommer til å føre flere vitner som skal forklare seg om dette, blant annet medisinsk personell som har hatt kontakt med ham. I tillegg vil hans egen forklaring rundt dette være sentral, forteller Storrvik.

Det er satt av drøyt tre timer til Anders Behring Breiviks forklaring på dag 2 av rettssaken.

Søksmålet er begrunnet med at den norske stats behandling av ham er «umenneskelig eller nedverdigende» og dermed i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

<p>NY ADVOKAT: Anders Behring Breivik benytter Øystein Storrvik når han går til sak mot Staten. Geir Lippestad forsvant ut i februar i fjor.<br/></p>

NY ADVOKAT: Anders Behring Breivik benytter Øystein Storrvik når han går til sak mot Staten. Geir Lippestad forsvant ut i februar i fjor.

Foto: Frode Hansen, VG

I sluttinnlegget anføres det også at Breiviks rett til privatliv er krenket, fordi han ikke får anledning til å etablere og utvikle relasjoner med andre mennesker.

Det påpekes at han de første to årene etter pågripelsen kun hadde ett eneste besøk fra ikke-profesjonelle aktører. Det var hans mor, Wenche Behring Breivik, som døde i mars 2013. Ifølge sluttinnlegget, som er levert Oslo tingrett, så hadde de cirka fem minutter sammen der de kunne gi hverandre en klem.

Kritikk fra Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Skien fengsel i fjor sommer, og mente regimet på avdelingen hvor Breivik soner representerer en forhøyet risiko for umenneskelig behandling. De kom med forslag til en rekke tiltak, blant annet at fengselet utvider fellesskapet mellom innsatte og ansatte. De anbefalte også at visuelle overvåkningen av samtaler mellom innsatte og helsepersonell ble avsluttet.

Ifølge sluttinnlegget til advokat Øystein Storrvik, så har Breivik fått noe mer kontakt med fengselsbetjentene etter Sivilombudmannens rapport.

– Dette er uansett kontakt basert på profesjonell distanse og rullering mellom personalet, med sikte på at det ikke skal etableres relasjoner mellom saksøker og betjentene, påpekes det i sluttinnlegget.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks